Health

 • Wed 17 Dec 2014 - 20:35
  ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေရး ေဆြးေႏြးမည့္ ဆရာမ်ားညီလာခံ (Teacher Cong-ress)ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆိုပါ ဆရာမ်ားညီလာခံ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ILO, Education International (EI) စသည့္   ႏိုင္ငံတကာပညာအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းစီစဥ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွတကၠသိုလ္ဆရာမ်ား၊ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ား၊ျပင္ပမွ အလြတ္သင္ဆရာမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားဆရာႀကီးမ်ား တက္ ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။ ‘‘ဆရာမ်ားညီလာခံကို ဇန္ န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၅ ေလာက္ မႏၲေလးမွာ က်င္းပဖို႔ အၾကမ္းဖ်င္း ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုး စံုႏိုင္သမွ်စံုေအာင္ဖိတ္သြားမယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအားလံုး ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အတူတူနဲ႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ႏိုင္မွာပါ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဆရာဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။ ဆရာမ်ားညီလာခံ (Teacher Congress) တြင္ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္၌ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတြင္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိအတည္ျပဳ ထားသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအေပၚ ျပင္ဆင္မည့္အခ်က္ မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒမ်ား ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • Tue 16 Dec 2014 - 17:45
  အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအရ အေျခခံပညာသင္ႏွစ္ မ်ား တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္၍ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္အားလံုးတြင္ ၂ ႏွစ္ၾကာ ေက်ာင္းသားလစ္လပ္ေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာသည္။ လက္ရွိအေျခခံပညာ ၁၁ တန္း တက္ေရာက္ေနရာမွ ၁၃ တန္းတက္ေရာက္ရမည္  ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ားတြင္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား လစ္လပ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းမ်ားဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ၌  ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးက တကၠ သိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားကို ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအကူးအ ေျပာင္းကာလႏွင့္ လက္ေတြ႕အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးေဆြးေႏြးၾကရန္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘ေနာင္လာမယ့္ အကူးအ ေျပာင္းကာလတစ္ႏွစ္ရယ္၊ ေနာက္ငါးႏွစ္ေပါ့။ ၂၀၁၅ အလြန္ ၂၀၁၆ အလြန္ ဘာလုပ္မလဲ၊ ဘယ္လို ေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးရပါ မယ္။ ဥပမာ-KG+12 (မူႀကိဳ+ ၁၂တန္း)က ၂၀၁၆ မွာစရင္ အဲ့ဒီ ကေလးက ဆယ္တန္းကို ၂၀၂၅ မွာေရာက္မယ္’’ဟု ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာသည္။
 • Mon 15 Dec 2014 - 23:31
  (၈) ႀကိမ္ေျမာက္အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ ညီလာခံကို လာမည့္ ၂၀၁၆ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ခံက်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို လူ တိုင္းေသခ်ာစြာလက္လွမ္းမီရရွိ ႏိုင္ေစရန္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားမွ ႏွစ္ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံႏႈန္းျဖင့္ ညီလာခံ ကို လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘(၈)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ညီ လာခံက်င္းပဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ ငံကို ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔က်လို႔ ၂၀၁၆ မွာ က်င္းပမွာပါ။ မ်ဳိးဆက္ပြား၀န္ေဆာင္မႈ နဲ႔ ပညာေပးမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးဆက္ပြား ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးမယ့္ အား လံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ညီလာခံျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚသဇင္ႏြယ္က ေျပာ သည္။  ညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႀကီးမွ ဦးေဆာင္၍ လက္ခံ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံက်င္းပ ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေကာ္မတီခြဲ ၁၀ ခုဖြဲ႕ကာ အစိုးရႏွင့္အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါညီလာခံ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတို႔အတြက္ အေျခအေနေဆြးေႏြးရန္၊ ကူညီပံ့ ပိုးေပးရန္ အမ်ားဆံုးလိုအပ္ေန ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအတြက္ နည္းပညာ ျမင့္မားေသာ သုေတသနမ်ား၊ မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အထား မ်ား၊ အသိေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ သည္။
 • Mon 15 Dec 2014 - 23:30
  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ သားဖြားခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ ေဒးရွင္းက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေစ တနာေဆးခန္း ၂၀ ရွိၿပီး ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သားဖြားခန္းမ်ား ထပ္မံပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္းစိန္က ဆိုသည္။   ဆင္ေျခဖံုးေနရာမ်ားျဖစ္ ေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ဒလဘက္ကမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္   ေစတနာေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းမုံရြာ ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္ မ်ားဆံုး သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေ၀းလံခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားအထိ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ စနစ္တက် ကုသျခင္းစီမံခ်က္ကိုလည္း လွည္းကူးႏွင့္ ေမွာ္ ဘီၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။
 • Mon 15 Dec 2014 - 22:51
  မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားသည္ ေလ သင္တုန္းျဖတ္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုမိုရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု နယ္ သာလန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသနတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ မွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ ယြင္းေသာဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားသည္ ပညာအဆင့္အတန္းနိမ့္ပါး ေသာမွတ္ဉာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားထက္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ႏိုင္ သည့္ အႏၲရာယ္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္ဟု အဆိုပါသုေတ သနက ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းမွာ မွတ္ဉာဏ္က်ဆင္းမႈဆန္႔က်င္ သည့္အေစာပိုင္းကာကြယ္ေရးမ်ား တစ္စတစ္စဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ ပါးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါသုေတသနကဆိုသည္။
 • Sun 14 Dec 2014 - 22:11
  သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ အကာအကြယ္မပါဘဲ  လိင္ဆက္ဆံေသာ လင္မယားစုံတဲြ အမ်ားစုမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္၀န္ရွိႏုိင္သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ကိုယ္၀န္မရွိပါက လင္းႏွင့္မယားကို မ်ဳိးမေအာင္ႏုိင္သည့္ ျပႆနာရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးမေအာင္ျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေၾကာင့္ (သို႔ မဟုတ္) ႏွစ္ဦးစလုံးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လင္မယားစုံ တဲြမ်ားတြင္ မ်ဳိးမေအာင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာမေတြ႕ႏုိင္ ေပ။ အျခားေသာ လင္မယားစုံတဲြမ်ားတြင္ကား မ်ဳိးမေအာင္ျဖစ္ရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုထက္ ပိုေနေလ့ရွိသည္။
 • Sat 13 Dec 2014 - 22:16
  အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနက အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပုံေပၚသည္။
 • Fri 12 Dec 2014 - 22:43
  ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ရွိ  ေက်ာင္းေပါင္း၅၀ေက်ာ္၌ သုေတသနျပဳလုပ္ရာ အသက္(၁၂) ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ  ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေဆးလိပ္ေသာက္သုံးေနၾကကာတစ္လအတြင္း  အနည္းဆုံး  တစ္ရက္ထက္ပုိ၍ ေသာက္သုံးေနၾကေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။  က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက  ၂၀၀၇တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာင္းေပါင္း၅၀အား ေလ့လာ သုေတသနျပဳရာမွ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။  ထုိ႔အျပင္  ၂၀၀၁ မွ ၂၀၁၁အထိ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္ထု၏ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္  ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။   ‘‘ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရရဲ႕ ၃၄ရာခုိင္ ႏႈန္းေလာက္ကဆုိရင္ အသက္ (၁၃)ႏွစ္ မတုိင္ခင္ကတည္းကစတင္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္လာတယ္။ လူႀကီးေတြက သူတုိ႔ေရွ႕မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနမယ္ ဆုိရင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က စမ္းေသာက္လုိစိတ္ေတြရွိလာၿပီး မၾကာခင္မွာ  ေဆးလိပ္ကို စတင္သုံးစြဲသူေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ဟု ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာ  သန္းစိန္ကဆုိသည္။
 • Fri 12 Dec 2014 - 22:26
  ေဆာင္းရာသီတြင္ အားကစားခန္းမသု႔ိသြားရန္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ စက္ေပၚတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ ပ်င္းရိလြန္းေနသည္ (သို႔မဟုတ္) အလြန္ေအးလြန္းသည္ဟု ခံစားေနရပါသလား။
 • Fri 12 Dec 2014 - 18:07
  အစားအေသာက္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ပုံစံ ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ မ်ဳိးပြားႏုိင္ေသာအရြယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၌ လည္ပင္းအက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Fri 12 Dec 2014 - 18:05
  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္း၊ လက္ဖ်ံႏွင့္ လက္ေမာင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိပါက အေကာင္းပကတိျပန္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွ လက္ခဲြစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 • Thu 11 Dec 2014 - 23:02
  ပူဒီနာ(ပူစီနံ)ကို ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းခ်က္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လန္းဆန္းေစ သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း     သုံးစဲြခဲ့ၾကၿပီး အာရွမွ ဥေရာပတစ္လႊားထိ တြင္က်ယ္စြာ   အသုံးျပဳၾကပါ တယ္။
 • Thu 11 Dec 2014 - 23:02
  ခူယားေကာင္ေခၚေပါက္ဖတ္ဟာ လိပ္ျပာ (သို႔မဟုတ္)ပိုးဖလံသား ေလာင္းျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔မွာရွိတဲ့ အေမြးအမွင္ေတြမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြပါတတ္ပါတယ္။
 • Thu 11 Dec 2014 - 22:43
  အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အဆစ္အျမစ္မ်ား နာက်င္ျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာျခင္း၏ သဘာ၀လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္ဟုလက္ခံရမည့္ အခ်ိန္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔စတင္ ႀကံဳေတြ႕လာရသည္။
 • Thu 11 Dec 2014 - 15:56
  ယခုႏွစ္အတြင္း အီဘိုလာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္သည္ (၆၃၀၀)ေက်ာ္ထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး (WHO)က ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Wed 10 Dec 2014 - 22:48
  ေအာက္စဖို႔ဒ္− ႐ိုးရွင္းေသာ ေသြးစစ္ေဆးမႈလုပ္႐ံုျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ား က ရင္သားကင္ဆာအက်ိတ္မ်ားအား သိရွိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ဦးေဆာင္ ေသာ သုေတသီအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။
 • Tue 09 Dec 2014 - 00:13
  က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထိုင္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ႀကိဳးစားမည္ဆုိပါက သင့္ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္မဟုတ္ဘဲ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္ လူေနမႈဘ၀ပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈအနည္းသာ ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 07 Dec 2014 - 22:41
  ေမြးဖြားခ်ိန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ နည္းပါးျခင္းက ကေလးငယ္မ်ားမၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕တတ္သည့္ ေစာေစာပိုင္း က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ကေလး၏စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။ သုေတသီမ်ားက ကေလးငယ္ ၁ ဒသမ ၆ သန္း၏ ေမြးဖြားခ်ိန္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမြးဖြားခ်ိန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းေနစဥ္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ်ၤာတြက္ရာတြင္ ပိုေတာ္ေၾကာင္း ယခုေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။
 • Sun 07 Dec 2014 - 15:43
  လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရန္ပံုေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ခန္႔အထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)မွ သတင္းရရွိသည္။
 • Sun 07 Dec 2014 - 15:16
  ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ လူနာဦးေရမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးအခ်ိဳ႕ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။

Pages

Subscribe to Health