Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Wed 23 Jul 2014 - 09:09
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ယခုႏွစ္ မတ္လက တင္သြင္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳႏုိင္မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။
 • Mon 21 Jul 2014 - 19:04
  လုပ္ငန္းခြင္၀င္လိုသည့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ (HRD) သင္တန္းမ်ားကို စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၌ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Mon 21 Jul 2014 - 17:15
  ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း (my ME) ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာ္တကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားမွ စားပြဲထုိးကေလးငယ္မ်ားအား ေျခာက္လၾကာ ပညာသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Fri 18 Jul 2014 - 19:12
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းေလးအတြင္းရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ အတန္းပိုင္ဆရာမတစ္ဦး ေပါက္ကဲြသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းလ်က္ရွိသည္။ ပလက္ေဖာင္းေဘးမွ ျဖတ္သန္းသြားလာေနသူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ အတန္းပိုင္ဆရာမကတစ္ဦးဦးႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု မွတ္ထင္သြားႏုိင္သည္။ အျဖစ္မွန္က အတန္းပိုင္ဆရာမက အတန္းအတြင္းမွ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Jul 2014 - 18:36
  ရန္ကုန္− က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူး ေပါင္း၍ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းကို ပထမဆံုးေျခလွမ္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တုိင္းက်န္းမာေရးဌာနမွဴးေဒါက္တာ ေအးကိုကိုကေျပာသည္။
 • Wed 16 Jul 2014 - 11:25
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာမွ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ထိ က်ဴရွင္စနစ္ႀကီးထြားေနမႈသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ  ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသလုိ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။
 • Fri 11 Jul 2014 - 17:10
  ယုတိၱေဗဒ (Logic)ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား (Ethics) ပညာကို ဘာသာရပ္အမည္ မတပ္ထားသည္မွလြဲ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Fri 11 Jul 2014 - 15:18
  ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္မရရွိသည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ပုဂၢလိကေဆးေကာလိပ္အျဖစ္ Oxford Myanmar ေဆးေကာလိပ္ကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၌ မိတ္ဆက္ပဲြအခမ္းအနားျပဳလုပ္၍ ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Wed 09 Jul 2014 - 16:23
  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ သိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံး ဆယ္ဦးစာရင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • Wed 09 Jul 2014 - 15:39
  ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္က်သည့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနာက္ထပ္တိုးအျဖစ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္က်သြားသည့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ျပန္လုပ္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 09 Jul 2014 - 14:45
  ယခုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေစျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေန၍ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈကြန္ရက္ (NNER)၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားကို မတ္လမွစတင္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
 • Thu 03 Jul 2014 - 16:20
  အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ၀င္ခြင္ရရန္ ေျဖဆိုရသည့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္သည့္ ACT (American College Test)ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေျဖဆိုႏုိင္သည့္ စင္တာတစ္ခုကို လာမည့္စက္တင္ဘာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CROWN Education မွ သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Education