Environment

 • Wed 03 Aug 2016 - 13:01
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငွက္ထိန္း သိမ္းေရး နယ္ပယ္တြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ား ေတြ႕ရွိျခင္း၊ ငွက္ၾကည့္စိတ္၀င္စားသူ မ်ားျပားလာျခင္း စသည့္တိုးတက္မႈ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္၌ ငွက္မ်ား၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားစြာရွိေနသည္။
 • Wed 27 Jul 2016 - 13:24
  ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္းဆီး ရသည္မွာ ယခင္ေလာက္ မေကာင္းေတာ့။ အေကာင္ႀကီးမိရန္ ခက္ခဲလာသည္။ တစ္လလံုးေနမွ ငါးပိႆာ၊ ေျခာက္ပိႆာ     အေကာင္တစ္္ေကာင္မိဖို႔ပင္ မလြယ္။ ငါးဖမ္းရခက္ လာသည့္အခါ စိတ္ ဓာတ္က်လာၿပီး ရံဖန္ရံခါ အလုပ္ ေျပာင္းဖို႔ပင္ စဥ္းစားခဲ့ဖူးသည္ဟု ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ကိုညီညီက ဆိုသည္။
 • Sun 24 Jul 2016 - 21:45
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ က်က္စားသည့္ ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္ ႏွင့္ ဘြတ္ခြၽဲငွက္ကို ႏုိင္ငံတကာ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္း က ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ခ်ိဳးလင္းျပာ ငွက္ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ တြင္ ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဘြတ္ခြၽဲငွက္ကို ယခုလအတြင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS)ျမန္မာအစီအစဥ္မွ ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသမ်ိဳး ရင္းငွက္အျဖစ္ ေစြ႕၊ ငွက္မင္းသားဝမ္းျဖဴ၊ ျမန္မာဘီလံုး၊ နာဖားၾကဴး၊မ်က္ခံုးျဖဴငွက္ျပာေျခာက္၊ ျမန္မာ တစ္ စသည့္ငွက္ေျခာက္မ်ိဳးသာရွိ ရာမွ ခ်ိဳးလင္းျပာငွက္ႏွင့္ ဘြတ္ခြၽဲ ငွက္ႏွစ္မ်ိဳးတိုးလာသျဖင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္းငွက္ ရွစ္မ်ိဳးရွိလာသည္။
 • Sat 23 Jul 2016 - 20:36
  သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အီတလီအေျခစိုက္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕အစည္း Isti-tuto Oikos တုိ႔ပူးေပါင္း၍ မ်ဳိး သုဥ္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္း ေရးကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္လုပ္ ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္သေဘာ တူညီမႈ စာခြၽန္လႊာကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀က္၀ံမ်ဳိး စိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနၿပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ၌ ၀က္၀ံမ်ားမၾကာခဏသတ္ျဖတ္ ခံေနရသကဲ့သို႔ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မွာလည္း ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ႀကီးမားေန၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနလက္ေထာက္ၫႊန္မွဴးေဒါက္တာႏုိင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Fri 22 Jul 2016 - 21:48
   ႏုိင္ငံေျမဧရိယာအားလုံး ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က်ယ္ျပန္႔ သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္အေမြအ ႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းရန္သတ္မွတ္ ထားရာ ဧရာ၀တီျမစ္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလုံး ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး အတြက္ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းအျဖစ္ တင္သြင္းရျခင္းမွာ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာျမစ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္သည္ ႏုိင္ငံ့ေျမဧရိယာ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႂကြယ္၀ျခင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ လူသားမ်ားကို အက်ဳိးျပဳျခင္း၊ သဘာ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ႂကြယ္၀ေသာယူနက္စကို ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယူနက္စကုိ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစုိးရကထုတ္ျပန္ထားသည္။
 • Fri 22 Jul 2016 - 19:41
   ျမန္မာငွက္ဝါသနာရွင္ အသင္းႏွင့္ SST ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ပူးေပါင္းကာ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္၌ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္ကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာငွက္ဝါသနာရွင္မ်ား အသင္းမွ ငွက္ၾကည့္ဧည့္လမ္း ၫႊန္က ငွက္ၾကည့္နည္းကို ျပသ ေပးမည္ဟု SST ခရီးသြားလုပ္ ငန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ကိုစိုး မင္းေအးက ေျပာသည္။ ‘‘ငွက္ၾကည့္ဖို႔ကို ငွက္ၾကည့္ မွန္ေျပာင္းကိုင္နည္း၊ ငွက္ၾကည့္ နည္းေတြကို ငွက္ၾကည့္လမ္းၫႊန္ က အၾကမ္းဖ်င္းသင္ျပေပးမယ္။ ျပည္တြင္းကသူေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံ ျခားသားေတြေရာ စိတ္ဝင္စားသူ ေတြ လာၾကည့္လို႔ရပါတယ္’’ဟု ကိုစုိးမင္းေအးက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jul 2016 - 10:27
  ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သစ္ဆြဲျခင္း၊ သစ္လွဲျခင္းမ်ားကို ပင္ပန္းႀကီးစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ (၃၀) ေက်ာ္အရြယ္ ခ်စ္ေလးပြင့္ႏွင့္ ယုႀကိဳင္အမည္ရွိ ဆင္မႀကီးႏွစ္ေကာင္ အလုပ္ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ အလုပ္သစ္က ခ်စ္ေလးပြင့္ ႏွင့္ ယုႀကိဳင္တို႔ ေနထိုင္ရာပဲခူး႐ိုးမအတြင္းရွိ ေရသာေခ်ာင္းဆင္စခန္းသို႔ လာေရာက္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆင္စခန္းရွိ အျခားဆင္မ်ားႏွင့္အတူ သစ္ဆြဲျပျခင္း၊ သစ္လွဲျပျခင္းႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားဆင္စီးျခင္းတို႔ကို သ႐ုပ္ျပရသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။
 • Fri 08 Jul 2016 - 20:56
   ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနထုိင္ရာ ၿခံ၀င္းအတြင္း ၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္နားေန ေဆာင္ႏွစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္းက ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အိမ္ရာၿခံအမွတ္- (၃၃)တြင္ အနားယူအပန္းေျဖႏုိင္ရန္ ၀ါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ နားေနေဆာင္တစ္ခုကို ေမလက ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၿခံ၀င္းအတြင္း၌ပင္ နားေနေဆာင္တစ္ခုကို ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။  ‘‘ ၀ါးအသံုးျပဳတဲ့ နားေန ေဆာင္တည္ေဆာက္ေပးတာက အိမ္ေတာ္ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ေဆာက္ လုပ္ဖို႔ျဖစ္လာတာပါ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ကလည္း သူအႏုိင္ရတဲ့ ေကာ့မွဴးက ၀ါးအ ရမ္းေပါတဲ့ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀ါးေတြကို တန္ဖိုးရွိေအာင္လုပ္ဖု႔ိ စိတ္၀င္စားပံုရပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။
 • Sun 03 Jul 2016 - 21:42
  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုဂံ(ေညာင္ဦး)ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ႀကိဳ အုိင့္ရြာတြင္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ ဘူးမ်ားကို အုတ္အစားထိုး၍ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ား ကို အုတ္ေနရာတြင္ အစားထုိး ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအား ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္း ကို ေဒသခံမ်ား သိရွိေစရန္ ရည္ ရြယ္သည္။  အမႈိက္ပုံမွ အမႈိက္မ်ားကို ေကာက္ၿပီး ေရသန္႔ဘူးခံြေဟာင္း မ်ားထဲထည့္၍ မာေအာင္လုပ္ကာ ဘူးခံြေဟာင္းမ်ားကို ေဘးနံရံတြင္ စီတန္း၍ သံဆန္ခါျဖင့္ ထပ္အုပ္ၿပီးေနာက္ ဘိလပ္ေျမျဖင့္ အေခ်ာကုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။
 • Sun 03 Jul 2016 - 21:41
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအ တာျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ဘက္စံုစီမံမည့္ ေရဥပေဒမူၾကမ္း ကို ယခုႏွစ္အတြင္းအၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေရဥပေဒကို ေရပညာရွင္ သံုးဆယ္ေက်ာ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက၂၀၁၅ ကတည္းက ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း မူၾကမ္းအၿပီး သတ္ကာ လူထုအႀကံျပဳခ်က္ရယူ မည္ဟု ေရပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္နီနီသိန္းကေျပာသည္။ ‘‘ဒီႏွစ္မွာေတာ့ မူၾကမ္းအၿပီး သတ္မယ္။ ၿပီးရင္ လူထုအႀကံျပဳ ခ်က္ယူမယ္။ ေရဥပေဒက တစ္ ေနရာတည္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ႏိုင္ ငံလံုးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အက်ံဳး၀င္တယ္’’ဟုေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္းက ေျပာသည္။
 • Fri 01 Jul 2016 - 21:32
  ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇ တြင္ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေရ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဘက္စံံုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မိုးေလ၀သ ႏွင့္ ဇလေဗဒ တိုင္းထြာခ်က္လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈ၊ ေရလမ္း ေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို အ ပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦး စီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး ထြန္းလြင္ဦးကေျပာၾကားသည္။  ‘‘ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြ စီးပြား ေရးအသံုးျပဳမႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚ ေစတဲ့အၾကာင္းအရာ အေသး စိတ္ေတြကို ေရးသားသြားမွာ ျဖစ္ ၿပီး လာမယ့္ႏွစ္ မတ္လမွာ အၿပီး သတ္ ထုတ္ျပန္မယ္’’ဟု ဦးထြန္း လြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 22 Jun 2016 - 12:34
  တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီးျဖစ္ေစရမည္ ဆိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထင္သေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
 • Sat 18 Jun 2016 - 21:31
  စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚရွိ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕အနီးတြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၄ ဒသမ ၃ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းငလ်င္အရွိန္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ပါ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း မိုးဇလဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕- အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၄ ဒသမ ၃ အဆင့္ရိွ အင္အားအနည္းငယ္ရွိေသာငလ်င္သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔က လႈပ္ ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 15 Jun 2016 - 12:34
