Education


Sponsored By Samsung

စာဆက္တိုက္က်က္ရခ်ိန္ စိတ္တင္းက်ပ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္မယ့္ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္း ၇ ခု

Wed 20 Sep 2017 - 01:05

စာက်က္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေရွာင္လွြဲလို့မရတဲ့ တာဝန္တစ္ခုပါ။ ဒီတာဝန္ကို စိတ္ထက္ထက္သန္သန္ ျဖည့္ဆည္းသူနဲ့ ပ်င္းပ်င္းရိရိ ကိုင္တြယ္ေနသူပဲ ကြာပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ စာက်က္ရတယ္ဆိုတာက မျဖစ္မေနလုပ္ရတဲ့ တာဝန္တစ္ခုပါပဲ။


 • Wed 22 Mar 2017 - 11:11
  အေမရိကန္ပိစ္ေကာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ပိစ္ေကာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၂၅ ဦးပါ၀င္ ေသာအဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးရွိ အေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၁၅ ဦးအ တြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား၊ စကားေျပာသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ် ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၄ ရက္က တာ၀န္ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အေမရိ ကန္သံ႐ံုးက မတ္လ ၁၅ ရက္၌သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 • Wed 22 Mar 2017 - 11:09
  လန္ဒန္ျမိဳ႕အေျခစုိက္ Time Higher Education မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့တကၠသုိလ္မ်ား အဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္စာရင္းတြင္ အာရွတုိက္၏ ပထမေနရာကုိ စင္ကာပူ အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္(NUS)က ရရွိၿပီး ျမန္မာတကၠသုိလ္မ်ားသည္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
 • Wed 22 Mar 2017 - 11:06
  ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၇၁၆,၂၁၆ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 16 Mar 2017 - 16:09
  အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အစုိးရဌာန၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ လူငယ္သက္ေမြးပညာရွင္မ်ား ေလွ်ာက္လႊာေပးပုိ႔ရန္ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ဖိတ္ေခၚထားသည္။ 
 • Thu 16 Mar 2017 - 16:08
  ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာမူလတန္း ေန႔စား လေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အ တြက္ အေျခခံပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ား လိုအပ္သည့္ မူလ တန္းျပရာထူး ေန႔စားလေပး ၀န္ ထမ္း ငါးေသာင္းခန္႔အပ္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၂ ရက္အ ထိ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည္ျဖစ္ ကာ ေရးေျဖစာေမးပဲြကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
 • Thu 16 Mar 2017 - 16:07
  တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ အား ေလးႏွစ္ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေသာ အခမ္းအနားကုိ မတ္လ ၁၀ ရက္က စစ္ေတြတကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 • Thu 16 Mar 2017 - 16:05
  ဥေရာပသမဂၢ၏ ပညာသင္ဆုျဖစ္ေသာ Erasmus+ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူႏုိင္ရန္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမန္ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားအ တြက္ ပညာသင္ဆုေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက သ တင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 • Thu 16 Mar 2017 - 16:04
  ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မ်က္မျမင္၊ ဆြံ႕အနားမၾကားႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား ၁၅၀ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေနၿပီး စာေျဖသူ ယခင္ႏွစ္ထက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 15:41
  ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ မာလ္တီမီဒီယာအတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ(ပညာေရး)သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၌ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 15:40
  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အ ေသြးျမင့္မားေရး ဆင့္ပြားပို႔ခ်ေဆြး ေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ စိန္ရ တုခန္းမ၌ မတ္လ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 15:36
  အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရိွ အက်ဥ္းသား ၃၈ ဦးသည္ ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။  အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ေနေသာ  အမ်ိဳးသား ၃၅ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတို႔သည္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 • Wed 08 Mar 2017 - 15:32
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအ သစ္ နည္းျပသင္တန္းကို မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ပထမတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ကိုးခု ပါဝင္္ၿပီး သင္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ ကာယ၊ အႏုပညာ(ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ) စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိတုိ႔ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 01 Mar 2017 - 12:19
  လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရက္ဆုိင္၌ စကားမ်ားရာမွ လူငယ္ႏွစ္ဦးက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကုိ ေနအိမ္ေပၚတက္၍ ၀က္အူလွည့္ျဖင့္ ထုိးကာ သံတူအခြၽန္ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ အ႐ုိက္ခံရေသာအမ်ိဳးသားဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 • Wed 01 Mar 2017 - 12:08
  အြန္လိုင္းမွ အခမဲ့သင္ၾကား ပို႔ခ်ေနေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္း စာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထံမွ သင္တန္းေၾကးယူ၍ ဖြင့္လွစ္ ေနေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ေနၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အမည္ ကို အသံုးျပဳ၍ ဆဲြေဆာင္ေၾကာ္ျငာ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 01 Mar 2017 - 12:03
  အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဘ၀တစ္သက္တာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ၏ ငါးႏွစ္တာ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကုိ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 20:52
   ေက်ာင္းျပင္ပစစ္စာေမး ပြဲစနစ္ျဖင့္ ေျဖဆိုရသည့္ စတုတၳ တန္းႏွင့္ အ႒မတန္း အတန္းတင္ စာေမးပြဲ ပထမေန႔အျဖစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာစာဘာ သာကို စတင္ေျဖဆိုရာ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေျဖဆို ႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွ သတင္းရရွိ သည္။ ‘‘ေမးခြန္းက အရမ္းမခက္ ဘူး။ အကုန္ေျဖႏိုင္တယ္။အတန္း ထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ေျဖ ႏိုင္ၾကတယ္ေျပာတယ္’’ဟု ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္မွ အ႒မတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးကေျပာသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ျမန္မာစာဘာသာ ရပ္ကို ေျဖဆိုႏုိင္ေၾကာင္း အထက (၂) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အလယ္ တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:47
  ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန အ မည္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာအတုမ်ား ျပဳလုပ္လာ ေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပ ေဒပုဒ္မ ၆၆(ဂ)ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားကုန္း ၿမိဳ႕မရဲ စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:46
  ဘဝ၏ တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအေျခအေနကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိရန္ အခ်ိန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ပညာသင္ယူမႈႏွင့္ အ လုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေကာင္း မြန္မႈအတြက္ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲက အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ေန သည္။
 • Sat 18 Feb 2017 - 23:37
   ေနျပည္ေတာ္၌ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္ လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္ တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္(၂)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရွန္ေအာရ္က ေနျပည္ေတာ္၌ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး က ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္တည္ေဆာက္ရန္ အစီ အစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ကို ေျပာၾကားႏုိင္ေသးျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 • Fri 17 Feb 2017 - 21:17
  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိိးရအဖြဲ႕လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ ငံလင္းသည္ ဒဂုံတကၠသုိလ္၌ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အေ၀း သင္တကၠသုိလ္ တတိယႏွစ္စာ ေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိၿပီး က်႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသုိလ္မွ သတင္းရရွိသည္။ ဦးႏုိင္ငံလင္းသည္ ဒဂုံတကၠ သိုလ္အေ၀းသင္ဌာနခြဲတြင္သခ်ၤာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ တတိယ ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီက ထုတ္ျပန္သည့္ ေအာင္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိဘဲ က်႐ႈံးခဲ့သည္။ ‘‘ဦးႏုိင္ငံလင္း စာေမးပြဲမ ေအာင္ဘူးဆုိတာဟုတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ သခၤ်ာဘာသာရပ္က က် တဲ့သူေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္’’ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာ  ရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Education