Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Sat 04 Oct 2014 - 19:59
   ႏႈတ္ဆက္ပဲြ၌ တပည့္မ်ားႏွင့္အတူ ငိုေႂကြးေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား အင္တာနက္လူမႈကြန္ ရက္မ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခံရၿပီး လူသိမ်ားလာခဲ့သည့္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ  ဦးသန္းလိႈင္အပါအ၀င္ ဆရာသံုးဦးအား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ‘‘လူမႈထူးခြၽန္ဆရာဆု’’ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ဆရာ မ်ားေန႔အခမ္းအနား၌ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ လူမႈထူးခြၽန္ဆရာဆုအျဖစ္ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေရႊဘႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊မုန္းဒိန္းပါေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးလွႏူးတို႔အား ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ထားရာမွ ယခုအခါတြင္ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဦးသန္းလိႈင္ပါတုိးျမႇင့္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Fri 03 Oct 2014 - 20:26
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ အလယ္တန္းျပဆရာရာထူး ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ မူလတန္းျပဆရာမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Fri 03 Oct 2014 - 19:45
  ‘‘က်ဴရွင္ေရာ၊ ဂုိက္ေရာ ေကာင္းေကာင္းထားေပးထားတယ္။ အဲဒါမွ ဘာမွျဖစ္မလာရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသဖို႔ပဲ ရိွေတာ့တယ္’’ဟု လုိင္းကားတစ္စီးေပၚတြင္ မိခင္တစ္ဦးက က်ဴရွင္မွျပန္လာသည့္ ၎၏သမီးျဖစ္သူအား ေျပာဆုိေနသည္။
 • Sat 27 Sep 2014 - 20:04
  အထက္တန္းျပဆရာမ်ား ရာထူးတုိးျမႇင့္ခန္႔ထားမႈေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ အလယ္တန္းျပဆရာရာထူးေနရာမ်ားကုိ ရာထူးတန္းျပဆရာမ်ားအား တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Thu 25 Sep 2014 - 16:40
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အမ်ဳိးအစား ၁၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးစီး၍ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။
 • Tue 23 Sep 2014 - 17:44
   နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ ရန္ အပ္ႏွံယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ သင့္တင့္ေသာ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌  ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးေအာင္ျမင့္က ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအနက္ သင့္ တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ယာဥ္မ်ား ကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္၊ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမး ခြန္းအေပၚ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 • Sun 21 Sep 2014 - 12:03
  ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာလစ္လပ္ေနသည့္ အထက္တန္းျပဆရာဦးေရ ေျခာက္ေထာင့္သံုးရာေက်ာ္အား ေအာက္တုိဘာလဆန္းတြင္ ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 20 Sep 2014 - 23:22
  ကေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာစာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆုိရန္မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ ကြာလဖိုင္းမွတ္ (၆၅ မွတ္) သတ္မွတ္ေပးရန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။
 • Thu 18 Sep 2014 - 20:04
  မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ အတည္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ သမဂၢေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည္။
 • Sat 13 Sep 2014 - 14:11
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လစဥ္ၫႊန္ၾကားထားသည့္ လပိုင္းမာတိကာအရ သင္ခန္းစာမ်ားကို အခ်ိန္မီေအာင္ သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖင့္သာ ဘ၀အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးသြားေလ့ရွိၾကသည္။
 • Thu 11 Sep 2014 - 21:41
  ဂ်ပန္-ျမန္မာသံတမန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ အ ထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ပညာ ေရးျပပဲြကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ ဆူေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား၀န္ေဆာင္ မႈ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းမ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ဂ်ပန္ပညာေရးျပပဲြကို နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အထိ  က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ မ်ား၊ သင္ယူႏုိင္ေသာ ဘာသာ ရပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ား၏ ၀င္ခြင့္စနစ္မ်ား အေၾကာင္း ကို အႀကံေပးရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစုိးရပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္း မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 10 Sep 2014 - 21:49
  အဂၤလိပ္စာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသင္ၾကားမႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစရန္ အြန္လိုင္းအေ၀းသင္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ ဘာလကုန္ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ ႐ုံးက ေၾကညာသည္။ အြန္လိုင္းအေ၀းသင္အစီအ စဥ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္အဆင့္ အဂၤလိပ္စာအေရး၊ အဖတ္ပ်မ္းမွ် TOEFLရမွတ္ ၅၂၅ မွတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ နားလည္တတ္ကြၽမ္းရန္ လိုအပ္သည္။
 • Wed 10 Sep 2014 - 16:01
  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားသူမ်ား တကၠသုိလ္ပညာ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Wed 10 Sep 2014 - 16:00
  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အဖဲြ႕ေလးဖဲြ႕မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားသူမ်ား တကၠသုိလ္ပညာ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Sun 07 Sep 2014 - 17:21
  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။
 • Wed 03 Sep 2014 - 11:10
  ပရင္စတန္တကၠသုိလ္သုိ႔ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အူလည္လည္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဉာဏ္အလင္းရသြားေစကာ အေတြးသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္စကားကုိ ပါေမာကၡတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Sun 31 Aug 2014 - 00:17
  ဂီတမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ကို ဖိတ္ေခၚ၍ ေတးစီးရီးထုတ္ ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ အဆို ေတာ္လင္းလင္းက    အယ္လ္ ဘမ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရရွိလာမည့္သူ မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ အႏုပညာအလုပ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေငြေၾကးရယူမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ရာသက္ပန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆုိသည္။
 • Thu 28 Aug 2014 - 20:07
  ပထမတန္း အဂၤလိပ္စာဖတ္စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ Our Vision ေဆာင္ပုဒ္ကို ပထမတန္းအရြယ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက အသံထြက္၍ က်က္မွတ္ေနသည္ကိုၾကည့္၍ ၎၏မိခင္က ေျပာျပသည္။
 • Fri 22 Aug 2014 - 20:17
  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၂၅ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Fri 22 Aug 2014 - 19:54
  "ညေနငါးနာရီကတည္းက ကားစစီးလာတာ။ အခုမွ ဘုရင့္ေနာင္တံတားေပၚပဲရိွေသးတယ္။ အိမ္ေရာက္ဖုိ႔ ကားက ဘယ္ေလာက္ပိတ္ဦးမလဲမသိဘူး။ ဒီအတုိင္းဆုိ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ ေနာက္ေန႔ေက်ာင္းခ်ိန္မီဖို႔ အ၀တ္အစားလဲၿပီး ျပန္ထြက္ရမယ့္ကိန္းဆုိက္ေနၿပီ’’ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားၿပီး အိမ္ျပန္မည့္ ဆရာမတစ္ဦးက လုိင္းကားေပၚတြင္ ညည္းတြားလုိက္သည္။

Pages

Subscribe to Education