Environment

 • Wed 28 Dec 2016 - 11:41
  ကမာၻေပၚတြင္ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ ၾကားက်န္ရွိသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမ်ဳိးစိတ္တို႔သည္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ငါးမ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔၏ အေလ့အထမ်ားကို ငွက္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
 • Sun 25 Dec 2016 - 20:10
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္တုိ႔ ၌ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ရွား ပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ခံုး (ခ)တိုက္လိပ္ မ်ား ဥ,ဥခ်ိန္တြင္ သဘာဝအ တုိင္းသာ ထားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တိုက္လိပ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသရင္းဖြားမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ ေပါက္ပြားေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ေကာင္ေရအနည္းငယ္သာ က်န္ရိွေတာ့ သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တုိက္လိပ္မ်ား သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းရွိ လင္းဖားေသာင္ေလးေသာင္၊ စိန္နန္း ေသာင္ႏွစ္ေသာင္၊ က်ားကိုက္ ေသာင္၊ မိုင္းေနာင္ေသာင္၊ ဘဒူး မုန္းေသာင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ႏွစ္ စဥ္ဒီဇင္ဘာမွ မတ္လအထိ ဥ,ဥ ေလ့ရွိရာ အဆုိပါ ေသာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာင္မ်ား၌ ေတြ႕ရွိပါက ဥ,ဥထားသည့္ အေနအထားအတုိင္းသာ ထားရွိၿပီး လင္းဖားေရခ်ိဳ လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 10:50
  ကမာၻ႔ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ စာရင္း၀င္အေကာင္ေရ ရာဂဏန္းေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ေဆာင္းခုိငွက္ ႏွစ္မ်ဳိးကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရတိမ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါ မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ျမန္မာအမည္ ဘဲေခါင္းစိမ္းငွက္ေလးႏွင့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္သီး၀ိုင္းငွက္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္သည္။ သိပၸံအမည္မွာ Baer's Pochard (Aythyabaeri) ႏွင့္ Spoonbilled Sandpiper တို႔ျဖစ္သည္။
 • Wed 07 Dec 2016 - 11:33
  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သားငွက္တိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈကို အ သားေပးေဆြးေႏြးသည့္ ဟႏြိဳင္း ကြန္ဖရင့္၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ က်ယ္ျပန္႔ေနသည့္ သားငွက္ တိရစၧာန္တရား မဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအ တြက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဓိကထားေျဖရွင္းရမည္ကို ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:14
  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရး ေလာကက စိတ္တူသူခ်င္းဆံုမိၾကသည့္ အခါ မေျပာမျဖစ္ေျပာမိၾကသည္က ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ေလာေလးကပဲ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆြတကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ထံုးစံအတိုင္း အာလာပသလႅာပ ေျပာၾကရင္းက ႏို၀င္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းဆီေရာက္သြားသည္။ ထိုေန႔က မိတ္ေဆြ တကၠသိုလ္ဆရာႏွင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္စာမွ်ျဖစ္ေစ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ ထင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္လိုပါသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:02
  ဆြီဒင္သစ္ေတာ ဌာနက ျမန္မာသစ္မ်ား တင္သြင္းေနသည့္ ျပည္ပသစ္ကုမၸဏီတစ္ခုအား တရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားစြဲ ဆိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Wed 23 Nov 2016 - 11:34
  ၂၀၀၂ က စတင္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမတန္  ၄,၀၀၀  စက္႐ံုမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အစား ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ေျပာင္းလဲလည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ေက်ာက္ မီးေသြးသံုးလည္ပတ္မည္ကို ေဒသခံမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ားေဖာက္ခြဲ ျခင္းကစ၍ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္သည္အထိ အမႈန္႔အမႊားႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေနသ ျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္အသံုးျပဳ မည္ဆိုပါက ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ မႈ ပိုမ်ားျပားလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္ ႐ံုအခ်ိဳ႕မွာလည္း အမႈန္အမႊား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ အနီးဝန္း က်င္ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္လည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးေစာမိုးျမင့္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 16 Nov 2016 - 11:27
  လူအမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည္။ လူအမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရေသာ မစၥတာေဒၚနယ္ထရန္႔ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတျဖစ္လာပါက ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံု မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသူမ်ားတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
 • Wed 09 Nov 2016 - 12:57
  ျပည္သူ အမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရသစ္ လက္ ထက္တြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္၌ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ ကန္႔ကြက္သံမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာသည္။
 • Wed 02 Nov 2016 - 11:39
  တရားမဝင္ တိရစၧာန္ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ သတင္းႀကီးေနၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာေျမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားေဟာကိန္းထုတ္ခံထားရသည့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ယခုတစ္ပတ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ သင္းေခြခ်ပ္မ်ိဳးစိတ္သည္ ကမၻာေျမ၏ဘူမိသက္တမ္းကာလ ေရွးႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၆ ႏွစ္ေလာက္က ရွင္သန္ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္၏အသားႏွင့္အေၾကးခြံတို႔ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔၌ တိုင္းရင္းေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၏ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • Mon 31 Oct 2016 - 23:06
   မုိးသည္းထန္စြာ ရြာ သြန္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ ႐ိုင္ရွိ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သားႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္ေက်းရြာမ်ား ျမစ္ေရ ၀င္ကာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 26 Oct 2016 - 12:59
  စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအမ်ားဆံုးရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခု၏ စြန္႔ပစ္ေရကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား စီး၀င္ရာ ပန္းလိႈင္ျမစ္၊ လိႈင္ျမစ္တို႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအား ထိခုိက္ေစသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနသည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို သံုးႏွစ္တာ (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ပထမ ေျခာက္လအထိ) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ေပးသည့္ ဓာတ္သတၱဳ အမ်ားအျပားပါ၀င္မႈသည္ စတင္ ေလ့လာခဲ့သည္မွ ယေန႔အထိ ျမင့္မားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
 • Wed 19 Oct 2016 - 12:26
  ေက်ာင္းကိုက္၍ေသသည့္ လူဦးေရက တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ ပံုမွန္ျဖစ္လာေသာအခါ ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္တို႔ ဆပ္ကြၽန္းသားေတြ စုေပါင္း၍ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အရ ေရငန္ပိုင္ဦးရွင္ႀကီးကို ပူေဇာ္ ပသၾကေတာ့သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေရငန္ပိုင္ဦးရွင္ႀကီး၏ စီး ေတာ္ယာဥ္ မိေက်ာင္းႀကီး ဆုိးသြမ္းမႈကို တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ဆုိင္မႈလားေတာ့မသိ။ ပူေဇာ္ပသၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဆပ္ကြၽန္းေက်းရြာ အုပ္စုတစ္ဝုိက္ မိေက်ာင္းသံကို ထပ္မၾကားရေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္မျပည့္မီ မိေက်ာင္းကိုက္၍ ျမင္းကမူေက်းရြာသားတစ္ေယာက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေသသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ‘‘အရင္တုန္းက အဲဒီေနရာက ေခ်ာင္းတိမ္ေတာ့ လမ္းေတာင္ ျဖတ္ကူးေနတာ။ ပုစြန္ဖမ္းတာေတြ၊ ဘာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ မိေက်ာင္းရွိတယ္ေျပာေပမယ့္ မေတြ႕မိေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ နာဂစ္မုန္တုိင္းအၿပီိးမွာေတာ့ ဆြဲ လိုက္တဲ့လူ။ အခုေနာက္ပိုင္း လူေတြ သတိထားလာၾကတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
 • Sun 16 Oct 2016 - 20:53
   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကြၽန္းသစ္၀ယ္ယူၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ကုမၸဏီ ကိုးခုသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထား ေသာ သစ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ ထားေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ EIA က သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Antonini Leg-nami ၊ Basso Lengnami ၊ Bellotti Spa ၊ Boogaerdt Wood ၊Gold Teak Holdings ၊ World Wood ၊ Crown Teak ၊ Keflico ၊Teak Solutions ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ ကိုးခုတြင္ အီတလီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီ သံုးခု၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခ စိုက္ကုမၸဏီ သံုးခု၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခု၊ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုတို႔ပါ၀င္ ၿပီး အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Fri 14 Oct 2016 - 20:42
  သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ကနဦးပတ္၀န္း က်င္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အ မ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန (MCRB)က ၂၀၁၃ ကစတင္ ၍ သဘာ၀သယံဇာတကိုအေျခခံ ကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေရနံႏွင့္ သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံု၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ EIA, IEE စစ္တမ္းမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္တာေလ့လာစစ္တမ္း ျပဳခ်က္အရ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ ကြက္ ၂၀ မွ ၁၄ ခုသာ ခ်ျပၿပီး ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၅ ခုအနက္ ခုနစ္ခုသာ ၎တို႔၏ စစ္တမ္းမ်ား ကို ခ်ျပျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 12 Oct 2016 - 12:27
  ခါးအထိေရာက္ေအာင္ ရွည္ထြက္လာေသာ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ပင္ ေလးႏွင့္ အသီးေလးေတြစီရရီျဖစ္  ေနသည့္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုင႐ုတ္သီးပင္ ေလးကိုၾကည့္ၿပီး ေဒၚေအးေအး ၾကည္ႏူးမိသည္။ ေန႔စဥ္စားသံုးေနသည့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံမ်ားကို ေစ်းမွ၀ယ္ယူေသာ္လည္း အိမ္တြင္တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္္လည္း စိုက္ပ်ဳိးထားသျဖင့္ အလြယ္တကူခူးယူသံုး စြဲႏိုင္သလို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားလိုအပ္ ပါကလည္း အပင္မွပင္ ခူးဆြတ္ ေပးလိုက္သည္ဟု သာေကတၿမိဳ႕ နယ္ ေဒၚေအးေအးကေျပာပါသည္။ ၎ေနထိုင္ရာ အိမ္ေရွ႕ေျမ ကြက္လပ္ေလးတြင္ င႐ုတ္သီးပင္၊ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ပင္သာမက ယုဇန ပင္၊ ရြက္လွပင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ ၀င္အပင္မ်ားပါ စိုက္ပ်ဳိးထားသည္။
 • Tue 11 Oct 2016 - 18:23
   ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည့္ ျမန္မာအ စိမ္းေရာင္ကြန္ရက္၏ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ  ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕တြင္  ျပဳလုပ္မည္ဟု  သတင္း ရရွိသည္။   ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ ရက္၏ပၪၥမအႀကိမ္အစိမ္းေရာင္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၅၀ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ျမန္မာအစိမ္း ေရာင္ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ေဒၚေဒဝီ သန္႔စင္က ေျပာသည္။
 • Sat 08 Oct 2016 - 21:15
  ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈေလွ်ာ့ရန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး သေဘာတူညီထားသည့္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု  သယံဇာတႏွင့္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  သတင္းရရွိ သည္။ ‘‘အခုႏွစ္ UNFCCC ညီလာ ခံေတာ့ မမီေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ Yes or No လုပ္ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ အခုက ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသး တယ္’’ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ႏုိ၀င္ ဘာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ မွသာ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 • Thu 06 Oct 2016 - 21:58
  ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္း သိမ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ သည့္ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ အသစ္ထပ္တိုးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCF)မွ သတင္းရရွိသည္။ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမတြင္ ၈၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ေက်းရြာ ရွစ္ရြာတြင္ လင္းပိုင္ ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ အေျခခံရပ္ ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ၌ စတင္ခဲ့ရာမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္ခရီးသြားရာသီ တြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာကို အသစ္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွိမ္းမကားရြာသစ္ႏွင့္ ဆင္ ေတာင္ေက်းရြာတို႔ကို ထပ္တိုး ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုးလုပ္ငန္း၊ ခေမာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ကာ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ ေလ့လာစူးစမ္း လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား မ်ား ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာ လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 05 Oct 2016 - 10:42
  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္း လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ ယခုအခါ မူၾကမ္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ထြက္ရွိဖြယ္ရွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ေရးဆြဲသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအနက္ ပြိဳင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဓေလ့၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚအိအိမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

Pages

Subscribe to Environment