Health

 • Wed 15 Oct 2014 - 22:44
  ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ စနစ္ထိခုိက္ေစေသာ ပိုးသတ္ ေဆးတစ္မ်ိဳးကို ငါးရံ႕ေျခာက္မ်ား တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေနျခင္း ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) က စီမံခ်က္ခ်ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနတြင္ တရား ဝင္မွတ္ပံုတင္ကာသံုးစြဲခြင့္ျပဳထား ေသာ ထ႐ိုင္ကလိုဖုန္းပိုးသတ္ ေဆးတစ္မ်ိဳးကို ငါးရံ႕ေျခာက္မ်ား တြင္  ယင္ေကာင္မနားေစရန္ သံုးစြဲေနရာရွိသင့္သည့္ ပမာဏ ထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို အသိပညာေပးေရးစီမံ ခ်က္ခ်ကာ  ေအာက္တိုဘာအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းယင္းဌာနမွ  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။
 • Tue 14 Oct 2014 - 00:51
  သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ အဆစ္မ်ားေရာင္ရမ္းၿပီး ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ျခင္းမွာ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၏လကၡဏာရပ္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါရွင္အေနျဖင့္ သာမန္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိသည္။
 • Sun 12 Oct 2014 - 22:27
  ၀ါရွင္တန္- ေကာ္ဖီေန႔တုိင္းေသာက္သူမ်ားတြင္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ကာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ဟန္႔တားႏုိင္သျဖင့္ အသည္းက်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစသည္ဟု အေမရိကန္အမ်ဳိးသား ကင္ဆာေရာဂါကုဌာနမွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
 • Sat 11 Oct 2014 - 22:52
  အရက္ႏွစ္ယူနစ္((ႏွစ္ပက္)မွ် ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ မ်ဳိးေအာင္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 • Fri 10 Oct 2014 - 22:54
  အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါသည္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားမလာမီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ငုပ္လွ်ဳိးလ်က္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၅သန္းေက်ာ္ကို ေသဆုံးေစေသာ ယင္းေရာဂါသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကုသရခက္ခဲၿပီး ေပ်ာက္ကင္းရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဆုိျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳသည္ဟုသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
 • Thu 09 Oct 2014 - 22:57
  ကေလးမ်ားမွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ သိလိုစိတ္္မ်ားၿပီး မိဘမ်ားက ၎တို႔အိမ္ႏွင့္ အျပင္ဘက္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိမေနေအာင္ လုပ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ ကားထဲတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေခါင္းႏွင့္ ေက်ာကို ေထာက္ခံေပးသည့္ ကေလးမ်ားသက္ေသာင့္သက္သာ အိပ္စက္ရန္ အထူးတီထြင္ထားေသာ ထိုင္ခံုမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ခရီးသြားေနစဥ္ သင္၏ ကေလးအလြန္ပူအိုက္မေနေစရန္ သတိရွိသင့္ၿပီး လိုအပ္ပါက အ၀တ္တစ္ထပ္ ခြၽတ္ထားလိုက္ပါ။ ကေလးကို သိပ္လ်က္ တစ္ဦးတည္းကားထဲတြင္ မထားပါႏွင့္။ မိဘတစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္) အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဦးက ခရီးသြားေနစဥ္ ၎ကို အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္သည္။ ကေလးမ်ား တြားသြားတတ္စအရြယ္တြင္ ေနအိမ္၌ ျပဳတ္က်တတ္သည့္ အရာမ်ားကို အထူးသတိထားဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ၿပီးအႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ လုပ္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ စားပဲြစြန္းမ်ားကို အကာအကြယ္တပ္ထားပါ။ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားကို ႐ိုးတံမပါေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား သံုးပါ။ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ ခ်ည္ထားပါ။ ေဘးဆဲြ မွန္တံခါးရွိပါက စတစ္ကာမ်ား ကပ္ထားပါ။ သို႔မွသာ ယင္းေနရာတြင္ မွန္ရွိေနသည္ကို ကေလးက သတိျပဳမိေပမည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ ပလတ္ေပါက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာ့ကတ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပလတ္ေပါက္မ်ားကို  ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေအာင္ထားျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေဘာပင္၊ ကတ္ေၾကး၊ စတပ္ပလာ၊ စက္ကလစ္မ်ားႏွင့္ အျခားခြၽန္ထက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အံဆဲြထဲတြင္ထည့္၍ ေသာ့ပိတ္ထားပါ။ တံခါးမ်ားၾကား ကေလးလက္မညပ္ေစရန္ အကာအကြယ္ ပစၥည္း မ်ားသံုးပါ။ မွန္မ်ား ကဲြသြားပါက အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ျဖစ္မသြားေစရန္ စတစ္ကာ တိပ္ကပ္ထားႏိုင္သည္။ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုုင္းတြင္ မီးခိုးသတိေပး ကိရိယာတပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ခြၽန္ထက္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ား၏ ေထာင့္စြန္းေနရာမ်ားႏွင့္ ကေလးေခါင္း ေဆာင့္မိႏိုင္သျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားကို အကာအကြယ္တပ္ထားသင့္သည္။ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေဆးလံုးမ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ သင့္အိမ္သို႔ ေရာက္လာသူ၏ အိတ္ထဲတြင္ ယင္းပစၥည္းမ်ား ပါလာႏိုင္သျဖင့္ ကေလးက သိလိုစိတ္ျဖင့္ ဆဲြမထုတ္ႏိုင္ရန္ ယင္းအိတ္ကို ကေလးလက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာ တြင္ ထားပါ။  အစားအေသာက္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမွာလည္း ကေလးမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အစားအစာကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္သာ ေကြၽးသင့္သည္။ မိခင္ႏို႔ကို အၾကာဆံုး တိုက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္၏ ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားစြာမွာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သည္းခံတတ္ၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ားက ယင္းတိရစၧာန္၏ အၿမီးကို ဆဲြျခင္း၊ မ်က္စိကို ထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါက သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္တတ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္လည္း ကေလးငယ္မ်ား ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ ေပၚႏိုင္သည္။
