Environment

 • Wed 20 Jun 2018 - 12:03
  နီရဲလတ္ဆတ္ေနသည့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား၊ ဝါစိမ္းနီပန္းင႐ုတ္ပြႀကီး မ်ားႏွင့္ စိမ္းစိုေနသည့္ မုန္ညင္း ပင္ေလးမ်ားက ဗန္းမ်ားထဲတြင္ အသီးသီးေနရာယူထားသည္။
 • Thu 14 Jun 2018 - 12:33
  ပလတ္စတစ္ အမိႈက္မ်ား  ေမ်ာပါေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ငါးတစ္ေကာင္ကူးခပ္ေနၿပီး ေရလႈိင္းတြင္ ေရသန္႔ဘူးခံြႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားပါ၀င္ေနသည္ကုိ ဖန္တီး ပုံေဖာ္ထားသည့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာအတြင္းရွိ အႏုပညာျပကြက္တစ္ခုကုိ လူအမ်ားက စိတ္၀င္တစားၾကည့္႐ႈၾကသည္။ ‘ညစ္ညမ္းမႈရဲ႕ လႈိင္း’ ဟုအ မည္ေပးထားသည့္ ယင္းအႏုပညာ ဖန္တီးမႈက လူတို႔သုံးစြဲစြန္႔ပစ္ေန သည့္အမႈိက္ႏွင့္ပလတ္စတစ္ဘူး ခံြမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္သာမ က ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကုိထိခုိက္ေန သည္ကုိ  မီးေမာင္းထုိးျပထား သည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 14:24
  အညာေဒသတြင္ ထန္းပင္အမ်ား အျပား ခုတ္လဲွေနေသာ္လည္း ထန္းေတာျပဳန္္းရန္အေၾကာင္းမရိွ ဟု ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ထန္းပင္လိုက္လံဝယ္ယူေနသူ ဦးေက်ာ္ဇင္ေအာင္ က ေျပာသည္။ ယာခင္းအလယ္ရိွ ထန္းပင္တို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ထန္းပင္ဝယ္သူတို႔ကလည္း ထန္းရည္မထြက္ ေတာ့သည့္ အပင္ျမင့္မ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူလိုေၾကာင္း  အသက္ (၄ဝ)အရြယ္ က်ဴရွင္ဆရာေဟာင္း ထန္းပင္ဝယ္ေရာင္း သမား ဦးေက်ာ္ဇင္ေအာင္က ေျပာသည္။
 • Thu 31 May 2018 - 13:32
  အလံုပိတ္ထားသည့္ အေအးခန္းအတြင္းရွိ စင္မ်ားေပၚတြင္ စိမ္းစို၍ အေရာင္စံုေသာ လက္တစ္ဝါး စာ အရြယ္သာရွိသည့္ ဟင္းရြက္ ပင္ေလးမ်ားက အတန္းလိုက္ အ ဆင့္ဆင့္ေနရာယူထားသည္။ ျမင္ေတြ႕ေနက် ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ အပင္ေလးမ်ားကို ေဖာ့တံုးေလး မ်ား ေအာက္ခံထားၿပီး ေျမဆီမပါ ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးအစား ေရသန္႔၊ ေန အလင္းေရာင္အစား လွ်ပ္စစ္မီး ေခ်ာင္း၊ ေလအစား ေလေအးေပး စက္အသံုးျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံ တကာတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ အ ခန္းတြင္း ေျမမဲ့စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ (Indoor Hydroponics) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ထားျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 23 May 2018 - 13:41
  တစ္ခ်ိန္က လယ္ထဲသို႔ စပါးႀကဲၿပီးလွ်င္ရာသီဥတုမွန္ကန္ပါက ပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လယ္သမားႀကီး ကိုေက်ာ္လြင္တစ္ ေယာက္ ရာသီဥတုမွန္ကန္လွ်င္ ပင္စိတ္ခ်လက္ခ်ေန၍ မရေတာ့ေပ။   
 • Fri 18 May 2018 - 20:43
   ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေန ရာကြက္မိုးေကာင္းေနခ်ိန္ ဧရာ ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ေမ လ တတိယပတ္အတြင္း လက္ရွိ ေရမွတ္ထက္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ ေသာ္လည္း စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ မ ေရာက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း မိုးဇလ ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ခန္႔ မွန္းေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၈ ေမလ ၂၀ မွ ၂၉ ရက္အတြင္း ျမစ္ေရခန္႔မွန္းခ်က္ ကို မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္  ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္သည္။
 • Thu 17 May 2018 - 20:58
   ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္း မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ေရ ဘူးမ်ားႏွင့္ ေရျပန္ျဖည့္ႏုိင္သည့္ ေရျဖည့္စင္ ၁၀၀ ကို သန္႔ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအေျခစိုက္ Refill-NotLandfill-Asia တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမအုိးႏွင့္ ေရခ်မ္းစင္မ်ားထားရွိသည့္ ဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္းေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရသန္႔ဘူးမ်ား စြန္႔ပစ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုယ္ပိုင္ေရဘူးမ်ားျဖင့္ ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေရျဖည့္စင္ (ေရခ်မ္းစင္) တစ္ရာကိုဇြန္လ ၅ ရက္ (ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔) ၌ စတင္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 16 May 2018 - 19:06
  သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ခံစားရမွသာ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ သိရွိ နားလည္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္သကဲ့ သို႔ သဘာဝအေျခခံအေဆာက္အ အံုမ်ားျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ထိန္းသိမ္း ျပဳစုေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလိုအပ္ သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။ ေမလ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသယံဇာတစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္္လုပ္ကိုင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ (စတုတၳအႀကိမ္) အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ အထက္ပါအ တိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
 • Wed 16 May 2018 - 13:37
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္သုသာန္အနီးရွိ ဧက ၃၀၀ က်ယ္ဝန္းေသာ အမိႈက္ပံုႀကီးသည္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က မီးစတင္ေလာင္ကြၽမ္းရာ ၁၀ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့သည္။
 • Wed 09 May 2018 - 12:04
  ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထန္းပင္မ်ား ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ထက္ဝက္ ခန္႔ေလ်ာ့က်လာျခင္းက ေဒသခံ မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တန္ခူးလအေစာ ပိုင္းက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း အတံုးအ႐ံုးခုတ္လွဲခံ ထားရသည့္ ထန္းပင္ပံုမ်ား လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထြက္ ေပၚလာရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္တြင္ အပူပိုင္း ေဒသသည္ သဲကႏၲာရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟုလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
