Environment

 • Sat 27 Jan 2018 - 22:14
   ေလထုညစ္ညမ္း မႈ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့တို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ ေနကာ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ေပး ပို႔ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထား ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 24 Jan 2018 - 14:09
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ား အေကာင္ေရ က်ဆင္းေနသျဖင့္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို အိႏၵိယႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ညီ ညီေက်ာ္က ေျပာသည္။
 • Wed 24 Jan 2018 - 14:08
  ေဘးမဲ့ေတာမ်ားတြင္ ၿခံ ေလွာင္ေမြးျမဴထားသည့္ ရွားပါး စာရင္းဝင္ ၾကယ္လိပ္အေကာင္ေရ ၉၀၀ ကို ေရဒီယိုအာ႐ံုခံကိရိယာ တပ္ဆင္ကာ ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 24 Jan 2018 - 14:06
  ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္း ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းေဟာင္းမွ စြန္႔ပစ္ေျမ စာမ်ား ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စီးဝင္ သျဖင့္ ယင္းေရအသံုးျပဳပါက အ ေရျပားယားယံျခင္း၊ အနာေပါက္ ျခင္းမ်ားရွိ၍ အဆုိပါေရကုိ စိမ္း လန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အသင္း ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ယခုလအ တြင္း ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တာကေဘာလူငယ္အဖြဲ႕မွ ေနာ္ ကလူးစိုးက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 17 Jan 2018 - 12:11
  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒီေရေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားရွိ လစ္လပ္ေနရာတို႔ တြင္ ဒီေရေတာအပင္တစ္သိန္း စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာၾကား သည္။
 • Wed 17 Jan 2018 - 12:09
  အင္းေလးကန္အတြင္း ငွက္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ေတြ႕ရွိသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းစင္ေရာ္ငွက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ မွတ္တမ္းသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏုိင္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံေပး ပို႔စစ္ေဆးထားေၾကာင္း အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 17 Jan 2018 - 12:07
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွားပါး စာရင္းဝင္ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္ မ်ား မ်ဳိးျပဳန္းတီးလုနီးပါး ၿခိမ္း ေျခာက္မႈအႏၲရာယ္မွ ေလ်ာ့က် လာသည္ဟု  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI)မွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္ ဦးေငြလြင္ကေျပာ ၾကားသည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 14:15
  ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဗဟိုျပဳ၍ ေျမငလ်င္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္လႈပ္ခတ္ ေနသည္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္အ ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္ အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္ (၁၀)ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထူးျခားမႈမွာ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခုနစ္ ႀကိမ္ ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ အနီး ဗဟိုျပဳ၍ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ကို ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ခဲ့သည္။ ငလ်င္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္လႈပ္ လာသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ သတိျပဳ သင့္သည္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ နာယက ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ေဒၚလွလွေအာင္ကို 7Day News Journalက  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။
 • Fri 12 Jan 2018 - 13:28
  သည္းေျခႏွင့္ ေျခဖဝါး၊ လက္ဖဝါးမ်ားက ေဆးဖက္ဝင္သည္ဆိုကာ ဝက္ဝံမ်ား သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်ခံေနရရာမွ ေလွာင္အိမ္ျဖင့္ ေမြးထားၿပီး အရွင္လတ္လတ္ သည္းေျခထုတ္ယူသည့္ ဝက္ဝံေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားမွာရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေနသည္။ အရွင္လတ္လတ္ ဝက္ဝံသည္းေျခထုတ္ယူေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္ ဝက္ဝံေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား အေရးယူ ပိတ္ပင္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ သည္။
 • Wed 03 Jan 2018 - 13:45
  ခ်င္းျပည္နယ္၏ အမွတ္သညာေတာင္ဇလပ္ပန္းနီနီမ်ားေျမ ျပင္ေပၚျပားခ်ပ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ အက်ည္းတန္ဓာတ္ပုံမ်ားက နတ္မေတာင္၏အလွႏွင့္ မလိုက္ဖက္စြာလူမႈကြန္ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည္။ သည္တင္မက နတ္မေတာင္ (ေခါႏူးစုမ္)အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ထဲ တြင္ အမဲမလုိက္ရန္၊ ငွက္မပစ္ ရန္၊  အမိႈက္မပစ္ရန္၊ သဘာ၀အ ပင္မ်ားမစုေဆာင္းရန္၊ ညအိပ္ စခန္းမခ်ရန္၊ မီးမေမႊးရန္ႏွင့္ သစ္ ပင္မ်ား မခုတ္လွဲရန္စသည့္တား ျမစ္ခ်က္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားရွိေနသည့္ ၾကားမွ ရြာတစ္ရြာက ခရစၥမတ္ သစ္ပင္လုပ္ရန္ ေတာင္ဇလပ္ပင္ ကုိ အပင္လုိက္ခုတ္၍ကားျဖင့္ သယ္သြားေသာျမင္ကြင္းက ျမင္ ရသူတိုင္းကုိ ႏွေျမာတသယူက်ံဳး မရစိတ္ႏွင့္ ေဒါသစိတ္ကုိျဖစ္ေစ သည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:23
  ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ေတာဆင္႐ိုင္းေသဆံုး သတ္ျဖတ္ ခံရမႈစာရင္းတြင္ သဘာဝေတာအ တြင္း ေတာဆင္႐ိုင္း ၆၉ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး သဘာဝအတိုင္း ေသဆံုးမႈမွာ ၇၂ ေကာင္ရွိသည္။
 • Wed 27 Dec 2017 - 12:22
  တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္မ်ားတြင္ စုပ္ခြက္ငါးမ်ား ေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴေရးထိခိုက္ဆံုး ႐ႈံးကာ ေဂဟစနစ္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္  သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး (BANCA) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:22
  ရွားပါးစာရင္း၀င္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မ ေတာင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းလုိက္နာရ မည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:20
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း တြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ ေရအရည္အေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးမည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ ဝန္းက်င္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုေအး ခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Dec 2017 - 15:16
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:39
  ရွားပါးစာရင္း၀င္ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ျပာေျခာက္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ ငွက္မ်ားက်က္စားရာ နတ္မ ေတာင္ ေတာင္ေပၚသုိ႔ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းလုိက္နာရ မည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း နတ္မေတာင္အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:37
  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးေလးစင္း တြင္ ဓာတုဓာတ္ႂကြင္းပါဝင္မႈႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းအမိ ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ ပူး ေပါင္း၍ ေရအရည္အေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးမည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ပတ္ ဝန္းက်င္ေရးရာတာဝန္ခံ ကိုေအး ခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။
 • Wed 13 Dec 2017 - 15:35
  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 06 Dec 2017 - 14:15
  ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္လာအုိႏုိင္ငံတို႔ နယ္နိ မိတ္ခ်င္းထိစပ္ရာေရႊႀတိဂံေဒသ ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာေရာင္း၀ယ္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး မ်ိဳး တုံးလုမ်ိဳးစိတ္ ၁၀ မ်ိဳးစာရင္းကုိ WWF ၏စာရင္းႏွင့္သားငွက္ ကုန္သြယ္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ ရက္ (TRAFFIC)၏ အစီရင္ခံစာ မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ က်ား၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္၊ ႀကံ႕၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေအာက္ခ်င္း၊ ေျပာင္၊ က်ားသစ္ႏွင့္ လိပ္တို႔က အမ်ားဆုံးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ခံေနရသည္။ ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာေရာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကပါ သတ္ျဖတ္ခံ ရၿပီး ေစ်းကြက္၌ေရာင္း၀ယ္ခံေနရ ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဆုိပါက ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ၊ သင္း ေခြခ်ပ္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေမ်ာက္ ေလေပြကဲ့သုိ႔ေသာ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားက အမ်ားဆုံးေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကား ခံေနရသည္။ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားကုိ တရား မ၀င္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္၍ နယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္သည့္တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ၁၀ ခု ထက္မနည္းရွိေနသည္။ ယင္းအ နက္ နယ္စပ္ေဒသ မုိင္းလားတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္  တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (WWF)ျမန္မာ မွစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(သားငွက္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ)ေဒါက္ တာစံပယ္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခဲ့သည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 15:03
  တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားရွိေနသည့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ၏ ေရအရည္အေသြးကို စစ္ေဆး မည္ဟု ေရေဝေရလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာတိုး တိုးေအာင္က ေျပာသည္။

Pages

Subscribe to Environment