 • Wed 08 Oct 2014 - 22:18
  အိပ္ရာမွ ေစာေစာမထႏိုင္ျခင္း၏ အႀကီးမားဆံုး အတားအဆီးမွာ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေနၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ ေနသင့္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဓိပၸာယ္မဲ့ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းေတြ ၾကည့္ေနသင့္ပါသဘား။ ယင္းတို႔မွာ အမွန္တကယ္တြင္ မည္ သို႔မွ် အက်ိဳးမထူး၊ အႏွစ္သာရရွိေသာ အလုပ္မဟုတ္ေပ။  
 • Wed 08 Oct 2014 - 14:57
  အသည္းေရာင္အသား၀ါစီပိုးမွာ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ႀကိဳတင္စစ္ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသည္းေရာဂါဆရာ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။
 • Wed 08 Oct 2014 - 14:56
  လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္အတြက္ ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ခဲြခန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အႀကံျပဳေျပာဆိုၾကသည္။
 • Wed 08 Oct 2014 - 14:49
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၁၇ သန္းေက်ာ္အား ၀က္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းကေျပာၾကားသည္။
 • Wed 08 Oct 2014 - 14:46
  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား အရက္ေသာက္သံုးလွ်င္ ေမြးလာသည့္ကေလး၌ မွတ္ဉာဏ္ထိခိုက္ကာ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းပညာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Mon 06 Oct 2014 - 22:46
  ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ လုိအပ္သည္ထက္ ပိုစားျခင္းမွာ ကေလး အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ေယာက္စာစားျခင္းမွာ လက္ခံရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း လုိအပ္သည္ထက္ ပိုမစားသင့္ဘဲ တစ္ေန႔လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၃၀၀ ပါ၀င္ေသာ အစား အစာမ်ား စားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။
 • Sun 05 Oct 2014 - 23:29
  အက်ဳိးရလဒ္ကိုအာ႐ံုစိုက္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ၿပီး ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္ ကိုပိုိမုိလ်င္ျမန္စြာရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။
 • Sat 04 Oct 2014 - 21:51
  မ်က္စိမၾကာခဏ ေညာင္းၿပီး ယားယံျခင္းေၾကာင့္ ပြတ္ေနမိပါသလား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ၾကည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားစြာမွာ အျမင္အာ႐ုံေ၀၀ါးျခင္း၊ မ်က္စိယားယံျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ေခါင္းကိုက္တတ္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ားကိုစတင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။
 • Fri 03 Oct 2014 - 22:57
  အန႔ံခံအာ႐ုံ အားနည္းသူမ်ားမွာ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးႏုိင္ေျခေလးဆပိုမ်ားေၾကာင္း အသက္ (၅၇) ႏွစ္မွ (၈၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး သုံးေထာင္ပါ၀င္သည့္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရသည္။
 • Fri 03 Oct 2014 - 20:21
  ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွ ထုတ္လုပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအထိ ပါဝင္ေသာ နည္းပညာရက္ရွည္သင္တန္းမ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီတြင္ ပို႔ခ်သြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းစည္သူက ေျပာၾကားသည္။
 • Fri 03 Oct 2014 - 19:56
  ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုထိေရာက္သည္ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ေဆးပညာဆုိင္ရာေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင္လည္း ပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းေျပာဆုိေလ့ရိွၾကသည္။
 • Thu 02 Oct 2014 - 22:44
  အမ်ိဳးသားထက္၀က္နီးပါးမွာ ၎တို႔ဘ၀၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဟာက္တတ္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ေဟာက္ေလ့ရွိျခင္းမွာ ယာယီျပႆနာတစ္ခုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဟာက္တတ္သည့္ အက်င့္ရွိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
 • Wed 01 Oct 2014 - 22:28
  တစ္ခါတစ္ရံ မိုးရြာေနေသးေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာလ၏ အပူခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျခာက္လွန္႔လို႔လာပါၿပီ။ မာက်ဴရီပါ၀င္မႈအဆင့္မွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားထက္ ပို၍ျမင့္တက္လာေနကာ လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ပို၍ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလ၏ ပူလြန္းသည့္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Mon 29 Sep 2014 - 23:50
  ၀မ္းဗိုက္ပိုင္းအဆီပိုမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ကယ္လိ္ုရီနည္းေသာ အစားအစာမ်ား ပံုမွန္စားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳ လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုက္ခ်ပ္ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္ပါသည္။

Pages

Subscribe to Health