Environment

 • Wed 25 Jan 2017 - 12:07
  အင္းေလးကန္ေရျပင္ထက္ တြင္ မီးပံုးပ်ံစီးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္းခုိ ငွက္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးသြားသည္ဟု အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ ေတာမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:04
  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာင္ တန္းေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (ICIMOD)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဲေခါင္၊ ယန္စီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္မ်ား ျမစ္ဖ်ား ခံရာ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာပါဝင္မည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:02
  တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆင္အစြယ္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္ အပိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အၾကား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေတာ ဆင္႐ိုင္း ၁၂ ေကာင္ခန္႔ အသတ္ခံ ခဲ့ရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 11:24
  ႏွစ္စဥ္ႏို၀င္ဘာမွ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္က်က္စားသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား သတိထားမိသည့္ အခ်က္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေလာက္ငွက္မ်ားလာေရာက္ က်က္စားမႈမရွိေတာ့ဘဲ နည္းပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က အေျခအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ အဲဒီတုန္းကဆို ဘာေကာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္းခနဲတက္လာတာ။ အမ်ားႀကီး။ အခုက ဒီနား ၁၀ ေကာင္၊ ဟိုနား ၁၀ ေကာင္ဆင္းၾကတာေပါ့။ အေကာင္အေရအတြက္ နည္းပါးတာမွန္ေပမယ့္ ဒီကိုမလာေပမယ့္ တျခား ေနရာကိုေရာက္ခ်င္ေရာက္မယ္။ အေကာင္ေရနည္းသြားသလို ေနရာေတြလည္း က်ဥ္းသြားတယ္’’ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 22:22
   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီး မားဆံုးကန္ျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ ႀကီးကန္တြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳး စိတ္ ၁၀၁ မ်ိဳးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ငွက္ေကာင္ေရစာရင္းကို ေရ တိမ္ေဒသအဖဲြ႕အစည္း Wetland International သို႔ေပးပို႔မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္း တိ ရစၧာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ားအဖြဲ႕ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုျဖင့္ ေရေပ်ာ္ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ ရာ သစ္ေတာငွက္အပါအ၀င္ ေရ ေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁ဝ၁ မ်ိဳး၊ ေကာင္ေရ ၁၇,၂၂၃ ကို မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 11:31
  ႏွစ္သစ္ကူး ေန႔တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္က တစ္ကမၻာလံုးကုိ အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ တိရစၧာန္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဟု တင္စားေခၚေ၀ၚေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဆင္စြယ္၀ယ္ယူမႈကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္၌ ပိတ္ပင္တားျမစ္ေတာ့မည္ဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ က်က္စားေနသည့္ ဆင္တုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္း၀င္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကမၻာတစ္လႊားရွိ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားက တင္စားေျပာဆုိေနသည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 12:49
  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဟူးေကာင္းနယ္ေျမ၌ ႏိုင္ငံတကာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည္မွာ ငါးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ က်ားအပါအ၀င္ အျခားဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရန္ အေျခအေနမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ မႈန္၀ါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ဇြန္လကတည္းက ျဖစ္ပြားသည့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္  စစ္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းပိုင္း နယ္ေျမမ်ားသို႔ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၂၀၁၂ ကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ရပ္နားထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္ ေသာ ဟူးေကာင္းေဒသရွိက်ားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားရွားပါး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရၿပီး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:46
  ကမာၻေပၚတြင္ငွက္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္လာေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ ၾကား က်န္ရွိသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမ်ဳိးစိတ္တို႔သည္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ငါးမ်ဳိး အေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔၏ အေလ့အထမ်ားကို   ငွက္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္  ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:41
  ကမာၻေပၚတြင္ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ ၾကားက်န္ရွိသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမ်ဳိးစိတ္တို႔သည္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ငါးမ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔၏ အေလ့အထမ်ားကို ငွက္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
 • Sun 25 Dec 2016 - 20:10
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္တုိ႔ ၌ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ရွား ပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ခံုး (ခ)တိုက္လိပ္ မ်ား ဥ,ဥခ်ိန္တြင္ သဘာဝအ တုိင္းသာ ထားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တိုက္လိပ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသရင္းဖြားမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ ေပါက္ပြားေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ေကာင္ေရအနည္းငယ္သာ က်န္ရိွေတာ့ သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တုိက္လိပ္မ်ား သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းရွိ လင္းဖားေသာင္ေလးေသာင္၊ စိန္နန္း ေသာင္ႏွစ္ေသာင္၊ က်ားကိုက္ ေသာင္၊ မိုင္းေနာင္ေသာင္၊ ဘဒူး မုန္းေသာင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ႏွစ္ စဥ္ဒီဇင္ဘာမွ မတ္လအထိ ဥ,ဥ ေလ့ရွိရာ အဆုိပါ ေသာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာင္မ်ား၌ ေတြ႕ရွိပါက ဥ,ဥထားသည့္ အေနအထားအတုိင္းသာ ထားရွိၿပီး လင္းဖားေရခ်ိဳ လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 10:50
