Health

 • Wed 28 Mar 2018 - 21:07
  အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ကာလၾကာရွည္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးႏိုုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက လူနာမ်ားအတြက္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား အသံုးျပဳ လာသည္မွာ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေဆး၀ါးမ်ားက ကမၻာတစ္၀န္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 11:33
  လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တီဘီႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးေရာဂါရွာေဖြေရးစက္ ၁၂ ခု တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္၍ ေရာဂါ အခမဲ့ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကုသေပး မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 11:26
  တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ရန္ ျပင္ပ လူနာဌာနႏွင့္ ဇီဝလံုၿခံဳမႈအဆင့္ (၃)ဓာတ္ခြဲခန္း အေဆာက္အအံု ႏွစ္ခုကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုး ခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ အခမဲ့စစ္ေဆးကုသ ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 28 Mar 2018 - 11:25
  ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေပးေ၀ေနေသာ ဂ်ဳိးျဖဴေရအပါအ၀င္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ႏွင့္ ဖူးႀကီးတို႔မွ ေရမ်ားသည္ ေသာက္သံုးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံၫြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး လူကိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Mon 26 Mar 2018 - 23:44
  ေလွကားတစ္ထပ္သာတက္ျခင္း၊ တိုက္ခန္းတြဲမ်ားကိုပတ္၍ လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သံုးမိနစ္ခန္႔ ဖြဖြေျပးျခင္း စေသာ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားသည္ သက္လတ္ပိုင္းလူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို တိုး တက္ေစႏိုင္သည္ဟု သုေတသနအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အသက္(၄၀)ႏွင့္ အထက္အရြယ္ ၄,၈၀၀ ဦး၏ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေလး ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ထိုကဲ့သို႔ တိုေတာင္းေသာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ စုေပါင္း၍ က်န္းမာေရးအက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု သု ေတသီမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။
 • Sun 25 Mar 2018 - 21:26
  တိရစာၦန္အသားမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အဆီဓာတ္မ်ားအစား အပင္ မ်ားမွရေသာ အဆီဓာတ္ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ေလးပံုတစ္ပံု ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ ေထာပတ္သီးႏွင့္ သံလြင္ဆီတို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အဆီဓာတ္မ်ားကဲ့သို႔ အပင္မ်ားမွရေသာ အဆီဓာတ္မ်ားက အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကို သိသိသာသာ  ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။
 • Sat 24 Mar 2018 - 20:55
  မ်က္စိထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာအနည္ထိုင္ၿပီး အဝါေရာင္ အဆီ က်ိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ယင္းအက်ိတ္မ်ားသည္ အစဥ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္မရွိိေသာ္လည္း ယင္းအနည္က်မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကိုလက္စထေရာအပါအဝင္ သဘာဝအဆီမ်ားေၾကာင့္ မ်က္ စိတစ္ဝိုက္ အက်ိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ယင္းအက်ိတ္မ်ားသည္ မ်က္ခမ္းအေပၚႏွင့္ေအာက္တြင္ မ်က္စိအတြင္းပိုင္းေထာင့္ေနရာ၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေႏွးေကြးစြာႀကီးထြား လာတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေပါင္းၿပီး ပိုႀကီး ေသာအက်ိတ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 • Thu 22 Mar 2018 - 22:17
  ေသြးထဲတြင္ Bilirubin ဟုေခၚေသာအ၀ါေရာင္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား စုေ၀းျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနကုိ အသား၀ါေရာဂါဟုေခၚ သည္။ အသည္းသည္ ေသြးထဲမွ ယင္းျဒပ္ေပါင္းကုိ အစဥ္ထုတ္ေပး ရၿပီး အသား၀ါေရာဂါသည္ အသည္းေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္)အသည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပ်က္ယြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသည္။
 • Wed 21 Mar 2018 - 21:45
  ဖန္တီးစီမံထားေသာ အသားႏွင့္ အနီေရာင္အသားစားသံုးမႈ ျမင့္မားသူမ်ား အသည္းထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ ကနဦးအေျခအေနျဖစ္ေသာ အင္ဆူလင္ကို ခႏၶာကိုယ္က အသံုးမ ခ်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအသားမ်ိဳး စားသံုးမႈျမင့္မားသူမ်ားသည္ အရက္ေသာက္ ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈျမင့္မား ၿပီး အင္ဆူလင္ ခႏၶာကိုယ္က အသံုးမခ်ႏိုင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ျမင့္မား ေၾကာင္း ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။
 • Wed 21 Mar 2018 - 12:23
  အသက္(၂၂) ႏွစ္အရြယ္ ကိုထြန္းထြန္း (အမည္လႊဲ)တစ္ေယာက္ေအအာရ္တီေဆးကို ခ်က္ခ်င္းေသာက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ကုရာနတၳိေဆးမရွိေသးေသာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီရက္ပိုင္းက လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ ေသာ စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသားက ဆိုင္ဝန္ထမ္း အမ်ဳိး သားကို လိင္တူအဓမၼျပဳက်င့္သည္ဆုိသည့္ျဖစ္စဥ္က ၾကားရသူအေပါင္းကို အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားေစခဲ့ သည္။ ယင္းသို႔ တုန္လႈပ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ လိင္တူျပဳက်င့္ခဲ့သူတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါပိုး ရွိေနသည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • Mon 19 Mar 2018 - 21:48
