Environment

 • Wed 17 Feb 2016 - 15:07
  ယခင္ လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းေသာ နတ္မေတာင္၊ သံ ေတာင္ႀကီး၊ ဂုတ္ထိပ္ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ သြား ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားက ခ်န္ထားရစ္ေလ့ရွိသည့္ အရာမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ အမိႈက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 • Sun 14 Feb 2016 - 22:30
   ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအ ဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားၿပီး အတည္ျပဳ ခ်က္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ‘‘ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္း ေရးအေနနဲ႔ဆို ဒါပထမဆံုးဖြဲ႕စည္း တာပဲ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ကို တင္ထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ သိပ္မၾကာ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီႏွစ္ထဲေလာက္ ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာ ႏိုင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 10 Feb 2016 - 11:58
  မၾကာမီအစိုးရသစ္ျဖစ္လာ ေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ အယ္လ္္နီညိဳရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို စတင္ခဲ့သည္။
 • Wed 03 Feb 2016 - 15:15
  တစ္ခ်ိန္က ေလွတစ္စီးႏွင့္ တစ္စီးတိုးေဝွ႔ သြားလာရင္း စည္ကားခဲ့ရာေနရာ၊ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အင္းေလးကန္ အတြင္းရွိ အစည္ကားဆံုးေနရာ တစ္ခုမွာ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါ ၿပီ။ ဟဲယာရြာမ လမ္းေဘး တစ္ေလွ်ာက္ ေရျပင္တြင္ ေလွမ်ားေပၚ ပစၥည္းတင္ကာ ေရာင္းခ်သည့္ ျမင္ကြင္းအစား သစ္သားစားပြဲခံုကြပ္ပ်စ္မ်ားျဖင့္ ခင္း
 • Wed 27 Jan 2016 - 13:15
  မၾကာမီတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစိုးရသစ္တာ၀န္ လႊဲယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ျပႆနာအမ်ားအျပား ရင္ဆိုင္ေနလ်က္ရွိရာ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 • Sun 24 Jan 2016 - 23:45
  နာမည္ေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္ တံတားအနီး၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းအမႈိက္ ေကာက္ခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိမ္းေျမ အဖြဲ႕မွ  အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကေျပာ သည္။ ‘‘ဂုတ္ထိပ္ကို လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလာလည္ၾကတယ္။ နာ မည္လည္းႀကီးလာေတာ့ ဂုတ္ထိပ္ ရဲ႕အလွကုိ အထိအခုိက္မခံခ်င္လုိ႔ ၊  အမႈိက္ေတြလည္း မ်ားလာလုိ႔စေကာက္ျဖစ္တာပါ’’ဟု အမႈိက္ ေကာက္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ကိုေျပာသည္။ ဂုတ္ထိပ္တံတားတြင္ ၿပီးခဲ့ သည့္လအတြင္းက အမႈိက္စတင္ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး တစ္လျပည့္ၿပီးအခ်ိန္၌ ယခင္အတိုင္း အမႈိက္မ်ား ျပန္လည္မ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
 • Wed 20 Jan 2016 - 23:04
   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ ေျမာက္ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသအ ျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္္ရွိ အင္းေတာ္ ႀကီးေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာကုိ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ုိင္းတိ ရိစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာကို ရမ္ဆာေရ တိမ္ေဒသအျဖစ္အတည္ျပဳသတ္ မွတ္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္း ေရးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတိရစၧာန္ ႏွင့္အပင္မ်ားအဖြဲ႕(FFI)တုိ႔ ပူး ေပါင္းကာ သုံးႏွစ္ခန္႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္းသဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိ ရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္ တာႏုိင္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။ ‘‘ရမ္ဆာအတြင္း၀န္႐ုံးက ေတာ့ အင္းေတာ္ႀကီးကို ဒုတိယ ေျမာက္ရမ္ဆာေဒသအျဖစ္လက္ ခံလုိက္ပါၿပီ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္ မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့ေရတိမ္ ေဒသေန႔မွာ တရား၀င္ေၾကညာ သြားပါ့မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသ(Ramsar Site)အျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ ရန္ စံႏႈန္းကုိးခုရွိရာ ယင္းထဲမွ အ ခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ရမ္ဆာေရတိမ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အဆုိျပဳႏုိင္ၿပီး အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ မွာ အခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီ ေၾကာင္းသိရသည္။
 • Wed 13 Jan 2016 - 14:57
  ႏုိင္ငံက ကမၻာႀကီး ပူေႏြးမႈကို ျဖစ္ေစေသာ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရာသီဥ တုေျပာင္းလဲျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအား အသိေပးခဲ့သည္။
 • Tue 12 Jan 2016 - 18:36
