Environment

 • Wed 06 Sep 2017 - 11:19
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိ ေစေရး တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါးငါးပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုတြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 31 Aug 2017 - 23:14
  လုံးပတ္ ၂၇ ေပရွိ ကမၻာ့ အႀကီးဆုံးႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကြၽန္းပင္ကုိ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥ႐ုႀကိဳး၀ုိင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။
 • Thu 31 Aug 2017 - 20:57
   ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ရွားပါး ငွက္မ်ဳိးစိတ္ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ငွက္သိုက္ ၅၀ ေတြ႕ရွိကာ မွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီ အစဥ္)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္သုိက္ မ်ားကို မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅ ခု၊ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ခု၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၁ တို႔ကို ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ‘‘ဒီႏွစ္က အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ႀကိဳးၾကာအသုိက္ေတြ ပိုေတြ႕တာ က  ေဒသခံလယ္သမားေတြ  ပူး ေပါင္းလို႔  ေတြ႕တာပါ။  ေဒသခံ ေတြက ႀကိဳးၾကာထိန္းသိမ္းေရး ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတယ္။ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေတြ ေတြ႕ရင္ သတင္းေတြေပးလာၾကတယ္’’ဟု သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္)မွ ငွက္ပညာရွင္ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။
 • Wed 30 Aug 2017 - 12:18
  ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဆီယို ဖိတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ဆီယိုဖိတ္မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ဟု ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္နယ္နိ မိတ္အတြင္း သေဘၤာခ်င္းတိုက္မိ ၍ျဖစ္ေစ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သေဘၤာႀကီးမ်ားထိခိုက္ကာ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္ပြားပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ဆီယိုဖိတ္မႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရး စီမံခ်က္ကို ကမၻာ႔ေရ ေၾကာင္းအဖြဲ႕ (IMO) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲေနသည္။
 • Wed 30 Aug 2017 - 12:14
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၀ါးလုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ ရြယ္၍ ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။
 • Wed 23 Aug 2017 - 11:29
  ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဘဏ္ႏွစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားသ႔ို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထုတ္ေခ်းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Gre-enpeace Southeast Asia အဖြဲ႕ကေျပာသည္။
 • Wed 23 Aug 2017 - 11:28
  ဒိန္းမတ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈျဖင့္ ဝမ္းပိုက္ႀကိဳးဝုိင္းႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လစ္လပ္ေန သည့္ ဒီေရေတာပ်က္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ကာ ဒီေရေတာဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴးဦးဝင္းစည္ သူေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 23 Aug 2017 - 11:26
  ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးေမာ္ေတာ္ကုိ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 16 Aug 2017 - 12:19
  တရားမဝင္ ေဈးကြက္တြင္ဆင္သားေရ ကုန္သြယ္မႈ ေဈးကြက္ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ဆင္အမမ်ား ႏွင့္ အေကာင္ငယ္မ်ားကိုပါ ပစ္ မွတ္ထားလာရာ ျမန္မာ့ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ား၏ အနာဂတ္သည္ အထူး စိုးရိမ္ေနရသည္ဟု ျပည္တြင္း၌ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေန သည့္အဖြဲ႕အစည္းေလးခု ပူးေပါင္း၍ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က် ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဆင္မ်ားေန႔၌ ေၾကညာသည္။
 • Wed 09 Aug 2017 - 12:25
  ကမၻာ့သမုိင္းကုိ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အ ေတာ္ေလးျပည့္စုံေအာင္ ေရးထားေသာစာအုပ္ အ မ်ားအျပားမရွိပါ။ ယခင္တစ္ပါတီစနစ္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္က ထြက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ား၊ ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္ဦးကမၻာ့သမုိင္း၊ ေခတ္သစ္ကမၻာ့သမိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂ်၀ါဟာလာေန႐ူး ေရး သားၿပီး ဆရာပါရဂူ မကြယ္လြန္မီ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ သည့္ တေစ့တေစာင္း ကမၻာ့အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကုိ ပင္ ဆရာဘုိးလႈိင္ဘာသာျပန္ေသာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ကမၻာ့သမုိင္းစာအုပ္တို႔ေလာက္သာရွိကာ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ဆရာလႈိင္သင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းစာအုပ္အခ်ိဳ႕သာ ရွိခဲ့ပါသည္။
 • Wed 09 Aug 2017 - 12:24
  စီမံကိန္းမစတင္မီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ပညာရွင္ မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုသံသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ စတင္ထြက္ေပၚလာသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ က်ယ္ေလာင္လာသည္။ ယင္းစီမံကိန္းႏွစ္ခု သည္ လူထုကန္႔ကြက္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည္။ 
 • Sat 05 Aug 2017 - 23:54
  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တြင္ မုတ္သုံေလအားအလြန္ ေကာင္းေနကာ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ရွစ္ခုတြင္ ေနရာ ကြက္မုိးႀကီးႏုိင္၍ ေရေဘးအႏၲ ရာယ္သတိျပဳရန္ မိုးဇလဌာနက သတိေပးသည္။