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ယခု အခါႏိုင္ငံ့ဧရိယာ၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္ က တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ မွ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု အေက်ာ္ အတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားျပားကာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Tue 14 Jun 2016 - 16:47
  ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အ သတ္အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။
 • Mon 13 Jun 2016 - 22:58
  ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားအပါအ ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ဆုိက္ကပ္မည့္ သေဘၤာမ်ား ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြားပါက အေရးေပၚေဆာင္ ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္း အ တြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ေရးစီမံခ်က္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေရးဆဲြမည္ဟု ေရေၾကာင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကို ႏုိင္က ေျပာသည္။ ‘‘အခုသက္ဆုိင္တဲ့ ဌာနေတြ နဲ႔ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆဲြေန တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္လုပ္ ေဆာင္မႈေတြ၊ လုိအပ္တာေတြ ျဖည့္တင္းမယ္။ လာမယ့္ႏွစ္အ တြင္းေတာ့ အသက္၀င္ႏုိင္မယ္’’ ဟု ဦးကိုကိုႏုိင္က ေျပာသည္။ ဆီယိုဖိတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို အ ေရးေပၚေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ျမစ္ ေၾကာင္းအတြင္း ဆီယိုဖိတ္မႈတုံ႔ ျပန္ေျဖရွင္းေရး စီမံခ်က္အျပင္ ႏုိင္ငံအဆင့္အေရးေပၚစီမံခ်က္ကို ပါ ထပ္မံေရးဆဲြမည္ဟု ဆုိသည္။
 • Sun 12 Jun 2016 - 22:38
  ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေရးတႀကီးထိန္းသိမ္းရမည့္ ထုံး ေက်ာက္ဂူရွစ္ေနရာတြင္ ဂူထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာ ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ဇီ၀မ်ဳိစုံမ်ဳိးကဲြမ်ား ေနထုိင္ က်က္စားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ ၿဖိဳးရာ ဘုရင့္ညီဂူ၊ ရေသ့ပ်ံဂူ၊ ဆဒၵန္ဂူ၊ လင္းႏုိ႔ဂူ၊ ေတာင္ကေလးဂူ၊ ကြၽဲမင္းဂူ၊ ဓမၼသတ္ဂူ၊ ဆဒၵန္ဆင္ဂူတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ယင္းဂူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ေဂါပကမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (FFI) မွ Field Coordinator ကိုေအာင္လင္းက ေျပာသည္။ ‘‘ဂူကိုမပ်က္စီးေစဘဲ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ဖို႔၊ ဂူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ပညာ ေပးတာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဂူထဲ မွာလည္း ဇုန္ေတြသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထား တယ္။ သူတို႔ေတြကလည္း စိတ္ ၀င္စားၾကပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ  ၾကားသည္။
 • Wed 08 Jun 2016 - 13:11
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဂဟစနစ္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား ႂကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား စြာရွိေနပါသည္။ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ခံေနရသည္မွအစ ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ခံေနရသည့္အဆံုး ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံ ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သားငွက္ထိိန္းသိမ္းေရး အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 01 Jun 2016 - 21:05
  ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ တမံ နိမ့္က်လာၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္ တက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ဆည္က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ မိုးရာသီတြင္ ေျမသားပိုမို သိပ္သည္း၍ တမံနိမ့္က်လာျခင္း၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းေဒသဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္း ေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ အဆိုပါေတာင္ၿပိဳဆည္သို႔ ကိုယ္ တိုင္သြားေရာက္သုေတသနျပဳ လုပ္ၿပီး သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။
 • Wed 01 Jun 2016 - 13:21
  ပြင့္လႊာ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးတြင္ အစိမ္းႏုေရာင္သန္းေနေသာ ၀တ္ဆံ၊ စိမ္းညိဳ႕ေနေသာ အကိုင္းအ ခက္မ်ားတြင္ ပန္းဆီေရာင္သန္း ေနေသာ အဖူးအငံုမ်ားႏွင့္ သစ္ခြပန္းႏွစ္ပြင့္ လွပေ၀ဆာစြာ ပြင့္လန္းေနသည္။ အဆိုပါ သစ္ခြ၏ အမည္ကို ဒို႐ိုက္တစ္ဒေနာဆက္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟု မွည့္ေခၚထားသည္။

Pages

Subscribe to Environment