Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Fri 05 Dec 2014 - 16:54
  ေက်ာင္းသားယူနီယံေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္က မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ေက်ာင္းသားယူနီယံဖဲြ႕စည္းဖို႔ကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Mon 01 Dec 2014 - 21:38
  အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ မ်ားလြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအေပၚ ေသခ်ာရွင္းျပျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏  ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က ကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMF-CCI)၌ျပဳလုပ္ေသာ ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအကူးအေျပာင္းေဆြး ေႏြးစရာႏွင့္  ေရြးခ်ယ္စရာ  အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ’’တြင္ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ‘‘တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  လြတ္လပ္စြာအုပ္ ခ်ဳပ္မႈဆိုတာ ရွင္းျပတဲ့လူေတြက ေသခ်ာရွင္းမျပေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့လူ ေတြကလည္း မေက်နပ္ႏုိင္ဘူး။ အရင္ကလို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန (အဆည)ဆုိတာ ေနာက္ဆုိ ရင္မရွိေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ေက်ာင္း နဲ႔ကိုယ္လုပ္မယ္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးညႇိႏႈိင္းမႈေကာ္မတီက အစမွာေတာ့ အားနည္းေနလိမ့္ မယ္။ ဘယ္လိုပဲမဆို တစ္ခုခ်င္း ကိုသူတုိ႔ကဝင္ၿပီး ၾကားဝင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မူေတြ၊ ဘတ္ဂ်က္ေတြက ေတာ့ လုပ္ရလိမ့္မယ္’’ဟု ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Sun 30 Nov 2014 - 12:48
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနအ ရြယ္ ကေလးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္သည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ႈံးေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖဲြ႕(UNICEF) ကဆုိသည္။
 • Fri 28 Nov 2014 - 17:51
  အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥျဖင့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့သည့္ ပညာေရးေလာကအတြင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ေအာင္စာရင္းက တစ္စခန္းထျပန္၏။ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ထြက္ရွိခဲ့သည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ (B.E) ေပါင္းကူး၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းမ်ားတြင္ ေအာင္ခ်က္မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • Wed 26 Nov 2014 - 21:41
  လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ က်ဆင္းသြားၿပီး အေရွ႕တုိင္း ပညာဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္းသူ သံုးဦးႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာဘာသာ ရပ္တြင္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးသာ ၀င္ ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၂၀ အတြက္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၂၁ ခုအတြက္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ၆၀၀ ေက်ာ္သာ ၀င္ခြင့္ရရွိ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဒုတိယေျမာက္ႏွစ္၌ စိတ္၀င္တစားေလွ်ာက္ထားမႈ  ေလ်ာ့က်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 19 Nov 2014 - 23:03
  နည္းပညာတကၠသိုလ္ မ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမွာ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစား  ၿပီး ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးကေျပာသည္။   နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ က်႐ႈံးသူအ ေရအတြက္ျမင့္မားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ဂယက္ ႐ုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနကေနျပည္ ေတာ္၌  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စာ ေမးပြဲခ်တာလုံး၀မရွိပါဘူး။ အေရ အတြက္နဲ႔ ကန္႔သတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ ထားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အတတ္ႏုိင္ ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ေတာင္မွ အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီး စဥ္းစား ေပးၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ေအာင္ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ကုိကိုဦးကေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ နည္းပညာတကၠ သိုလ္မ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္မ်ားေလွ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္ မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္တုိ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ယေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Wed 19 Nov 2014 - 21:37
  အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မူႀကိဳ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းအနိမ့္က် ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေၾကာင္း  အာဆီ ယံေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညီမွ်ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။   ထိုင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔၌  မူႀကိဳပညာသင္ယူေသာ ကေလးအေရအတြက္ သိသိသာ သာျမင့္ထက္လ်က္ရွိၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူႀကိဳပညာ သင္ယူေသာ ကေလးဦးေရ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေနၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံက ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေဒသတြင္းေအာက္ဆံုး၌  ရွိေနၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ကာလ အတြင္း မူႀကိဳပညာသင္ယူေသာ ကေလးအေရအတြက္ တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း  အာဆီယံေဒသ တြင္းကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ တြင္ မူႀကိဳပညာေရးအခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္း အထက္ပါအစီရင္ခံစာ၌ ေရးသားထားသည္။
 • Sun 16 Nov 2014 - 22:56
  သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ၏ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ေမး ခြန္းမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္၍ ေမးထားေသာေၾကာင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္က ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေအာင္စာရင္းတြင္ ေအာင္ခ်က္ နည္းပါးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား မနစ္နာေအာင္ B.E ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႏွင့္ သက္ ေမြးပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေအာင္စာရင္း မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၌ေအာင္ျမင္သူလံုးဝမရွိသည္အထိ ေအာင္ခ်က္နည္းပါးခဲ့သည္။ ‘‘B.E ဝင္ခြင့္ေအာင္ခ်က္ကို ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲေပးတယ္။ အစကတည္းက အင္ဂ်င္နီယာပညာ ေရးကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ မယ္ဆုိၿပီးလုပ္တာ။ အဲဒါရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ ေမးခြန္းကို နည္းနည္းျမႇင့္သြားတဲ့သေဘာပါ’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
 • Sun 16 Nov 2014 - 16:25
  ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ ္တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြတြင္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ရန္  အခက္အခဲရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရႊပါရမီ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တကၠသုိလ္ ပညာသင္ဆုကုိ  ဒီဇင္ဘာ  ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Sun 16 Nov 2014 - 16:19
  နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ႏုိ၀င္ဘာ လလယ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႏွင့္သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Sat 08 Nov 2014 - 18:45
  အမွတ္(၁)အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား ဘာ သာစကားသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား ခုနစ္မ်ဳိးကို ေက်ာင္းသူ၊  ေက်ာင္းသားမ်ား အား  သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 08 Nov 2014 - 18:40
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ နယ္ၿမိဳ႕ မ်ားရိွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သြား လာေရးလြယ္ကူေစရန္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ လ်ာထားေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီကေျပာၾကားသည္။
 • Sat 08 Nov 2014 - 18:29
  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ျပန္ လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ မာလာ ေဆာင္ႏွင့္ သီရိေဆာင္ကို ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အ ျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၄၀၀ဦး ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ အေဆာင္သစ္ႏွစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 08 Nov 2014 - 18:23
  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည့္ လူ႔စြမ္းအားအ ရင္းအျမစ္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ(HRD)သင္တန္းမ်ားကို ပုံမွန္ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးတကၠသိုလ္မ်ား၌ လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိပါက သင္တန္းေၾကးအေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ေၾကာင္းရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအာင္သူကေျပာသည္။
 • Mon 03 Nov 2014 - 23:07
  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာ အေထာက္အ ထားေတြ႕ရွိပါက ေျဖဆိုသူမသိေစဘဲ သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ အစီရင္ခံစာေန႔ခ်င္းေပးပို႔ရန္  စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို  ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရသည္။  အေ၀းသင္တကၠသိုလ္စာ ေမးပြဲေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားတြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အေျဖ လႊာစာအုပ္၊ ေပတံ၊ မွတ္စုစာရြက္စာတမ္းစသည့္ အေထာက္အ ထားမ်ား သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ အစီရင္ခံစာကို ေမာ္ကြန္းထိန္း႐ုံး သို႔ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားက ေန႔ခ်င္းေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။  ‘‘သိမ္ေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတာပါ။ မသမာတဲ့ နည္းနဲ႔ ေျဖဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္’’ဟု အေ၀းသင္တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ရေသာ ဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Sun 02 Nov 2014 - 13:04
  ယခုပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာေျခာက္သိန္းခန္႔ ေရာင္းခ်ထားၿပီဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sat 01 Nov 2014 - 23:46
  ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန၏ ညေနပိုင္း ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားသင္တန္း မ်ားကို ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ညေနပိုင္း သင္တန္းပို႔ခ်ေပး ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဉာဏ္ပူေဇာ္ခေပးရန္ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ရမည့္သင္တန္းမ်ား ဖြြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္း ထားခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။  ‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခလည္း အဆင္ေျပ သြားပါၿပီ။ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ျပန္ ဖြင့္မွာပါ’’ဟု ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Thu 30 Oct 2014 - 15:55
  အႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ပိတ္ထားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ကို CoE (Center of  Excellence)အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္၍ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္ အထူးျပဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ တက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားခဲ့သည္။
 • Wed 29 Oct 2014 - 22:05
  ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း တကၠသိုလ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းရရွိ သည္။ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ တူညီေနၿပီး သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္တုိ႔၏ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
 • Thu 23 Oct 2014 - 18:34
  ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း(myME) က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားရွိ စားပဲြထိုးကေလးငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း တတိယစီမံခ်က္အျဖစ္ သံုးလၾကာ ပညာသင္ၾကားေပးမည့္အစီအစဥ္ ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Education