  က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္ယူရန္ မတ္လ ၁၀ ရက္က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့၍ တင္ဒါျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနက မတ္လ ၁၉ တြင္ ႏိုင္ငံပိုုင္သတင္း စာ၌ ေၾကညာသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနက က်ပ္ သိန္း ၂,၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိမည့္ ကြန္ပ်ဴတာအလံုး ၂၅၀ ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။
 • Mon 19 Mar 2018 - 21:47
  အျမင္အာ႐ံုအားနည္းလာျခင္းသည္ ဇရာေၾကာင့္ဟု ထင္မွတ္ ေနေသာ္လည္း အမွန္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထိုင္စား ေသာက္မႈ ပံုစံမ်ားက မ်က္စိက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ သြပ္ဓာတ္၊ ေၾကးနီဓာတ္၊ ဗီတာမင္စီႏွင့္ ဗီတာမင္အီးစေသာ အာဟာရဓာတ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ားက အသက္အ ရြယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မ်က္စိက်န္းမာေရး အဆင့္ေလ်ာ့က်မႈ အႏၲရာယ္ကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
 • Sun 18 Mar 2018 - 23:18
  ခႏၶာကိုယ္က ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ အာ႐ံုစိုက္မႈအမ်ားအျပား ရရွိေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္တြဲဖက္ေနေသာ ဗီတာမင္ဒီ မပါဘဲႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္က ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ကို အသံုး မျပဳႏိုင္ဟု အေမရိကန္အ႐ိုးအထူးကု ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕က ေျပာ ၾကားသည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကယ္လ္ဆီယမ္ ၁၀၀၀ မီလီ ဂရမ္ လိုအပ္သည္။ အ႐ိုးက်န္းမာေရးကို အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးရန္ ဗီတာမင္ဒီဓာတ္ကို ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံတကာယူနစ္ (IU) ၆၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ လိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ခံအႀကံျပဳသည္။
 • Sat 17 Mar 2018 - 22:11
  ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုး ခံစားေနရသူမ်ားသည္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ႏွစ္ဆျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ (CAD) သည္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ႏွလံုးေရာဂါပံုစံျဖစ္သည္။
 • Sat 17 Mar 2018 - 20:47
   မႏၲေလးအေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာသည့္ လူနာမ်ားထဲမွ ေငြ ေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာ လူနာမ်ား အား ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိရာ လူဦးေရ ပုိမုိတုိးလာေၾကာင္း ေဆးႏွင့္လူမႈ ဆက္ဆံေရးဌာန လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ ဦးမင္းလြင္က ေျပာသည္။
 • Fri 16 Mar 2018 - 21:32
  ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အဓိကအႏၲ ရာယ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တြင္ လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ ေသြးတိုး က်ရန္ လူအမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ေဆးဝါးႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အသက္ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယူတားျပည္နယ္ ေဆာ့တ္လိတ္ခ္စီးတီးၿမိဳ႕ရွိ အင္တာေမာင္း တိန္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ ႏွလံုးေရာဂါအဖြဲ႕အစည္းမွ သုေတ သီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ Alpha Blockers ႏွင့္ Alpha-2 agonists ေဆးႏွစ္မ်ိဳးကို ေသြးတိုးက်ရန္သံုးေသာ ေသြးတိုးေရာဂါသည္မ်ား တြင္ ေသြးတိုးလာႏိုင္ၿပီး အသက္ေသဆံုးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Thu 15 Mar 2018 - 22:27
  ႏုိင္ငံကုိးႏုိင္ငံရွိ အဓိကကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ အားလုံးနီးပါး၌ ေသးငယ္ေသာပလတ္စတစ္အမႈန္ အမႊားမ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Thu 15 Mar 2018 - 20:02
   စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးရွိ သီတဂူအာယုဒါန ေဆး႐ံုတြင္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ က ေနဒါႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔မွ  ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕က ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲကေလးငယ္မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 14 Mar 2018 - 21:54
  ယခင္က ခဲဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္လူေလးသိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးမႈရွိေၾကာင္း The Lancer Public Health ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ လူ ၁၄,၀၀၀ ကို ေလ့လာရာတြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအထိ နည္းပါးေသာ ခဲဓာတ္ပမာဏႏွင့္ ထိေတြ႕သူမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ေနာင္ႏွစ္ ၂၀ အၾကာတြင္ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 • Wed 14 Mar 2018 - 13:45
  မတ္လအဝင္မွာပင္ ေႏြရာသီ အပူဒဏ္ကို စတင္ ခံစားမိလာၿပီျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားအဖုိ႔ေနရွိန္ျပင္းသည့္ အပူဒဏ္ကို သတိျပဳညည္းညဴစျပဳလာသည္။ ‘‘မႏွစ္ကထက္ ပိုပူေနသလို ပဲ။ အခုရက္ပိုင္း အျပင္ထြက္ရင္ ေခါင္းေတြေနာက္ၿပီး မ်က္စိနာခ်င္ သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အသားေတြ ပူၿပီး ဖ်ားခ်င္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေခ်ာင္းဆုိးတယ္’’ဟု အသက္ (၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မေမ ဦးက ဆုိသည္။  လတ္တေလာ ကာလအ တြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆးခန္းအခ်ိဳ႕ တြင္ အပူဒဏ္ခံစားရ၍ လာျပသူ ဦးေရသည္ ေဆးခန္းလာျပသူ လူ နာမ်ား၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနၿပီး အပူေၾကာင့္ ႏံုးေခြျခင္း၊ မိတ္ဖုမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေခြၽးထြက္ျခင္း၊ ေမာ ပန္းျခင္း၊ အေရျပားတြင္ ယားနာ မ်ားေပါက္ျခင္းအျပင္ ဖ်ားနာျခင္း စေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖင့္ လာေရာက္ျပသေနသူမ်ားရွိ ေၾကာင္း ဆရာဝန္အခ်ိဳ႕က ဆုိ သည္။

Pages

Subscribe to Health