Health

 • Fri 15 Dec 2017 - 21:57
  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလအတြင္း စိတ္ဓာတ္က်ႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနကို အထူး သတိထား ကာကြယ္ရန္လိုသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေဟာ္မုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ဓာတုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးအေပၚ ထိခိုက္ေစၿပီး စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ဓမၼတာလာမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူမမွန္ျခင္း၊ ဓမၼတာမလာမီေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ေသာရာဇဝင္ရွိျခင္း၊ ငယ္ ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ လူမႈေရးအရ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးပဋိပကၡမ်ား စေသာ အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား စိတ္ဓာတ္က်ႏိုင္ သည္။
 • Thu 14 Dec 2017 - 23:26
  ေသြးဆံုးၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာ္မုန္းအစားထိုး ကုထံုး HRT ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ဓမၼတာလာျခင္း အဆံုးသတ္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆီး ခ်ိဳေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) အ႐ိုးပါးေရာဂါ ကာကြယ္ေရး မေဟာ္မုန္း အ သံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
 • Thu 14 Dec 2017 - 10:54
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ျပည္သူလူထုအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးစုရပ္မ်ားတြင္ အသက္ ကိုးလမွ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ငါးသန္းေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ ေဆး ဒုတိယအႀကိမ္ထိုးႏွံေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံမႈကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးရွစ္သန္းေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ကေလး ငါးဦးေသဆံုး မႈျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ယင္းအေျခအေန ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈတြင္ ကေလးငယ္ တစ္သန္းေက်ာ္သည္ မိဘမ်ား၏ စိတ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။
 • Wed 13 Dec 2017 - 21:23
  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပံုမွန္ဆိုသလို ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေဟာ္မုန္းမ်ားႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ပထမဆံုးလပတ္ကာလႏွင့္ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတို႔၌ ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
 • Mon 11 Dec 2017 - 21:25
  ကူးစက္ႏိုင္ေသာ တီဘီေရာဂါသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အဆုတ္ကို ထိခိုက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ တီဘီေရာဂါသည္ ေလမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္ သည္။ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာတီဘီေရာဂါႏွင့္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားတီဘီ ေရာဂါဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။
 • Sun 10 Dec 2017 - 21:12
  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရသည့္ ကိုးလၾကာအခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းပံုေပၚ မူ တည္၍ ယင္းခရီးလမ္းသည္ ေပ်ာ္စရာ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ညစ္စရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကာလအတြင္း ေနထိုင္စားေသာက္ပံုႏွင့္ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈတို႔ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ကာလအတြင္း အေျခအေနမွန္ကန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အနီး ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑၌ ပါ ဝင္ေနသည္။ မနာလိုျဖစ္တတ္သူမ်ားသည္ မနာလိုျဖစ္ေသာ သေဘာသဘာဝကို ေဖာ္ျပေလ့မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ သင့္အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သူမ်ားတြင္ ပါဝင္ သည္။
 • Sat 09 Dec 2017 - 22:19
  မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီး ယား၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က ယင္းေဒသတြင္ ၂၀၃၀ အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေရး အရွိန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္က ကတိျပဳသည္။
 • Fri 08 Dec 2017 - 20:53
  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားအစား လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ တားေဆးအသစ္မ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ ေဟာ္မုန္းပါဝင္ေသာ သေႏၶတားေဆးမသံုးသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ ယင္းေဆးဝါးမ်ားသံုးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသူ ႏွစ္သန္းပါဝင္သည့္ ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။
 • Thu 07 Dec 2017 - 23:10
  ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္သည့္ ကာလဝမ္းေရာဂါေၾကာင့္ ဝမ္းေလွ်ာ ၿပီး ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ႏိုင္သည္။
 • Wed 06 Dec 2017 - 22:39
  အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ HIV ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ေျခ ပို နည္းၿပီး ART ေဆး အသံုးျပဳမႈ ပိုနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ပို၍ AIDS ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္ ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း ကုလသမဂၢ AIDS အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသား မ်ား၏  ထက္ဝက္ေအာက္သာ ကုသမႈခံယူေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း ကမၻာ့ AIDS ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ UNAIDS က ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Mon 04 Dec 2017 - 22:27