  အစုိးရအသစ္အျဖစ္ မၾကာမီတာ၀န္လဲြယူေတာ့မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ‘‘NLD အစိုးရအဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီးရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ။ နယ္ပယ္ စံုကလူေတြပါပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္က အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေနတာၾကာၿပီ။ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္မွာ အယ္နီညိဳရာသီဥတုပါ ျဖစ္မယ့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳရေတာ့ မယ္’’ဟု ဦးစုိးၫြန္႔က ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ ေရ၊ သတၳဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားအျပင္ ဖားကန္႔၊ ျမစ္ဆံု၊ လက္ပံေတာင္း၊ ဟိႏၵားသတၳဳ တြင္း စသည့္လတ္တေလာျဖစ္ ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါ သက္ ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖဲြ႕၀င္  ဦးေစာမိုးျမင့္ က ေျပာသည္။
 • Thu 07 Jan 2016 - 20:57
   ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုသိမ္တကၠသုိလ္ပိုင္ ဒီေရေတာ စိုက္ခင္း၌ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ဒီေရေတာဧကငါးရာ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ဧရာဝတီတုိင္းရွိ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီေရ ေတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာရန္ ႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ တည္ ေထာင္ထားသည့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္ပိုင္ ဒီေရေတာ ေျမေန ရာ၌ ေမလမွစတင္၍ ေျမဧက ငါးရာတြင္ ဒီေရေတာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးမည္ဟု ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္း ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ပိုင္ ဒီေရ ေတာေျမေနရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က ဧကသံုးရာစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေအာင္ျမင္သည့္အ တြက္ ယခုႏွစ္၌ ရွင္သန္မႈျမန္သည့္ ဒီေရေတာမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ရွားပါး မ်ိဳးစိတ္ ၿမိဳင္ႀကီးပင္မ်ားပါ စိုက္ ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 06 Jan 2016 - 12:08
  လူစည္ကားရာ ကားမွတ္တိုင္၊ ဘူတာ၊ သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ ေစ်းမ်ား ေရာက္လွ်င္ ေလွာင္အိမ္မ်ားထဲမွ သာလိကာ၊ ၾကက္တူေရြးမ်ားကို ၀ယ္ေမြးဖူးပါသလား။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြထက္က တစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေအာက္ ခ်င္းငွက္၊ ေအာင္ေလာင္ငွက္မ်ားကို အိမ္တြင္ေမြးျမဴရန္ ၀ယ္ယူခဲ့ ဖူးပါသလား။
 • Thu 31 Dec 2015 - 15:46
  ယခုႏွစ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ အယ္လ္နီညိဳႏွစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အပူဒဏ္ကို မလြဲမေသြ ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီ၌ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ  ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ဇြန္လ အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အင္အားအေကာင္းဆုံး အယ္လ္နီညိဳကို ရင္ဆုိင္ရန္မုိးေလ၀သပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
 • Thu 24 Dec 2015 - 09:39
  ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳၿပီးေသာ အီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆားကစ္ျပားအေဟာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ကာ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီး ႏုိင္သည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက မူလႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္၍ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုအီလက္ထရြန္နစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (Hazardous Waste) ဟု သတ္မွတ္ထားရာ ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံတင္ပို႔ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။
 • Fri 18 Dec 2015 - 22:39
  ဒီဇင္ဘာလေနာက္ဆံုး ပတ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး မုန္တိုင္း ငယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ ၁၀ ရက္အတြင္း မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ အထက္ပါအတိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္းအေနာက္ဘက္မွ ေရြ႕လ်ားလာေသာ ေလေပြလႈိင္းမ်ား၏ အရွိန္ေၾကာင့္စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။
 • Thu 17 Dec 2015 - 12:07
  သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္ စကားဆိုသံက ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံု အေရွ႕ခံုတန္းေလးတြင္ ထိုင္ေနသည့္ လူနာႏွင့္လူနာရွင္တို႔၏  စကားသံမ်ားကို လႊမ္းမိုးသြားသည္။      ‘‘စည္းကမ္းမရွိဘူး။ အမႈိက္ပံုးရွိပါရက္နဲ႔ အမႈိက္ကို ေကာင္းေကာင္းမပစ္ဘူး။ ေျပာျပန္ရင္လည္း ကြၽန္မတို႔ အေပါက္ဆိုးတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္’’      သူ႔အနီးက ၾကမ္းျပင္အျဖဴေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကြမ္းတံေတြးေထြးထားသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္တစ္အိတ္။ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းက အဆိုပါ ပလတ္စတစ္အိတ္အထုပ္ကို လက္အိတ္ႏွင့္ေကာက္၍ အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ထည့္လုိက္သည္။      စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားသည္ သည္ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည္မဟုတ္။ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။      တစ္ခ်ိန္က စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ေဆာင္စံနမူနာယူစရာျဖစ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ယခုေတာ့ မုိးတြင္းကာလေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားမွ အမႈိက္မ်ားလမ္းေပၚ လွ်ံတက္လာတတ္သည္။ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားတြင္  ျမင္မေကာင္းစရာအမႈိက္မ်ား စုၿပံဳေနတတ္သည္။