 • Wed 02 Aug 2017 - 12:37
  တစ္ကမၻာလံုးတြင္ က်ားက်န္ရွိေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံ မွာ ၁၃ ႏိုင္ငံသာရွိၿပီး ေကာင္ေရ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္သာ က်န္ရွိိေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ားေကာင္ေရ နည္းပါးစြာ က်န္ရွိသည့္ စာရင္း တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ခန္႔မွန္း ၈၅ ေကာင္ရွိမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား သည္။ ယင္းစာရင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ကတည္းက ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံတြင္ က်ားေကာင္ေရ မည္မွ်က်က္စားေနသည္ကို ထုတ္ ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ လက္ရွိ တြင္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အခ်ိဳ႕၌ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္မစ တင္ႏိုင္ျခင္း၊ က်ားအစိတ္အပိုင္း မ်ား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ခံေနရျခင္း စသည့္ အခက္အခဲ မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ဟု ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္(WCS)မွ Landscape Coordinator For Northern Forest Complex (Ka-chin) ဦးလွႏိုင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။
 • Wed 26 Jul 2017 - 12:11
  ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈမရွိေသာ္လည္း ေဒါက္တာ ရာဇာမင္းတစ္ေယာက္ လုပ္ခ်င္သည့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခြင့္ရေနသျဖင့္ ေနေပ်ာ္ေနသည္။ ‘‘ဒါေတြလုပ္ခ်င္လို႔ပဲ ဒီေလာကထဲ ေရာက္လာတာပါ။ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း ဂ်ာမနီမွာ အပင္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မာစတာဘြဲ႕ယူခဲ့ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာရာဇာမင္းက ေျပာၾကား သည္။ သူ႔အိပ္မက္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာဘဝႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္ (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္)က ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာရာဇာမင္းသည္ သစ္ေတာမ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာဌာန၌ လုပ္ကိုင္ ေနသူျဖစ္ၿပီး သုေတသနစာတမ္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည္။
 • Wed 19 Jul 2017 - 12:40
  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ က့ဲသို႔ေသာ အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္သာမက လူစည္ကားရာပန္းၿခံမ်ား၊ကန္မ်ား၊ ကားဂိတ္၊ ရထားဂိတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမ်ား၌ စြန႔္ ပစ္အမိႈက္မ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ပြေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားက သမား႐ိုးက် ပင္ ျဖစ္လာသည္။ 
 • Wed 19 Jul 2017 - 11:53
  ရွိစုမဲ့စုေငြကို စုေဆာင္းကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ သစ္သားအိမ္ႀကီးကို ဘဝတူ ေက်းရြာသား မ်ား အကူအညီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီး ၿဖိဳ ခ်လိုက္ရၿပီးေနာက္ ဦးလွေငြတစ္ ေယာက္ မိသားစုေရွ႕ေရးကို ေတြး ကာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေန သည္။ ေဒသထြက္ သစ္႐ိုင္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာက အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေျခတံရွည္အိမ္ႀကီးကို သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ မျပည့္မီမွာပင္ ဦးလွေငြကိုယ္တိုင္ ဦး ေဆာင္ကာ ဖ်က္ခ်လိုက္ရျခင္းျဖစ္ သည္။ အိမ္တိုင္မ်ားႏွင့္ သစ္တို သစ္စမ်ား၊ အနည္းငယ္သာရွိ ေသာ အိမ္တြင္းပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အိမ္ေဘးတြင္ စုပံုထားရကာ ၎ႏွင့္အတူ မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုး ေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္၌ ခိုကပ္ေနရသည္။ လယ္ယာသံုး ကြၽဲႏွင့္ႏြားမ်ားအတြက္ ထားစရာ ေနရာမရွိ၍ ေရထဲသို႔ သစ္ကုိင္း မ်ားကိုခုတ္ခ်ကာ ယင္းသစ္ကိုင္းမ်ားကိုစုစည္း၍ ကြၽဲႏွင့္ႏြား အိမ္ ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို တင္ထားရသည္။
 • Mon 17 Jul 2017 - 22:39
   ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံ ျခားသားအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးထံမွ ေဒၚလာေငြၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္း ယူခဲ့သူ အမ်ဳိးသား ခုနစ္ဦးအနက္ငါးဦးကို ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုံၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ  ဒုရဲမွဴးျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 12 Jul 2017 - 12:44
  "ေတာထဲက သစ္ပင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းေဘးမွာ ေပါက္ေနတဲ့အပင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သစ္ပင္လို႔ဆိုတာနဲ႔ ကာဗြန္စုပ္ယူတာ၊ ေရထိန္းသိမ္းေပးတာေတာ့ အတူတူပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အပူပုိင္းေဒသမွာ ေနတဲ့အတြက္ ပိုလုိ႔ေတာင္ ထိန္းသိမ္းရဦးမယ္’’ဟု မေကြးၿမိဳ႕မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူကိုျမတ္သူစိုးကေျပာသည္။ 
 • Thu 06 Jul 2017 - 21:37
  ၂၃ ေကာင္ခန္႔သာက်န္ရွိ သည့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္သိုက္ ငါးခု ကို အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ ေတြ႕ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပန္းမန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ FFI က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 05 Jul 2017 - 12:27
  မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာဘဲမန္ဒါလီ ၁၀ ေကာင္ကို ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘး မဲ့ေတာတြင္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သား ငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)က ထုတ္ျပန္သည္။

Pages

Subscribe to Environment