  ေက်ာက္ကပ္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စစ္ ထုတ္ရန္ ေန႔ေရာညပါ မရပ္မနား အလုပ္လုပ္ရေသာ အဂၤါမ်ားျဖစ္ သည္။ ယင္းေက်ာက္ကပ္မ်ားက မရွင္းထုတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ပမာဏအထိ အဆိပ္အေတာက္ မ်ားလာပါက ေက်ာက္ကပ္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ေႏွးေကြးသြားၿပီး ေက်ာက္တည္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ အရည္ၾကည္အိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ အက်ိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လံုးဝရပ္တန္႔သြားႏိုင္ သည္။
 • Sun 03 Dec 2017 - 21:44
  ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိမ်ားေနျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျဖစ္ပြားေစ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေစၿပီး ယင္းေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္ဟု စိန္႔လူး၀စ္ၿမိဳ႕ ၀ါရွင္တန္တကၠ သုိလ္ ေဆးေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာဂရာဟမ္ကုိလ္ဒစ္ကေျပာသည္။
 • Sat 02 Dec 2017 - 21:28
  အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဝတ္မႈန္မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ေစသည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားကို အဆုတ္က ႐ွဴမသြင္း ေအာင္ ကာကြယ္ေပးေသာ က်ားလိင္ေဟာ္မုန္းမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ ပန္း နာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။ က်ားေဟာ္မုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာ သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္၏ ေနာက္ဆံုးခံစစ္စည္းအျဖစ္ တားဆီးေပးသည့္ ကိုယ္ခံအားဆဲလ္မ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။
 • Fri 01 Dec 2017 - 23:00
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ပိုး အသစ္ကူးစက္ခံရမႈႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းရိွေနၿပီး ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၆ အတြင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေရာဂါကူးစက္ခံရ သူ လူနာအသစ္ဦးေရ ၁၁,၁၄၉ဦးရွိၿပီး ေန႔စဥ္လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ့ခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းကို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာ ျပည္) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔က ဝန္ႀကီးကိုယ္စား ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 01 Dec 2017 - 21:16
  အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဝင္ေငြနည္းေသာ၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာထုတ္ကုန္ ၁၀ ခု၌ တစ္ခုသည္ စံမမီ(သို႔မဟုတ္) အတုျဖစ္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုအရ သိရသည္။ ယင္းေဆးဝါးမ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကို မကာကြယ္မကုသႏုိင္႐ံု သာမက ေရာဂါျပင္းထန္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသက္ေသဆံုးျခင္း ပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း WHO အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
 • Thu 30 Nov 2017 - 22:28
  တိုင္းရင္းေဆးမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားေရာစပ္ ကာ ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ သံုးစြဲသူအမ်ားစုေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 22:17
  ယင္ေကာင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဗက္တီးရီးယား ရာေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးသည္။ ယင္ေကာင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားအနီး မၾကာခဏေရာက္လာ ေလ့ရွိသျဖင့္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္မႈကုိ ေလ့လာၿပီး Scientific Reports ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • Wed 29 Nov 2017 - 14:27
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပား ေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၂၄ ႏုိင္ငံထဲ၌ ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက အသက္ (၉)လမွ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၁၄ သန္းကို ႏွစ္သုတ္ခြဲ၍အစုလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီ အစဥ္ျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား ကို ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးႏွံခဲ့ရာ ကိုးရက္အတြင္း ကေလးငယ္ဦး ေရ ၈ ဒသမ ၆ သန္းကို ထိုးႏွံႏုိင္ခဲ့ သည္။
 • Tue 28 Nov 2017 - 18:45
  မြန္ျပည္နယ္ရွိ မ်က္ စိေဝဒနာရွင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေမာ္ လၿမိဳင္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး ႐ံုႀကီးတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသေပး ေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာ သည္။
 • Tue 28 Nov 2017 - 00:10
  ခႏၶာကုိယ္ထဲရိွ ေဟာ္မုန္းမ်ားသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္၊ စိတ္အေျခ အေန၊ ႐ုပ္သြင္၊ စြမ္းအင္၊ စုိးရိမ္စိတ္ႏွင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏုိင္မႈတို႔အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား အနည္းငယ္ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္႐ုံျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား ဟန္ ခ်က္ညီေနရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဟာ္မုန္းဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ျခင္းကုိ ႀကီးေကာင္၀င္စအရြယ္၊ ဓမၼတာစလာခ်ိန္၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ ပုိင္း၊ ေသြးဆုံးခါနီးႏွင့္ ေသြးဆုံးခ်ိန္တုိ႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

Pages

Subscribe to Health