 • Thu 03 May 2018 - 10:01
  အစြယ္ေဈးကြက္အတြက္ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အာရွဆင္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရၿပီျဖစ္သည္။ ဆင္အေရခြံသည္ တ႐ုတ္ ေဈးကြက္တြင္ အစာအိမ္နာႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသရန္ ေဆးဝါး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဝတ္ ရတနာႏွင့္ ဘာသာေရးအသံုးအ ေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဈး ကြက္ဝင္လာသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အာရွတစ္လႊားရွိ ဆင္မုဆိုးမ်ား ေရာင္းတန္းပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္လာ ေနသည္။
 • Fri 27 Apr 2018 - 16:30
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုလပိုင္းအတြင္း မၾကာခဏ ငလ်င္လႈပ္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၃ ရက္အတြင္း ၆၅ ႀကိမ္လႈပ္ခတ္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အႀကိမ္ ၇၀ လႈပ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ပထမေလးလပတ္အတြင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသည္ ယမန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးစံခ်ိန္ကို မီလုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ ၆၄ ႀကိမ္အနက္ ၁၃ႀကိမ္သည္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၆အတြင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ယင္း ငလ်င္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ငလ်င္မၾကာခဏ လႈပ္ေန၍ လူထုက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနရာ အစိုးရ၏စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္အျပင္ သဘာဝေဘးမ်ိဳးစံု ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။
 • Wed 25 Apr 2018 - 16:25
  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ က်က္စားေသာ ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္၀ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနေၾကာင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး တိတ္ထန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 25 Apr 2018 - 16:24
  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ ပုလင္းေက်းရြာအနီးရွိ ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္း တြင္ ဆင္ေျခာက္ေကာင္ထားရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ ထပ္ တိုးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ခ်င္း တြင္းေဖာင္ဖြဲ႕ေရးေဒသ လက္ ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေဌးက ေျပာသည္။
 • Wed 25 Apr 2018 - 16:20
  စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး    အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳစိုက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္ျဖင့္ ပ်ဳိးပင္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္း စိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘလြင္ဦးကေျပာသည္။
 • Fri 06 Apr 2018 - 21:47
   ဧၿပီအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္အျဖစ္ ဟုမၼလင္းႏွင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၄ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိေသာ ငလ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ရက္ျခား၍ လႈပ္ ရွားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေပ။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဧၿပီ၄ ရက္ည ၉ နာရီ ၅၁ မိနစ္က လႈပ္ခဲ့ၿပီး ေျမအနက္ ၁၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳေသာ ေဇာက္တိမ္ငလ်င္ျဖစ္၍ လႈပ္ရွားမႈသိသာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးစဝီလီဖရန္႔က ေျပာသည္။
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:44
  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကို အစုိးရကအတည္ျပဳထုတ္ျပန္ၿပီးပါကသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား ပိုမိုတားဆီးလာႏုိင္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။ 
 • Wed 04 Apr 2018 - 12:42
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာငါးခုကို ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာ စစ္ေဆးရာတြင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါဝင္မႈ မ်ားေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္အရာရွိ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးကေျပာသည္။
 • Mon 02 Apr 2018 - 22:04
  ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေဝး ေျပးလမ္းကို တနသၤာရီသစ္ေတာ မ်ားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ ရန္ စီစဥ္ေနမႈကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း WWF-ျမန္မာက ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆုိပါ လမ္းေဖာက္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (NEDA)ထံမွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၄၄ သန္းရယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က လက္ခံအတည္ ျပဳျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ က်ားႏွင့္ ဆင္မ်ား အပါအဝင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီး သားငွက္ တိရစၧာန္အမ်ားအျပား က်က္စား ေနထုိင္ရာႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားအ တြက္ အားထားမွီခိုေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမ မ်ားအေပၚ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 15:35
  Voices for Wildlife အမည္ရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားဆုိင္ရာ ဂီတပြဲေတာ္ကို ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ ပထမအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Environment