လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ ႏွစ္ခု ေၾကညာခ်က္ထုတ္

ဧၿပီ၂၅ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ႏွင့္ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတုိ႔က ေၾကညာခ်က္အသီးသီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာၾကသည္။ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ အေရးေပၚရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မခံႏုိင္သည့္ပံုစံမ်ိဳး ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

 

““လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းေနမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းၿပီး ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ၫႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးၾကရန္ေတာင္းဆုိသည္”” ဟူ၍ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

 

၈၈မ်ိဳးဆက္တုိ႔၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ““ျပည္သူတုိ႔၏ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကိုမဆို အၾကမ္္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းဟူသမွ် လံုး၀လက္မခံပါ။ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေဒသခံျဖစ္၍ လူစုခဲြသည္ဆုိရာ ၀မ္းေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီကို အခ်ိန္ကုန္ခံ ထုိင္ေစာင့္ေန၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ”” ဟု ေၾကညာထားသည္ကို  ေတြ႔ရသည္။

 

အဆိုပါအေရးအား ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ႏွွိမ္နင္းရျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေရာက္ေနသျဖင့္ အင္အားသံုး ႏွိမ္ႏွင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

More in Politics Section