Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Wed 17 Jan 2018 - 11:40
  ဦးသိန္းစိိန္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၁ က ျပ႒ာန္း ထားသည့္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ (အေျခခံပညာက႑) ၌ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒမူၾကမ္း အပါအဝင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းသံုးခုကို စတင္ခ်ျပခဲ့ သည္။
 • Tue 16 Jan 2018 - 19:51
  လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္မည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို သင္ၾကားရာတြင္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားဆြဲ သင္ၾကားရမည္ဟု ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္  ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 21:13
   ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား ေထာက္ပံ့သည့္ ေက်ာင္းစိမ္း လံုခ်ည္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ က်ပ္ငါးေထာင္ကို ဇန္နဝါရီ ဒုတိ ယပတ္မွစတင္ကာ ခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စတင္ထုတ္ေပး ေနသည္။ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါး ေထာင္တန္ဖိုးရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာ နထုတ္ အသင့္ဝတ္ ေက်ာင္းစိမ္း ပုဆိုး တစ္ထည္၊ ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ဖိုးရွိ စက္္မႈဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ ေက်ာက္ စိမ္းလံုခ်ည္စ (မခ်ဳပ္ရေသး) ႏွင့္ လံုခ်ည္အထက္ဆင့္ တစ္ထည္စီ၊ အက်ႌစကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ ယူႏိုင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ကို ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္မွ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 14:20
  ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္း တြင္သာ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေခတၱၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 14:19
  အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ရတနာဂေဟဆက္ နည္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ဂေဟဆက္သင္တန္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး သင္တန္းသား ၁၅ ဦးလက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 14:18
  မတ္လ ၇ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပ မည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖ ဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ေဖေဖာ္ ၀ါရီအတြင္း ထုတ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 14:16
  အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ ကြယ္လြန္ၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ ဥကၠ႒အသစ္ ခန္႔ အပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဥကၠ႒အသစ္ခန္႔ထားေပးရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီး႐ုံးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီ လွငယ္က ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 11 Jan 2018 - 20:19
   တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕ မူဝါဒမူၾကမ္းမ်ားကို အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ကစတင္ ခ်ျပအသိေပးထား ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာက ေန ျပည္ေတာ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ရာထူး တိုး၊ ေျပာင္းမႈေဆြးေႏြးပြဲက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းေတြကို ပို႔ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အားလံုး ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၿပီး ဦးစီးဌာနကို ျပန္တင္ရမွာေပါ့။ အမ်ားသေဘာ တူတဲ့မူေတြကို လာမယ့္အတိုး၊ အေျပာင္းမွာ စသံုးမွာပါ’’ဟု အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။
 • Tue 09 Jan 2018 - 18:32
  လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ကို ပညာေရးေကာ လိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ကစ၍ ဗဟိုအဆင့္သင္ျပနည္း သင္တန္းေပးမည္ဟု ပညာေရး သုေတသန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။  ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ ဗဟိုအဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္း ကို ဦးစြာဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္ ဆရာ၊ဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္အား သံုးႀကိမ္ခြဲ ၍ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 04 Jan 2018 - 22:32
  တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တစ္ ခုမွ တစ္ခုသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ အတည္တက် (အၿမဲတမ္း) တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါက အဆုိပါတကၠ သိုလ္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ သုေတသနဆန္းစစ္လႊာတစ္ခု ေကာက္ယူေနသည္ဟု အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီလွငယ္က ေျပာသည္။ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား၏ေဒသေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုမႈအေျခအေနကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေကာ္မရွင္က သုေတ သနဆန္းစစ္လႊာေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအ ခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 04 Jan 2018 - 22:30
   ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးမွ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ား ကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေနအိမ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆုံမည္ဟု ဇန္န ၀ါရီ ၃ ရက္က အထက(၄)အလုံ၌ က်င္းပေသာ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 03 Jan 2018 - 22:06
   လာမည့္ ၂၀၁၉ ပညာ ေရးစံုညီပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား က မိန္႔ခြန္းေႁခြေနသည့္ စံုညီပြဲမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာတို႔၏ အသံကို နားေထာင္ မည့္ ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ဦးစီး က်င္းပမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးက ဦးစီးကာ ယခု ႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပညာ ေရးစံုညီပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ အထက (၄) အလံု၌ က်င္းပရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ၿပီးယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။  ‘‘အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိန္႔ခြန္းေတြ ေႁခြေန တာထက္စာရင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ မိဘေတြ၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြအားလံုးစုၿပီး ဒီလိုပြဲ မ်ိဳးမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ႔ အခက္ အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကရမွာပါ။ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ မွာ အဲဒီလို ေက်ာင္းစံု ညီပြဲမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးၿပီးလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းပါမယ္။ ဒီပြဲ ေတြကေန ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ မိဘေတြရဲ႕ ပညာေရးအေပၚမွာ ယူဆေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ အသံေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က နားေထာင္ၿပီးကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္း၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို ပိုျမင့္မားေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါမယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။
 • Fri 29 Dec 2017 - 21:03
   ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ ဦးတစ္ေယာက္တည္းအား အမည္ တပ္ဖိတ္ၾကားသည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ုံး ေၾကညာခ်က္ကို လံုး၀႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) က ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္းဆိုသည္။  အဆိုပါ ျပည္ပခရီးစဥ္ဖိတ္ ၾကားမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က စတင္ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။
 • Thu 28 Dec 2017 - 23:55
  အမ်ိဳးသားအဆုိေတာ္ ေလးဦးပါ၀င္သီဆုိထားသည့္ မူလေလးျဖာအေခြ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ‘‘တစ္ေယာက္ကုိ ႏွစ္ပုဒ္္စီ၊ Group Song တစ္ပုဒ္ပါမယ္။ စုစု ေပါင္း ကုိးပုဒ္ပါပါမယ္’’ ဟု မူလ ေလးျဖာအေခြတြင္ပါ၀င္သီဆုိ ထားေသာ အဆုိေတာ္ဟန္ထြန္း က ေျပာသည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:27
  ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ရာထူး တိုးအေျပာင္းအေရႊ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရာထူးတိုးေနရာ ေျခာက္မ်ိဳးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖ ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ ျမင္မွသာ တန္းစီဇယားအတုိင္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားမည္ဟု အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၌ ေၾကညာသည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:24
  ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ဧၿပီမွ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္အထိ ၁၇ လအတြင္း ပညာေရး၀န္ထမ္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္း ဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့ ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:23
  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စာသင္ေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ သန္းႏွစ္ေထာင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ထြန္းကေျပာၾကားသည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:13
  အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူ ၾကမ္း၊ ပုဂၢလိကပညာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (MTF) က ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ တင္ျပမည္ဟု MTF ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုင္းခုိင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Tue 26 Dec 2017 - 16:44
   ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ၎တို႔တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းတြင္သာ ႏွစ္ဆုံးစာေမး ပဲြ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စာေမးပဲြ အေျဖလႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သာ စစ္ေဆးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုို္င္စိုးက ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ သတ္မွတ္စာစစ္ဌာနရွိရာ ေက်ာင္း၌သာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆုံးစာေမးပဲြ ေျဖဆို ရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အေျခ ခံပညာေက်ာင္းတုိင္း၌ စာစစ္ဌာ နဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
 • Tue 19 Dec 2017 - 00:15
  ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ဒုတိယ တန္း သင္႐ိုးသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခု ပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘကေက်ာင္းဆရာ မ်ားကိုပါ သင္ၾကားနည္းသင္တန္း ေပးမည္ဟု ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Education