Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Sat 23 Jun 2018 - 21:54
  ဒီတစ္ပတ္အားလပ္ရက္မွာ ဖတ္စရာအျဖစ္ အက္ေဆးဆရာ ေတြေရးထားတဲ့ အက္ေဆးေတြ ကုိ ေမာင္ရင့္မာ (ေက်ာင္းကုန္း)က အက္ေဆးသဏၭာန္ျပန္လည္ ေရးသားခ်က္ကုိ ၫႊန္းဆုိခ်င္ပါ တယ္။ 
 • Fri 22 Jun 2018 - 21:55
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပညာ ေရး ေကာလိပ္ ၂၄ ခုတြင္ လုပ္ ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းသား ၇,၀၀၀ ခန္႔ လက္ခံမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ စတင္လက္ခံ မည့္ရက္ကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ား၌ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:54
  ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေဈး ကြက္တြင္ ေက်ာင္းမၿပီးေသးသူ မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း အလုပ္ရွာ ေဖြေနသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:52
  ၂၀၁၈တကၠသိုလ္ဝင္ စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားေသာ  ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ကစကာ ၎တို႔ တက္ ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ရမွတ္ အနည္း၊ အမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဝါသနာပါရာ ဘာသာ ရပ္ကို ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:49
  ယခုႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:48
  ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade-2)ကို သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။ ဒုတိယ တန္းတြင္ သင္ၾကားရမည့္ လူမႈ ေရးဘာသာရပ္ သင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထား သည္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:53
  ယခုႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:12
  ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တိုက္ အ လြတ္က်က္ ပညာေရးသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခံရေသာ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကား သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၃ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ယင္းမူဝါဒ ဖ်က္သိမ္းေရးသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာသည္။   အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ေျခာက္လတာအစီရင္ ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ထိုအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ႏွင့္၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၃ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။
 • Fri 15 Jun 2018 - 20:51
   စာေမးပြဲေျဖဆုိေနစဥ္ မိခင္ေသဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ ေက်ာင္းသူႏွင့္ စားပြဲထိုးလုပ္ကုိင္ ရင္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖ ဆိုေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားတုိ႔ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အသီးသီးရရွိ သည္။ ၎တုိ႔အေၾကာင္း 7Day Daily သတင္းစာႏွင့္ 7Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ စုက ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • Thu 14 Jun 2018 - 21:48
   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ကို  ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္ မွတ္ရမွတ္မ်ား ျပည့္ရမည့္အျပင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿပီးမွသာ လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲရမွတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:39
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂ ရက္က တကၠသိုလ္ဝင္ စာ ေမးပြဲေအာင္စာရင္း မ်ားေၾကညာအၿပီးတြင္ အေျခခံ ပညာေရးၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ပညာေရး တက္ေရာက္ရန္ စတင္ေရြးခ်ယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 • Tue 12 Jun 2018 - 11:13
  ရန္ကုန္ယခင္ႏွစ္ထက္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္က်ဆင္းသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္အေၾကာင္းရင္းစိစစ္တင္ျပရန္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကၫႊန္ၾကားထားရာဇြန္လ၁၁ရက္ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပရန္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ံုးကအေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားသည္။
 • Mon 11 Jun 2018 - 23:13
   ၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္ ေမးပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအမွတ္အမ်ားဆုံး ေက်ာင္းသား၊  ေက်ာင္း သူမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အလုိက္ အမွတ္အမ်ားဆုံး ရရွိသူမ်ားအနက္ ထူးခြၽန္သူမ်ား  ေရြးခ်ယ္ကာ လာမည့္ေအာက္တုိဘာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့ လာေရးေစလႊတ္မည္ဟု ျမန္မာ- ဂ်ပန္အသင္းက ေၾကညာသည္။ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ သိပၸံဘာသာတဲြ ျဖင့္ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ ၁၀ ဦး၊ ၀ိဇၨာ၊ ၀ိပၸံဘာသာတဲြမ်ားျဖင့္ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ ၁၀ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအ ပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အလုိက္ အမွတ္အမ်ားဆုံး ရရွိသူ ၇၅ ဦးသည္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္လုိက္ပါရန္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 21:47
  ဆာဟာရဆုိတာ ျမန္မာ ျပည္သူေတြအ ဖုိ႔ အလွမ္းကြာ ေ၀းလြန္းတဲ့ သဲကႏၲာရတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါကအာဖရိကတုိက္တစ္ ေနရာမွာ အမွန္တကယ္တည္ရွိပါ တယ္။ ဒီလုိအလွမ္းကြာေ၀းလြန္း တဲ့ ေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြအ ေၾကာင္း ဂဃနဏသိဖုိ႔ဆုိတာ ကလည္း မလြယ္ပါဘူး။ သမိုင္း စာအုပ္ေတြ၊ ပထ၀ီစာအုပ္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္က ေလ့လာမယ္ဆုိ ေတာင္ အခ်က္အလက္သာအဓိ ကရပါမယ္။ ဒီေဒသက လူေတြရဲ႕ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ဘယ္လုိဆက္ဆံၾက တယ္ဆုိတာ သိဖုိ႔ရာခဲယဥ္းလြန္း ပါတယ္။ ဒါကုိ ရသစာေပနဲ႔သာ အေသးစိတ္သ႐ုပ္ေဖာ္ႏုိင္လုိ႔ ဒီ တစ္ပတ္အားလပ္ရက္မွာ ဖတ္စ ရာအျဖစ္ စာေရးသူ ႏုိင္းႏုိင္းစေန  ကအဂၤလိပ္ကေန ျမန္မာျပန္ဆုိ ထားတဲ့ ၀တၳဳစာအုပ္ကုိၫႊန္းလုိက္ ပါတယ္။ 
 • Wed 06 Jun 2018 - 17:23
  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ရက္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ ထပ္တိုးသတ္မွတ္ေပး ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။
 • Wed 06 Jun 2018 - 17:07
  ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္သူ၊ တတ္ေျမာက္မႈအားနည္းသူ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဇူလိုင္ကစ၍ ျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားေပးမည္ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ဆိုင္ရာ အသိေပး ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာ သည္။
 • Mon 04 Jun 2018 - 21:35
   ေသြးကင္ဆာေရာဂါကု သေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးသည္ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ေန အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္ မျဖဴစင္ မိုးေအာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလး ႏွစ္ခန္႔ ဆ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ဘဝမွစတင္၍ ေသြးကင္ဆာေရာ ဂါ ခံစားခဲ့ရကာ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ထိ ေဆးေသာက္သံုးေနရသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ေရာဂါသက္ သာေပ်ာက္ကင္းၿပီး ကင္ဆာေရာ ဂါကုသေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္လာ သည္။
 • Mon 04 Jun 2018 - 21:33
   ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္းမ်ားကို ျမန္ မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇြန္လ၄ ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ေပးေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ)ႏွင့္ ေန ျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္(၅၂)တို႔တြင္ ေျဖဆိုသူကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္စား လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ ၿပီး အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံရာ တြင္ ေျဖဆိုသူ၏အမည္ႏွင့္ ခံုနံပါတ္ လိုအပ္သည္။
 • Sun 03 Jun 2018 - 22:50
   ျပည္လမ္းမရွိ က မာရြတ္တီတီစီေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္မ်ားသတ္ မွတ္စည္းကမ္း မလိုက္နာပါက ဇြန္လ ၄ ရက္ကစတင္ကာရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕က ဆြဲကားမ်ားျဖင့္ဆြဲၿပီး အေရးယူမည္ဟု အဆိုပါေက်ာင္း က ေၾကညာထားသည္။
 • Sat 02 Jun 2018 - 19:29
  ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၂ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ရာ ေျဖဆိုသူ ၇၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေအာင္ျမင္ သူ ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေအာင္ ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္။ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၇၅,၇၅၆ ဦး ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ သိပၸံ ဘာသာတြဲျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးအျဖစ္၅၅၃ မွတ္ျဖင့္ အထက (၁) ဒဂံုမွ  ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္မသင္းျမေႏြးက ရရွိသည္။ တစ္ ဘာသာလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၉၂မွတ္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ မသင္းျမေႏြး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Pages

Top News

Subscribe to Education