News

 • Fri 16 Oct 2015 - 21:54
  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားအနက္ လက္ရွိေနထိုင္သည့္ ေနရပ္တြင္ မဲေပးႏိုင္ရန္ ပံုစံ ၃(က)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအ တြက္ ငါးသိန္းရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးကိုကို က ေျပာသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 23:19
   မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေန သည့္အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 23:18
   သံတဲြၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ ပြားေစရန္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔တစ္ရပ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ သံတဲြခရီးစဥ္မတိုင္မီ တစ္ရက္အလို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 23:07
  အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္မဲမေပးျဖစ္ခဲ့ပါက ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အခ်ိန္မီျပန္လည္လာေရာက္မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 23:06
   ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ပါတီမ်ား၊ တစ္သီးတစ္ပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 22:57
  စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ ပထမဆံုးေန႔တြင္ မဲလာေပးသူ မ်ား၍ မဲ႐ံုပိတ္ခ်ိန္ ႏွစ္နာရီေနာက္ ဆုုတ္ခဲ့ရၿပီး မဲေပးရာတြင္လည္း ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႀကိဳ တင္မဲလာေပးေသာ စင္ကာပူ ေရာက္ျမန္မာမ်ားကေျပာသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 22:47
  ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ျပည္ပ မွ လာေရာက္သတင္းယူမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၉၀ ဦး ခန္႔ရွိၿပီး အဆိုပါ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ဗီဇာသက္ တမ္းတစ္လေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သ တင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 22:09
   ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္အငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး တြင္ဝတ္ဆင္ရသည့္ တံဆိပ္႐ိုက္ အက်ႌေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕စီးပြားေရး ေကာင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 21:21
  မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲေပးမည့္သူမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ပယ္မဲမျဖစ္ေစရန္ သတိထားရ မည့္ ပယ္မဲနမူနာ ၁၂ မ်ိဳးကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 21:20
  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေတာင္ ဥကၠလာပမဲဆႏၵနယ္အတြင္း တစ္ အိမ္တက္ဆင္းမဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ အၿပီးသတ္ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး လွည့္လည္မဲဆြယ္ျခင္းကို အလွျပယာဥ္မ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 20:50
  ကိုကိုးကြၽန္းတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကြၽန္းသို႔ လာေရာက္မဲဆြယ္ခြင့္ရၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 00:01
  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံစက္ ဘီးခ်စ္သူမ်ားက စက္ဘီးအစီး ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္နံနက္က ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း လွည့္လည္လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Thu 15 Oct 2015 - 00:00
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ပြဲတစ္ခုကိုသံတြဲၿမိဳ႕၌ ျပဳ လုပ္ရန္လူအခ်ဳိ႕က ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္ မညီ ၫြတ္၍ သက္ဆုိင္ရာက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 23:26
   ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ ႀကီးနားခ႐ိုင္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္သို႔စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ကန္းဖန္ေက်းရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ညက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ သားျဖစ္သူ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့
 • Wed 14 Oct 2015 - 22:30
  အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ပညာသိဒိၶရပ္ကြက္တြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုသူက ဖုန္းဆက္တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မရပ္နားဘဲ ဆက္လက္မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔တားျမစ္ရာတြင္ လူ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္တားျမစ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ မ်ား၌  မဲဆြယ္ျခင္းကို  ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီက  စာထုတ္ထား ျခင္းေၾကာင့္  တားျမစ္ရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ပညာသိဒိၶရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုသူက ဖုန္းျဖင့္ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တားျမစ္ျခင္းခံရသည့္ ဇမၺဴသီရိကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ေျပာသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကို စာတင္ၿပီး ေတာ့မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရဲ႕ ခြင့္ ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာ လိုက္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ ထိုသို႔တားျမစ္မႈအေပၚ 7Day Daily သတင္းစာက ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ‘‘ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီတစ္ခုလံုးမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္၊ မဲပညာအသိ ေပးျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အခုျဖစ္တာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တားတာကေတာ့ မသိပါဘူး။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ကေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး’’ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး မိုးေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 22:26
   ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကို ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္မႈမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မတင္ဘဲ ေရွာင္ရွားၾကၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲကို သန္႔ရွင္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရန္ ပါတီ၀င္မ်ားအား အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟိုေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကိုေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္ထားသည့္  စာ၊  ဓာတ္ပံု၊ Video Clip မ်ားကို မိမိတို႔ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္တြင္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္ထားသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားေအာက္တြင္ မွတ္ခ်က္ မ်ား ၀င္ေရာက္ေရးသားျခင္းတို႔ ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ေအာက္တို ဘာ ၁၃ ရက္စြဲျဖင့္ ပါတီ၀င္မ်ားအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘အဓိကကေတာ့ သူမ်ား ေတြကို ေ၀ဖန္မတိုက္ခိုက္ဖို႔အ တြက္ပါ။ သန္႔ရွင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ခ်င္တယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ  ဦးဉာဏ္၀င္း ကေျပာသည္။  ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား ကိုသက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ တကြ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး႐ံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေရြးေကာက္္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားထားသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 22:14
   အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိေရးကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 21:59
   ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေဖာက္ထြင္းခံရၿပီး စာရြက္စာတမ္းဖုိင္တစ္ခု ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 21:50
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အဂၤလိပ္မယား၊ ကုလားယူ ထားသည့္ အမ်ိဳးဖ်က္မဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းမွ ဆယ္အိမ္မွဴးတစ္ဦးကို ဟိုင္းႀကီး NLD ပါတီက တရားစြဲဆိုလိုက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 14 Oct 2015 - 21:06
  ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ မည့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၌ လုပ္ကိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕ အလုပ္နား ၿပီး ဆႏၵမဲထည့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ခရီးတိုသြားလာသည့္အေႏွး ယာဥ္မွစ၍အငွားယာဥ္၊ခရီးသည္ တင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္လုပ္သားအခ်ိဳ႕ ယင္းရက္တြင္ ဆႏၵမဲထည့္ရန္ႏွင့္ မဲရလဒ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္လို၍ ယင္းတစ္ရက္အနားယူရန္ စီစဥ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ‘‘အဲဒီရက္ကားမထြက္ဘူး။ ညေနပိုင္း ကားမွာ ေဆာင္း ေဘာက္စ္တင္ၿပီး ေလွ်ာက္သြား မယ္။ ကိုယ္အားေပးတဲ့ပါတီ၊ မဲ ထည့္ေထာက္ခံလိုက္တဲ့ကိုယ္စား လွယ္အႏိုင္ရရင္ ပတ္ၿပီးေအာင္ ပြဲခံဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္’’ဟု ကမာ ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုဟန္္၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။ ၎နည္းတူ အငွားယာဥ္ ေမာင္း ငါးဦးအား ေမးျမန္းရာ ႏွစ္ ဦးက ယင္းရက္၌ မဲထည့္ရန္နား မည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ အေႏွး ယာဥ္ ဆိုက္ကားသမားအခ်ိဳ႕ လည္း ယင္းေန႔တြင္ ဆိုက္ကား မနင္းဘဲ မဲထည့္ရန္အခ်ိန္ေပးမည္ ဟုဆိုသည္။

Pages

Subscribe to News