  ကမာၻ႔ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ စာရင္း၀င္အေကာင္ေရ ရာဂဏန္းေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ေဆာင္းခုိငွက္ ႏွစ္မ်ဳိးကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရတိမ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါ မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ျမန္မာအမည္ ဘဲေခါင္းစိမ္းငွက္ေလးႏွင့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္သီး၀ိုင္းငွက္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္သည္။ သိပၸံအမည္မွာ Baer's Pochard (Aythyabaeri) ႏွင့္ Spoonbilled Sandpiper တို႔ျဖစ္သည္။
 • Wed 07 Dec 2016 - 11:33
  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သားငွက္တိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈကို အ သားေပးေဆြးေႏြးသည့္ ဟႏြိဳင္း ကြန္ဖရင့္၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ က်ယ္ျပန္႔ေနသည့္ သားငွက္ တိရစၧာန္တရား မဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအ တြက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဓိကထားေျဖရွင္းရမည္ကို ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:14
  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရး ေလာကက စိတ္တူသူခ်င္းဆံုမိၾကသည့္ အခါ မေျပာမျဖစ္ေျပာမိၾကသည္က ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ေလာေလးကပဲ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆြတကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ထံုးစံအတိုင္း အာလာပသလႅာပ ေျပာၾကရင္းက ႏို၀င္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းဆီေရာက္သြားသည္။ ထိုေန႔က မိတ္ေဆြ တကၠသိုလ္ဆရာႏွင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္စာမွ်ျဖစ္ေစ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ ထင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္လိုပါသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:02
  ဆြီဒင္သစ္ေတာ ဌာနက ျမန္မာသစ္မ်ား တင္သြင္းေနသည့္ ျပည္ပသစ္ကုမၸဏီတစ္ခုအား တရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားစြဲ ဆိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Wed 23 Nov 2016 - 11:34
  ၂၀၀၂ က စတင္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမတန္  ၄,၀၀၀  စက္႐ံုမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အစား ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ေျပာင္းလဲလည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ေက်ာက္ မီးေသြးသံုးလည္ပတ္မည္ကို ေဒသခံမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားေဖာက္ခြဲ ျခင္းကစ၍ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္သည္အထိ အမႈန္႔အမႊားႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေနသ ျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္အသံုးျပဳ မည္ဆိုပါက ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ မႈ ပိုမ်ားျပားလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ ႐ံုအခ်ိဳ႕မွာလည္း အမႈန္အမႊား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ အနီးဝန္း က်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္လည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးေစာမိုးျမင့္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 16 Nov 2016 - 11:27
  လူအမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည္။ လူအမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရေသာ မစၥတာေဒၚနယ္ထရန္႔ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတျဖစ္လာပါက ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံု မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသူမ်ားတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
 • Wed 09 Nov 2016 - 12:57
  ျပည္သူ အမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရသစ္ လက္ ထက္တြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္၌ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ ကန္႔ကြက္သံမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာသည္။
 • Wed 02 Nov 2016 - 11:39
  တရားမဝင္ တိရစၧာန္ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ သတင္းႀကီးေနၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာေျမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားေဟာကိန္းထုတ္ခံထားရသည့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ယခုတစ္ပတ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ သင္းေခြခ်ပ္မ်ိဳးစိတ္သည္ ကမၻာေျမ၏ဘူမိသက္တမ္းကာလ ေရွးႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၆ ႏွစ္ေလာက္က ရွင္သန္ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္၏အသားႏွင့္အေၾကးခြံတို႔ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔၌ တိုင္းရင္းေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၏ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • Mon 31 Oct 2016 - 23:06
   မုိးသည္းထန္စြာ ရြာ သြန္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ ႐ိုင္ရွိ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သားႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္ေက်းရြာမ်ား ျမစ္ေရ ၀င္ကာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 26 Oct 2016 - 12:59
  စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအမ်ားဆံုးရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခု၏ စြန္႔ပစ္ေရကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား စီး၀င္ရာ ပန္းလိႈင္ျမစ္၊ လိႈင္ျမစ္တို႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအား ထိခုိက္ေစသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနသည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို သံုးႏွစ္တာ (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ပထမ ေျခာက္လအထိ) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ေပးသည့္ ဓာတ္သတၱဳ အမ်ားအျပားပါ၀င္မႈသည္ စတင္ ေလ့လာခဲ့သည္မွ ယေန႔အထိ ျမင့္မားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Environment