လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္အင္အားတုိးျခင္း အျမန္ဆံုးရပ္ရန္ေတာင္းဆို

တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရ၏တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ေနျခင္းကို အျမန္ဆံုးရပ္တန႔္ရန္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက အစိုးရကို ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဧၿပီ ၂၅ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

““၀မ္းဟိုင္းေၾကညာခ်က္””ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနသလုိ အျခားတစ္ဖက္က တပ္အင္အားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေျခစိုက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုမႈအခ်ိဳ႕  ျဖစ္ပြားကာ တုိက္ပဲြမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ သံသယမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ႏွစ္ဖက္ၾကား ယံုၾကည္မႈလည္း ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ရွမ္းအင္အားစုႏွစ္ခုက သတိေပးထားသည္။

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားသံုးေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းထက္ ႏုိိင္ငံေရးအရ စားပဲြ၀ုိင္းတြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းသာ ေရရွည္တည္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ မည္ဟုလည္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ မၾကာေသးမီက အစိုးရက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေပးသည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ထပ္မံက်န္ရိွေနသူမ်ားအားလည္း လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၂၃ရက္ ၌ အစိုးရကေပးခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွ  အက်ဥ္းခ်ထားခံရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၄၀ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။

More in Politics Section