Health

 • Mon 21 May 2018 - 23:19
  သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္မွ ငါးႀကိမ္အထိ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုး၏အဓိကေသြးေၾကာမ်ား မာေက်ာမလာေစေရး ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ေလ့က်င့္ခန္း ႏွစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) သံုး ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာအခ်ိဳ႕ကို က်န္းမာေစႏိုင္သည္။ မည္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံမ်ိဳးမဆို ႏွလံုးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sun 20 May 2018 - 20:30
  အေအးပိုေသာ ရာသီဥတုသည္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္ဟု  ကနဦးေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈ (Heart Attack)သည္ ရာသီ အလိုက္ အတက္၊ အက်ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီထက္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ပိုမုိျဖစ္ပြားေၾကာင္းႏွင့္ ၅၉ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ေအာက္အထိ အပူခ်ိန္က်ဆင္းပါက ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား သိသာစြာ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း တိုင္ေပမွ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 • Sat 19 May 2018 - 20:52
  အရက္ကို အလြန္အကြၽံ ကာလၾကာရွည္ ေသာက္သံုးျခင္း ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတို႔ ျဖစ္ ႏုိင္ၿပီး ယင္းအေျခအေနႏွစ္ခုလံုးကေန၍ ျပင္းထန္ေသာ အာ႐ံုေၾကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အရက္က ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စုပ္ယူျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခ်ဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွးေကြးေစသည္။
 • Fri 18 May 2018 - 20:48
  ဝက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္တစ္မ်ိဳးက လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ ခုက ေဖာ္ျပသည္။
 • Thu 17 May 2018 - 21:28
  မိခင္၀မ္းဗုိက္ထဲတြင္ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲေသာေရာဂါ (rheumatoid arthritis)ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ေသာ သေႏၶသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ယင္းေရာဂါရွိေသာ မိခင္မ်ားက ေမြးလာသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ယင္းေရာဂါမရွိေသာ မိခင္မ်ားက ေမြးလာသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပုိျမင့္မားေၾကာင္း Arthritis Care and Research ဂ်ာနယ္တြင္ မ်ားမၾကာမီက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။
 • Wed 16 May 2018 - 21:03
  ညစ္ညမ္းေသာေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္မိျခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ညစ္ညမ္းေသာေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ႏွစ္ဦးစလံုး က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။ ကိုယ္ဝန္သက္တမ္းရင့့္ခ်ိန္တြင္ ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားေသာ ေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းနည္းပါးေသာ ကေလးမ်ားထက္ ေသြးတိုးျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Wed 16 May 2018 - 16:34
  ဦးသန္း တစ္ေယာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔က ဘယ္ဘက္ မ်က္စိမေတာ္တဆထိခိုက္မိသည္ ကို အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနလာရာမွ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မ်က္စိတစ္ဖက္အျမင္အာ႐ုံဆံုး႐ႈံး ရသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သံဂေဟေဆာ္စဥ္ ဘယ္ဘက္မ်က္စိထဲ သံစ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သံပန္း၊သံတံခါးလုပ္ငန္းကို မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ဦးသန္းလုပ္ကိုင္လာသည္မွာ ၎၏ သမီးႀကီးတစ္သက္ပင္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဟိုးယခင္က သံဂေဟေဆာ္ရာတြင္ မ်က္ႏွာကို အကာအ ကြယ္မ်ားတပ္၍ သံဂေဟေဆာ္သည့္ အေလ့အထမထြန္းကားေသးေပ။
 • Mon 14 May 2018 - 23:10
  အစားအေသာက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ျခင္းသည္ အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္း လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ က ေဖာ္ျပသည္။ အ႐ုိုးအဆစ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ဆက္စပ္မႈ အႀကီးမားဆံုး ေလ့လာမႈတြင္ ဆာေရးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အစာအာဟာရႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အ႐ိုးအဆစ္ေရာင္ျခင္းၾကား ေလ့လာထားေသာ စာတမ္း ၆၈ ခုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့ လာခဲ့သည္။
 • Sun 13 May 2018 - 22:44
  အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိဇီဝေသာက္ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနရသူမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးေကာင္ဝင္စအရြယ္မ်ား အထိခိုက္ႏိုင္ဆံုးျဖစ္ပံုရ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ပဋိဇီဝေဆးမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ေသး ငယ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အူလမ္းေၾကာင္းရွိ ေသးငယ္ေသာပိုးမႊားမ်ား အေျပာင္းအ လဲျဖစ္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က သိရွိထားသည္။
 • Sat 12 May 2018 - 20:00
  လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးကုိ အႀကီးမားဆုံးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အရာသည္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားမဟုတ္ဘဲ အရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကမၻာတစ္၀န္း တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူသန္းခ်ီရွိေသာ္လည္း အရက္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေပါင္းၿပီး သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ သာမန္အသက္အရြယ္ထက္ေစာ၍ ေသဆုံးသူ ၂၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။
 • Fri 11 May 2018 - 21:22
  ကိုယ္ခံအားသည္ ျပင္ပမွ ဝင္လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေစ၊ ကပ္ပါး ေကာင္ျဖစ္ေစ အဆိပ္အေတာက္တစ္မ်ိဳးကို ခႏၶာကိုယ္က တိုက္ဖ်က္ သည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံအားစနစ္အားေကာင္းပါ က သာမန္အေအးမိျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းတို႔မွသာ ကာကြယ္ေပးသည္ မဟုတ္ဘဲ အသည္း၊ အဆုတ္၊ ေက်ာက္ကပ္ စေသာ ေရာဂါမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးသည္။
 • Thu 10 May 2018 - 18:32
  ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်ာက္ကပ္မ်ားက ပုိတက္ဆီယမ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာမေခ်ဖ်က္ေပးႏုိင္ဘဲ ေသြးထဲတြင္ စုေ၀းလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအစားအစာမ်ား စားသံုးမႈပမာဏကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကုိ ကုသရန္သုံးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားက လည္း ပုိတက္ဆီယမ္ပမာဏကုိ ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္။ ပုိတက္ဆီ ယမ္ပမာဏကုိ ထိန္းညိႇေရး အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုသည္ အစားအေသာက္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါသည္မ်ားသည္ ပုိတက္ဆီယမ္ပမာဏ ျမင့္မားေသာအစားအစာမ်ားကုိ ေရွာင္ၿပီး ပုိတက္ဆီယမ္ပါ၀င္မႈ နည္းေသာ အစားအစာမ်ားကုိ အစားထုိးစားသုံးသင့္သည္။
 • Wed 09 May 2018 - 20:40
  ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ ျမင့္မားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာမန္ထက္ေစာ၍ ေသြးဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားေသာ အစားအစာစားသံုးမႈ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ၿဗိိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြးဆံုးသည့္ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္ျဖစ္ေသာ အသက္(၅၁)ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ခြဲ ေစာ၍ ေသြးဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။
 • Wed 09 May 2018 - 11:51
  ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးစားသုံးမႈကိုမီဒီယာလႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ ကြမ္းစားသုံးသူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေမလ ၇ ရက္၌စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ သည္။
 • Wed 09 May 2018 - 11:01
  စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစားအ ေသာက္ခုနစ္မ်ဳိးကို ေစ်းကြက္ အတြင္းမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ဆက္လက္ ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္-FDA) တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
 • Wed 09 May 2018 - 10:57
  ႏွလုံးေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ားတြင္ မီးခိုးေငြ႕ ေၾကာင့္ နဂိုေရာဂါအခံ ပိုမိုဆုိးရြား ေစသျဖင့္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(အၿငိမ္းစား) ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ က ေျပာသည္။
 • Wed 09 May 2018 - 10:56
  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ ေရးလိုအပ္ ေသာ အကူအညီမ်ားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံ Thai Health Promotion Foundation အႀကံေပးပါေမာကၡေဒါက္တာ ပရာကစ္ ဗသီစာသိုးကစ္ (Prakit Vathe- satogkit) ကေျပာၾကားသည္။
 • Mon 07 May 2018 - 21:42
  အိပ္စက္ခ်ိန္အလြန္နည္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ား အဝလြန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ၿဗိတိန္သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္္ သာမန္ထက္ပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဆီ ဦးတည္ႏိုင္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း အဂၤလန္ရွိ ဝါဝစ္ခ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မိုက္ကယ္မီလ္လာက ေျပာၾကား သည္။
 • Sun 06 May 2018 - 20:35
  အျမန္ျပင္အစားအစာမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ႏွင့္အထက္ စားသံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ စားသံုးသူမ်ားထက္ ကိုယ္ ဝန္မေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျပႆနာ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 • Sun 06 May 2018 - 20:05
  ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ က်န္သည့္ကေလးငယ္မ်ားအား သံုးလအတြင္း နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနမ်ား တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေန ေၾကာင္း တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆး ထိုးလုပ္ငန္းမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ ဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ က တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ အသက္ ကိုးလမွ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ၁၄ သန္းကိုေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ လူထုအေျချပဳဟူ၍ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့ ေသာ္လည္း ကေလးငယ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္သာ ထိုးႏွံႏုိင္ခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to Health