Health

 • Wed 20 Jun 2018 - 11:25
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ အေရးေပၚလူနာတင္ ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ၁,၈၃၀ သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ အခမဲ့အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္သည္။
 • Mon 18 Jun 2018 - 21:20
  အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ေနထိုင္မႈ ဘဝပံုစံမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္းက ေသြးတိုး ေရာဂါအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစားသံုးျခင္း၊ ေန႔စဥ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေရအလံုအေလာက္ေသာက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရံဖန္ရံခါလုပ္ျခင္း တို႔၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သုေတသီမ်ားက ေလ့လာ ခဲ့သည္။
 • Sat 16 Jun 2018 - 20:28
  ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေရရွည္အ႐ိုးက်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏုိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။ သုေတသီမ်ားက တစ္လလွ်င္ အရက္ႏွစ္ႀကိမ္အထိ အလြန္ အကြၽံေသာက္ေလ့ရွိေသာ အေမရိကန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၈၇ ဦးကို ေလ့လာၿပီး ၎တို႔သည္ ေက်ာ႐ိုးမ်ားတြင္ အ႐ိုးထုထည္ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Fri 15 Jun 2018 - 20:35
  အိပ္စက္ခ်ိန္နည္းလြန္းျခင္းႏွင့္ မ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာ ကိုယ္ဇီဝျဖစ္စဥ္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ေဆးေကာ လိပ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရသိရသည္။
 • Thu 14 Jun 2018 - 21:48
  သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္တြင္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ အပါအဝင္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈႏွစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ ေသြးေပါင္ျမင့္မားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္မီ သူမ်ား အပါအဝင္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ဥေရာပသုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 21:04
  လူမႈမီဒီယာတြင္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက သင့္အား လူမႈဝန္းက်င္ကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ေစ႐ံုသာမက စိတ္ က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ပါ တိုးပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္က ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားသည္ စိတ္က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ကို အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:49
  လတ္တေလာေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားေန ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပိုးေလာက္ လမ္းေသေဆး (အဘိတ္ေဆး) ပုံး ၁,၅၀၀ ေက်ာ္  ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:48
  ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘီပိုးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ အသင္းဥကၠ႒  ပါေမာကၡေဒါက္တာရဲျမက ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:46
  လူႀကီးပိုင္းအရြယ္မ်ားတြင္  ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈရွိလာသျဖင့္ သတိျပဳရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ဆင္ေျခ ေထာက္ႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္လင္းက ေျပာသည္။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:45
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကေလးကင္ဆာလူနာသစ္မ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုသာ ေဆးကုသမႈခံယူသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး ကေလးကင္ဆာဌာနမွ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအးေအးခိုင္က ေျပာသည္။
 • Mon 11 Jun 2018 - 20:58
  အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကယ္ရာလာျပည္နယ္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ နီပါးဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ အစိုးရက လူေသဆံုးမႈနည္းပါးေစေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္သည္ လူႏွင့္တိရစာၦန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါျဖစ္ေစၿပီး အသစ္ေပၚလာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 22:25
  က်န္းမာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ Gym သြား၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ယခုအခါလူတိုင္းနီးပါး သိရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းကို သိရွိၾကပါသလား။ သိရွိသည္ဆိုလွ်င္ လူမႈမီဒီယာ၊ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ အလုပ္ဖိအားမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ကိုေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ျဖစ္ၾကေပ။ စိတ္တင္းက်ပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 21:26
  အသက္(၃၅)ႏွစ္ထက္ ပုိႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေမြးလာေသာ ကေလးသည္ ႏွလုံးျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခပုိမ်ားေၾကာင္း ေလ့ လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အယ္လ္ဘာတာတကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ႂကြက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ႂကြက္မမ်ားသည္ ႏွလုံး ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ေသြးေၾကာမ်ား ျပႆ နာရွိေသာ ႂကြက္ကေလးမ်ား ေမြးဖြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 17:58
  ကုမၸဏီမတူေသာ္လည္း အာနိ သင္တူသည္ဆုိကာ ေစ်းကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ကင္ ဆာေဆး၊ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးမွသာ သုံးစဲြသင့္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အ သင္းဥကၠ႒ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ရဲျမက ေျပာသည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 17:57
  ဆရာဝန္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာသင္ၾကားေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ကုန္က်မည့္ ေလ့က်င့္ေရးစင္တာတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း ဥကၠ႒ပါေမာကၡ ေဒါက္တာရဲျမက ေျပာသည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 17:56
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္သံုးဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲေနၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုသံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ အုန္းျမင့္က ေျပာသည္။
 • Sat 09 Jun 2018 - 13:13
  HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ စမ္းသပ္ဆဲ HIV ကာကြယ္ေဆးကို လူသားမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈ ၂၀၁၉ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္ရန္စီစဥ္ ထားသည္။
 • Thu 07 Jun 2018 - 21:38
  ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ႏွစ္ေယာက္စာအတြက္ဆုိကာ အစား အေသာက္ အလြန္အကြၽံစားသုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေမြးလာ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္တြင္ အ၀လြန္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အလြန္အကြၽံစားျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
 • Wed 06 Jun 2018 - 21:49
  အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္ႀကံဳေနသူမ်ားသည္ ညအခ်ိန္အတြင္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္မညီေသာ အစာစားေသာက္ပံု အေလ့အထမ်ား ရွိလာႏိုင္ၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ အဝလြန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အရီဇိုးနားက်န္းမာေရးသိပၸံတကၠသိုလ္က သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ ညပိုင္း အစာစားခ်င္စိတ္ ျမင့္မားျခင္းသည္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။
 • Mon 04 Jun 2018 - 21:34
  ကမၻာႀကီးသည္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး အဓိကပါဝင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ ရာ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲလုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က သတိေပးသည္။ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ပိုမ်ားလာၿပီး လူ သားအားလံုးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတိေပးမႈ ပိုမ်ားလာ သည္။ အဓိကပဋိဇီဝေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ ျပတ္လပ္မႈသည္ ၂၀၁၅ က စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပဋိဇီဝေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းမ်ားရရွိေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း အနည္းငယ္အေပၚ မွီခိုေနရသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေန အထားျဖစ္ေနသည္။

Pages

Subscribe to Health