 • Sun 13 Dec 2015 - 20:52
  ပုပၸားေတာင္မႀကီးအား တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းလိုစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ပုပၸားေတာင္တက္ပြဲ ကို လူဦးေရေထာင္ခ်ီပါဝင္ကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။  ပုပၸားေတာင္မႀကီးအားဝုိင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ၾကေစရန္၊ ေတာေတာင္သဘာဝႏွင့္သစ္ပင္ မ်ားအား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတတ္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ တက္ပြဲစီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုပၸါးေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္းမွ နာယကဆရာေတာ္ ဦးယုဇနက မိန္႔ၾကားသည္။ ‘‘ပုပၸားေတာင္မႀကီးကိုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပါ့ဆသြားမယ္ဆို ရင္ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနမွာရွိပါ တယ္။ ဥပမာ ေတာမီးေတြ ေလာင္တာေတြ၊ သစ္ခုိးခုတ္တာ ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရတြင္း ေတြ တအားတူးတာေတြရွိလာ တယ္။ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏိုင္ တယ္’’ဟု ဆရာေတာ္ဦးယုဇနက မိန္႔ၾကားသည္။
 • Sun 13 Dec 2015 - 20:51
  အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာမီးေလာင္မႈအေျခအေနကို ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ဖမ္းယူေလ့ လာမႈမ်ားအရ ေတာမီးေလာင္မႈ အမ်ားဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံပါ၀င္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။ ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္လံုးၿဂိဳဟ္တု မွတစ္ဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာ အာ ဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာမီးေလာင္မႈအကြက္ (Fire Spots) ၇၅,၀၀၀ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၈,၀၀၀ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံက ေတာမီး ေလာင္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတြင္ ပါ ၀င္ေနသည့္အတြက္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀း၌ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕သည့္ အေလ့အထရွိေနေသးသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။  ‘‘ဒီပမာဏဆို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အရမ္းမ်ားတယ္။ အာဆီ ယံ ၁၀ ႏိုင္ငံစလံုးေတာမီးေလာင္ တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုကျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာ။ ဒါေပ မဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အေလ့ အထျဖစ္ေနတယ္။ ပံုမွန္မေတာ္ တဆေတာမီးေတြက အမ်ားႀကီးပဲဆိုေတာ့’’ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 10 Dec 2015 - 20:50
   ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း သစ္ေတာေဒသကို ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ရန္ ခါကာဘို ရာဇီေတာင္ဘက္ပိုင္း ဧရိယာကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။ ယူနက္စကိုအသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ရန္ ယခင္ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေနရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္အ ျခမ္းႏွင့္ ဆင္တူေနသည့္အတြက္ ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ဘက္အ ျခမ္းကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္တိုး ခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ယူနက္စကိုက အႀကံျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ဘက္ပိုင္းဧရိယာကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ႏိုင္ ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အလားတူတဲ့ ေနရာမ်ဳိးကို တ႐ုတ္ဘက္မွာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္လုပ္ၿပီးသား။ ဒီ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအတိုင္း သြားမယ္ဆိုရင္ သိပ္မေသခ်ာ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေျမာက္ ပိုင္းသစ္ေတာေဒသနဲ႔တူတဲ့ဟာ ကို တ႐ုတ္ဘက္မွာလုပ္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္ဘက္အျခမ္းကို သဘာ၀ နယ္ေျမဖြဲ႕ပါဆိုၿပီး ယူနက္စကိုက Recommend ေပးထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ႏုိင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
 • Wed 09 Dec 2015 - 17:30
  ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း လူငါးသိန္းခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္မႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈ မ်ားႏွင့္ မုိးေခါင္ေရရွားျဖစ္မႈမ်ား အျပင္းထန္ဆုံး ခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ၊ျမန္မာႏွင့္ ေဟတီႏုိင္ငံတုိ႔ ထိပ္ဆုံးမွ ပါ၀င္ လာသည္။
 • Wed 02 Dec 2015 - 12:41
  ဦးေအာင္ျမင့္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သက္တမ္းအတြင္း ေရး ဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆဲြေရး ၌ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ေရးဆဲြရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ညစ္ညမ္းေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္သူျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ထုတ္ယူေရးကို အားေပးသူျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Environment