Election 2015

 • Sat 14 Nov 2015 - 00:32
  ‘‘ကိုယ့္ညီတစ္ေယာက္ဆံုး႐ႈံးသြား ရသလုိပဲ စိတ္ထိခိုက္တယ္။ ၿပိဳင္ ဘက္လို႔ကို မယူဆခဲ့ၾကတာ။ သူ ကလည္း ကိုယ့္ကို ဖိုက္ခ်င္တုိက္ ခ်င္တဲ့စိတ္လည္း မရွိဘူး။ ကိုယ္ လည္း သူ႔အေပၚ ဘယ္လိုမွကို စိတ္ထဲမရွိခဲ့တာ’’ဟု အသက္ငါး ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ အညာသား ႀကီးတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္ေနပါသည္။ ထိုအညာသားႀကီးက ၂၀၁၅ အ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင
 • Sat 14 Nov 2015 - 00:26
   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလ အတြင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ေသာ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ သည့္ အေနျဖင့္ ေသာၾကာေန႔က ကိတ္မုန္႔မ်ားပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 23:26
  ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၃ ရက္အထိ ေၾကညာၿပီး စီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မ်ားအရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ အေရအတြက္ထက္ပို၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၇၈ ေနရာရရွိ သြားၿပီျဖစ္သည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 01:34
  ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီး ၿငိမ္ၿငိမ္ဆိတ္ဆိတ္ျဖင့္ ၿပီးဆံုးလို႔သြားခဲ့ပါၿပီ။ လတ္တေလာရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိထားသည္။ မၾကာမီ အေျဖတစ္ခု ျပတ္ျပတ္သားသား ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 01:30
  ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းစည္း႐ုံး ေပးခဲ့ၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား ကို ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္၌ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္တြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု၍ ေက်းဇူးတ
 • Fri 13 Nov 2015 - 01:30
  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု အႏုိင္ရၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက မ႐ႈမလွ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက လက္လႊတ္လိုက္ရၿပီး အစိုးရသစ္၊ လႊတ္ေတာ္အသစ္ႏွင့္ပြဲထြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိ
 • Fri 13 Nov 2015 - 01:28
   ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ ည ၉ နာရီအထိ ထုတ္ ျပန္ေသာ အႏိုင္ရတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၄၉၄ ဦးရွိေန ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၂ ဦးအထိ ပါဝင္ေနသည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 01:28
  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ ရခဲ့သူမ်ားထဲ၌ ေရြးေကာက္ပဲြသံုး ႀကိမ္၀င္ၿပိဳင္ရာ သံုးႀကိမ္စလံုး အႏုိင္ရခဲ့သူတစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့ သည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 00:55
  ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္း ပႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္တြင္ ဖုန္း ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၌ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ေနရာအမ်ားစုကို ဦးေဆာင္ အႏုိင္ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသုိ႔လည္း ဖုန္းဆက္၍ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာ ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Fri 13 Nov 2015 - 00:54
  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုေၾကညာရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၌ ၃၂၇ ဦးရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 22:27
  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၉ ေနရာရလွ်င္ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲမ်ား၏ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၄၈ ေနရာ အထိ အႏုိင္ရခဲ့ သည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 16:33
  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ အႏိုင္ရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ တြက္ဆျပင္ဆင္ထားေသာ ပါတီ အခ်ိဳ႕မွာ အ႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ လိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 16:21
  ေႏြရာသီ၏ အိုေအစစ္ဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ ႏို၀င္ဘာ ေန႔လယ္ခင္းက ပူေလာင္ေလာင္ အိုက္စပ္စပ္ရွိလွသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)အတြင္းရွိ အားကစားကြင္း ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ အသက္ (၅၀)ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚအမာသည္ ေဒါသေၾကာင့္ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး နီျမန္းေနသည္။ ရာသီပူစပ္စပ္ေၾကာင့္ ေဒၚအမာ၏မ်က္ႏွာ ပိုမိုနီျမန္းေနသည္ဟု ထင္ရ သည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 16:04
  ‘‘ႏုိင္ငံမွာ အက်ပ္အတည္း မျဖစ္ေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အ႐ႈံးကို ၀န္ခံတာ’’
 • Tue 10 Nov 2015 - 15:33
  ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အမ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါၿပီ။ အေျပာင္းအလဲကုိ ဆာေလာင္ေနသည့္ ျပည္သူလူထုသည္ရင္တြင္း ကဆႏၵကို အတိအလင္းပင္ ထုတ္ေဖာ္လိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွလဲြ၍ က်န္ေနရာအားလံုးတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္ က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 15:14
  ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား အၿပီးသတ္မထြက္ေပၚေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရဖဲြ႕ႏုိုင္ေရးမွာ တျဖည္းျဖည္း႐ုပ္လံုးေပၚ လာေနသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏုိင္ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္အတြက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာေသာ ရပုိင္ခြင့္လည္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကို အာဏာမလႊဲခဲ့ဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ထားေသာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၎၏ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရ အတြက္ စုိးရိမ္စရာမ်ား၊ အေနခက္စရာမ်ားျဖစ္ေနမည္မွာ မလဲြပင္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 03:03
  ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
 • Tue 10 Nov 2015 - 03:02
  မႏၲေလးခ႐ိုင္ ခ်မ္းျမ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံတြင္ ဖခင္ ကိုယ္စားမဲလာေရာက္ေပးသည့္ အသက္ (၃၆)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားကို ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Tue 10 Nov 2015 - 03:01
   မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဇာနည္ေအာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္ ေမာင္းကို ဆႏၵမဲ ငါးဆေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾ
 • Tue 10 Nov 2015 - 03:01
  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားမွ မဲ႐ုံတာ ၀န္ေပးထားသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ ဦးသည္ မဲ႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္ ႐ုတ္တရက္ႏွလံုး အေမာေဖာက္၍ ေဆး႐ုံတက္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေသဆံုးသြား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Pages