News

 • Fri 06 Nov 2015 - 00:09
   အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ညတြင္ စတင္ရပ္နားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ မႏၲေလး တုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ ေရးအဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးေရႊလွက ေျပာ သည္။
 • Thu 05 Nov 2015 - 23:55
  ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံမွဴးအျဖစ္ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဖိအား ေပး၊ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားေရွာင္ရွား ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
 • Thu 05 Nov 2015 - 23:54
  မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမွ်တမႈအေပၚ သံသယ စိတ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း  ေရြး ေကာက္ပြဲပညာေပးေရးႏွင့္ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား (EEOP)အဖြဲ႕ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။
 • Thu 05 Nov 2015 - 23:52
   ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္၌ က်င္း ပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္ လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။
 • Thu 05 Nov 2015 - 21:45
  မသန္စြမ္းသူမ်ားမဲေပး ႏုိင္ေရး မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ေလး ေက်ာင္းႏွင့္ ဆြံ႕အနားမၾကားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတို႔တြင္ စံျပ မဲ႐ံုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕(MILI)မွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Thu 05 Nov 2015 - 21:44
   ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒ သႀကီး ရွစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ ေကာက္ယူထား သည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ မဲဆြယ္ ကာလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ တြင္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိ ေၾကာင္း Myanmar Election Observation Network ဥကၠ႒ ဦးသန္႔စင္ေအာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 23:45
  မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာ လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အေပၚ  လုိအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 16:45
  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ ေအးစိမ့္စိမ့္နံနက္ခင္းတြင္ ထုိၿမိဳ႕၏ အခမ္းအနားဆုံး အေဆာက္အအုံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္စစ္တကၠသိုလ္၏ ေအာင္ဆန္းခန္းမေရွ႕၌ ဆံပင္တိုတိုျပတ္ျပတ္ပုံစံတူညႇပ္ထားသည့္ အသက္ (၂၅) ႏွစ္၀န္းက်င္ လူငယ္မ်ား အစုလုိက္၊ အစုလုိက္။      စီတန္းေနၾကသူမ်ားေနာက္တြင္ ေလာ္လီကားမ်ားက ေနာက္ထပ္လူငယ္မ်ားကို ထုိေနရာသို႔ အသုတ္လုိက္ပုိ႔ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားအားလုံးက ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေအာင္ဆန္းခန္းမေရွ႕၌ အစုအဖဲြ႕လုိက္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနၾကျခင္းပင္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 16:34
  အလင္းေရာင္ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့တိုး၀င္စတိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ရွိေသာ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ရက္နံနက္ခင္း။ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ လင္းထိန္ေနသည့္ အေဆာက္အအုံႀကီးက ေ၀လီေ၀လင္း နံနက္ခင္း၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကို အလင္းေရာင္ေပးေန၏။ ထိုအေဆာက္အအုံက ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက မဲ႐ုံ အမွတ္-၁ တည္ရွိရာဓမၼာ႐ုံႀကီးျဖစ္သည္။      တိတ္ဆိတ္ေနသည့္ ၅ နာရီ ခဲြ၀န္းက်င္ နံနက္ခင္းကို ထိုအေဆာက္အအုံဆီမွေလာ္စပီကာသံက ေဖာက္ထြင္းသြားသည္။ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲလာေပးႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ မဲ႐ုံေနရာမ်ားကို ေလာ္စပီကာမွတစ္ဆင့္ မဲဆႏရွင္မ်ားသုိ႔ ေအာ္ဟစ္အသိေပးေနျခင္းပင္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 16:25
  ဘဝတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဲေပးရန္ အသက္ (၇၁) ႏွစ္အရြယ္ အဘြား ေဒၚသင္းအုပ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မတုိင္ခင္ကတည္းက စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။      ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ သူမေနထုိင္ရာ လယ္ေတာမွ ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ေ၀းေသာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕သုိ႔ နံနက္ေစာေစာေျခက်င္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဘြားေဒၚသင္းအုပ္တစ္ေယာက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို မသိလုိက္၍ မဲမေပးလုိက္ရ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ေခါင္းမူး၍ မဲမေပးႏုိင္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အသက္ (၇၁) ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဲေပးခြင့္ရမည့္ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္သည္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 12:20
  ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီဘက္ကမွ မပါဝင္ေပးျဖစ္ဘဲ ပါတီအားလံုးကို အားေပးသည္ဟု ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဘဘီေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Nov 2015 - 12:16
  လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက ဟစ္ေဟာ့ပ္ ဂီတလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို စတင္ေဖာက္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္မ်ား၏ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ အားေပးမႈကို ရရွိထားေသာ Acid အဖြဲ႕ဝင္တစ္ ဦးလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဇယ်ာေသာ္ႏွင့္ ယခုတစ္ပတ္တြင္ အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 20:22
  ကိုကိုးကြၽန္းရွိ ျပည္သူ မ်ားအေၾကာက္တရားကင္းစင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္ေရးအ တြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္ကို ကြၽန္းေပၚရွိ တယ္ လီဖုန္းမ်ား ဆက္သြယ္၍မရသ ျဖင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 19:53
   လာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထြက္ေပၚလာ မည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္ထင္ဟပ္မည္ ဟု အခုိင္အမာယံုၾကည္ထားကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးကလည္း ယင္းရလဒ္အ ေပၚ အေလးထားႀကိဳဆုိၾကရန္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ ၅ ရက္ အလိုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကတိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 19:23
  လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သမုိင္း၀င္ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး လြတ္လပ္စြာက်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး၌ မဲေပးခြင့္ရ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဲစာရင္းတြင္ ပါသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္၏။
 • Tue 03 Nov 2015 - 19:16
   ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြး ေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ျပည္ခ႐ိုင္အ တြင္း မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ သံုးေထာင္ ေက်ာ္အတြက္ မဲေပးရမည့္ မဲ႐ံု ငါး႐ုံရွိေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 16:31
  ယခုတစ္ပတ္အတြင္း အေျဖေပၚမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိဘ၀ေလးအား တစ္စုံတစ္ရာ ႐ုိက္ခတ္မည္ကို အစုိးရဘဏ္တစ္္ခုမွ ၀န္ထမ္း မမုိးမုိး(အမည္လႊဲ) တစ္ေယာက္ စုိးရြံ႕ေနပါသည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 15:18
  ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပဲြ သမိုင္း၌ အမ်ားဆံုးစံခ်ိန္အျဖစ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္မည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေပ။
 • Tue 03 Nov 2015 - 00:28
  ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္အ နည္းငယ္အလို၌ အမုန္းတရား မ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး  ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ား အေပၚ အယူသီးဖိႏွိပ္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ ေနသည့္ အစြန္းေရာက္အင္အား စုမ်ားရွိေန၍ အထူးစိုးရိမ္မိ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ သည္။
 • Tue 03 Nov 2015 - 00:11
  ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၀ေက်ာ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၀ ခန္႔ စုစုေပါင္း အမတ္ေလာင္း ၆,၀၇၄ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ အမတ္ေလာင္းအားလံုးကို မိတ္ဆက္ေပးရန္ အခ်ိန္ႏွင့္စာမ်က္ႏွာအခက္အခဲေၾကာင့္မျဖစ္ႏုိင္၍ အလားအလာရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အမတ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

Pages

Subscribe to News