News

 • Sun 13 Sep 2015 - 23:35
  မဲလက္မွတ္ေပၚတြင္တံဆိပ္တုံးႏွိပ္ရမည့္အကြက္၏အရြယ္အစားမွာ    ၁ လက္မ ပတ္လည္ရွိၿပီး တံဆိပ္တုံးတြင္ ပါရွိေသာ တံဆိပ္၏ အရြယ္ အစားမွာ ၀ ဒသမ ၅ လက္မ ပတ္လည္သာရွိသျဖင့္ မဲေပးရမည့္ အကြက္အတြင္းသို႔ တံဆိပ္တုံးတစ္ခု လုံး လြတ္လြတ္ကင္း ကင္း ေရာက္ရွိကာ လြယ္ကူစြာ ခတ္ႏွိပ္ ႏုိင္ပါသည္။
 • Sun 13 Sep 2015 - 23:33
 • Sun 13 Sep 2015 - 23:23
  ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား မဲစာရင္းေပးသြင္းရက္ ယခုလ၂၀ ရက္ထိ တုိးျမႇင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မဲစာရင္းေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ ပုံစံမ်ားေပးသြင္းရန္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္အထိတုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးသည္။ မူလက ဇူလုိင္လကုန္တြင္ အထက္ပါစာရင္းမ်ားအၿပီးေပးသြင္းရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားက ေၾကညာထားခဲ့ေသာ္လည္း စာရင္းလာေရာက္ေပးသည့္ လူဦးေရနည္းေနေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္ ထပ္တိုးေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဦးေရ ငါးသန္းခန္႔ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း မဲေပးရန္ စာရင္းေပးထားသူမွာ ယခုအခ်ိန္အထိႏွစ္ေသာင္းခန္႔သာ ရွိေနေသးသည္ဟု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 13 Sep 2015 - 23:20
   တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲမေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခ်က္သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မေျပာသင့္သည့္ စကားကို ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ စိတ္ မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း တစ္သီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 10 Sep 2015 - 22:38
  ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မက္လံုး ေပး မဲဆြယ္မႈမ်ားကို မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္မည့္ ပါတီကိုသာ မဲထည့္ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 • Tue 08 Sep 2015 - 20:09
  အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳတင္မဲဆြယ္ သည္ဟုဆိုကာ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Tue 08 Sep 2015 - 20:08
  ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ရ သည့္ ပထမဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တို႔သည္ အလွျပယာဥ္မ်ားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္းလွည့္လည္ကာ အၿပိဳင္အ ဆုိင္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။
 • Mon 07 Sep 2015 - 00:11
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာ ဏာရွင္အစိုးရစနစ္မွ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးလုိက္ေသာ စနစ္အရ သမၼတက ႏုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတပင္ ျဖစ္ သည္။
 • Mon 07 Sep 2015 - 00:08
  မႏၲေလးစည္ပင္သာ ယာနယ္နိမိတ္အတြင္း စည္ပင္ သာယာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ေၾကာ္ျငာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲပါကတည္ ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:53
  စက္တင္ဘာ ၈ရက္ မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးေရးကာလမတုိင္မီ အာဏာရ  ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ဳိ႕ သည္ ၎တို႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးလွေဌး ၀င္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္၊ လယ္ဆည္၀န္ႀကီးဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ လယ္ဆည္ၫႊန္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးေက်ာ္၀င္းတုိ႔သည္ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ ေက်းရြာမီးလင္းေရး၊ေဆးကုသေပးေရး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိး မ်ဳိးတပ္၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာ ခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္း ယင္းသုိ႔တရားမ ၀င္မဲဆြယ္ေနသူမ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္သုိ႔ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားမည္ဟု  ဒီခ်ဳပ္အမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:52
  စစ္ကိုင္းတုိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမည္ စာရင္းတင္သြင္းသူမ်ားအနက္တစ္ဦးႏုတ္ထြက္ၿပီး ႏွစ္ဦးျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:49
  ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အရည္အ ခ်င္း ပ်က္ယြင္းေၾကာင္းကန္႔ကြက္ ခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦး တင္ေအးက စက္တင္ဘာ ၁ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကား သည္။ ကခ်င္တြင္တစ္ဦး၊ ကယား တြင္ ႏွစ္ဦး၊ ကရင္တြင္ ငါးဦး၊ စစ္ ကုိင္းတြင္ တ
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:48
  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပါတီမ်ား၊ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေနာက္ဆုံးအ ႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးဦးေဆာင္ေသာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့ခ္႐ိြဳင္ရယ္ဟုိတယ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စက္တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရး
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:47
  ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သည္လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိ၊မရွိ လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ကို ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း  ဂ်င္မီကာတာတည္ေထာင္ထားေသာ ကာတာစင္တာ၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ GCI(Gender Concerns International)ႏွင့္ IFES(Intern ational Foundation for Elector-al  Systems)တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲကို ရက္ရွည္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္IRI (International Republican Institute)ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသည္ဟု ဦးတင္ေအးကေျပာသည္။
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:47
  မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေ၀ဒနာျပင္း ထန္စြာခံစားေနရသူမ်ား၊အနာ ႀကီးေရာဂါစြဲကပ္ခံေနရသူမ်ား၊မီး ဖြားေနသူမ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနသူမ်ား မဲ႐ုံသုိ႔ သြား ေရာက္မဲမေပးႏုိင္ပါက ေနအိမ္မွ ပင္ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မဲဆႏၵ နယ္ျပင္ပေ
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:45
  ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ရက္တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ထည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးကထုတ္ျပန္ သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႀကိဳ တင္ဆႏၵမဲေပးမႈကို ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ ဆာထြန္လမ္းရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ရက္၌  နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရီခြဲအ ထိ မဲေပးႏုိင္သည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာျမန္မာသံ႐ုံးက စက္တင္ ဘာ ၁ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာထားသည္။ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္  သက္ဆုိင္ရာသံ႐ုံး၏ စီစဥ္သတ္မွတ္မႈအတုိင္း ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားေပးသြားရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။ ျပည္ပသံ႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပဳၿပီးႀကိဳတင္မဲမ်ား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေအာက္တုိဘာ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 06 Sep 2015 - 22:45
  ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းအမည္စာရင္းကို စက္တင္ဘာ ၄ရက္မွစတင္၍ တစ္ႏုိင္ ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆုိပါစာရင္း မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အ ဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ရပ္
 • Wed 29 Jul 2015 - 15:10
  ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလ်ာက္လႊာကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲက ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 • Sat 11 Jul 2015 - 23:06
  ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ ခံမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 08 Jul 2015 - 22:29
  အေထြေထြေရြးေကာက္ ပဲြကုိ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္ ၈ ရက္၌ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

Pages

Subscribe to News