အတြဲ (၁၆)၊ အမွတ္ (၃၂)

Issue Date: 
Wednesday, October 18, 2017
Myanmar Date: 
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ ဗုဒၶဟူး၊ (ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇)
Publication: 
7Day News

List of stories

 • Wednesday 2017-10-18
  ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား အေမရိကန္ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တက္ ေရာက္ခြင့္ ပညာသင္ဆု ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရကေပးေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳ တစ္ႏွစ္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေရး (Global Undergra-duate Exchange-Global UGRAD) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးအပ္ ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ ၿပီးသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သည္။ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ရန္နဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဆုိင္ ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုရရွိေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ရ မည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ Global UGRAD ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုျဖင့္ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္အ ခါ အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊ အဂၤလိပ္စာ အရည္အ ခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ TOEFL ရမွတ္ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ ပညာသင္ယူ ေနစဥ္ တက္ႂကြစြာပါဝင္သင္ယူလို စိတ္ရွိၿပီး လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားရမည္။ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ကို ေကာင္းစြာျပသႏုိင္ရမည့္အ ျပင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ရမည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  လုပ္ခတစ္လ က်ပ္တစ္သိန္းခဲြ ေအာက္ရရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္ထားသူေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးလုပ္ခကုိ ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း လက္ရွိ ေပါက္ေစ်းထက္ ပုိေမွ်ာ္လင့္ေနသျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈ ယခင္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ NCA ေရးထိုးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စုိင္းမိဏ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းအတြက္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္းဆန္ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္နည္းေၾကာင္း ျမန္္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္အေသြး ငါးမွတ္ (အက်ိဳးအေၾက ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း) သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္ တစ္တန္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ၄၄၂ ေဒၚလာ ေစ်းသတ္မွတ္သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု ႏွစ္ စုျဖစ္ေသာ ဟားမားစ္ႏွင့္ ဖာတာ အဖြဲ႕ၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး သေဘာ တူညီမႈအသစ္တစ္ရပ္ရရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပါလက္စတုိင္းသားအခ်ိဳ႕ ဂါဇာေဒသ လမ္းမမ်ား ေပၚထြက္ ၍ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ အျခားလူမ်ားကမူ ပို၍ သတိထား၍ တုံ႔ျပန္ၾကေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွင့္ခ်ီလာၿပီျဖစ္ေသာ အုပ္စုႏွစ္စုၾကား အျငင္းပြားမႈ အဆံုးသတ္ေရးကို လုိလုိလားလားေမွ်ာ္လင့္ေန သည္။ ပါလက္စတုိင္းအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈက အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥကုိ ထိခိုက္ေနသည္ဟု ၎တို႔ က ယူဆသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာေလးက ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္းေလးမိုင္အကြာေလာက္မွာ တည္ရွိပါ တယ္။ အရင္က ေလးမိုင္ေလာက္ ကြာေဝးခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတြ တိုးခ်ဲ႕လာတာနဲ႔အတူ ရြာက အိမ္ေျခေတြလည္း ထပ္တိုးလာၾကေတာ့ေလးမိုင္ေလာက္ မကြာေဝးေတာ့ပါဘူး။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ၿမိဳ႕ေပၚကိုသြားရင္ ငါးမိနစ္သာသာ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာပါေတာ့တယ္။ ေတာရြာေတာဓေလ့ဆိုေတာ့ လက္လုပ္လက္စားေတြက မ်ားပါတယ္။ ေလာကထံုးစံအရ အဆင္ေျပသူေတြရွိသလို အဆင္မေျပသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြလည္း တစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့ နည္းလာပါတယ္။ အညာေဒသ ဆိုေတာ့ မိုးနဲ႔အလုပ္လုပ္စားရတာ အဆင္မေျပတာမ်ားပါတယ္။ မိုး ေကာင္းလြန္းတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ပ်က္စီး ရသလို မိုးမေကာင္းေတာ့လည္း ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ပ်က္စီးရတာ ပဲ။ မိုးနဲ႔ေကာက္ပဲသီးႏွံအဆင္ေျပ လို႔ သီးႏွံေတြျဖစ္ထြန္းလာေတာ့ လည္း ပိုးက်တာမ်ားေတာ့ အဆင္ မေျပျပန္ပါဘူး။ ၾကာေတာ့ ေတာင္ သူလယ္သမားေတြလည္း ေတာင့္ မခံႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ရွိသမွ်လယ္ေလးေတြကို ေရာင္းတဲ့သူေတြက ေရာင္း၊ မေရာင္းတဲ့သူေတြက လည္း မိုးမေမွ်ာ္ရတဲ့ သနပ္ခါးပင္ ေတြပဲ ပ်ိဳးထားပါေတာ့တယ္။ သနပ္ခါးပင္ဆိုတာမ်ိဳးက မိုးမေမွ်ာ္ရပါဘူး။ မိုးမေမွ်ာ္ရေပမယ့္ ေငြ ေပၚဖို႔အတြက္ေတာ့ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုးေစာင့္ယူရပါတယ္။ ဆယ္ႏွစ္ ဆယ္မုိးေလာက္ ေစာင့္ယူမွ သနပ္ခါးပင္ေကာင္းေကာင္းရတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း သနပ္ခါးပင္ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ခါစိုက္ထားရင္ ေနာက္ ထပ္စိုက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ သူ႔ အလိုလို အျမစ္ကေန ျပန္ေပါက္ လာပါတယ္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၀တၳဳတိုအေရးေကာင္းေသာ စာေရးဆရာ ေမာင္ေအာင္မြန္၏ ၀တၳဳတိုစုစည္းမႈစာအုပ္ထြက္လာ သည္။ စာအုပ္တြင္ ၀တၳဳတိုစုစုေပါင္းအပုဒ္ ၂၀ ပါ၀င္ၿပီး အားလုံးလုိလုိမွာ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ၀တၳဳမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 • Wednesday 2017-10-18
  ျမန္မာႏုိင္ငံအဏၰ၀ါကမ္း႐ုိး တန္းတြင္ အဏၰ၀ါေဒသအပုိင္းအ ျခားအလုိက္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ္လ္ တာႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ၏ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၂၀၁၇ ညီလာခံတြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဧရိ ယာအတြင္းရွိ မုတၱမကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာဧကတစ္ ေသာင္းကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္း တိုးက ေျပာသည္။ 
 • Wednesday 2017-10-18
  (တစ္) နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေန စဥ္က ၾကက္သားဆိုင္ကေလး တစ္ဆိုင္ေရွ႕၌ မတ္တတ္ရပ္မိစဥ္ ၿမိဳ႕ခံ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ ရပ္မိလ်က္ သားျဖစ္သြားပါသည္။ သူကလည္း ၾကက္သား၀ယ္ဖို႔၊ ကိုယ္ကလည္း ၾကက္သား၀ယ္ဖို႔ စိတ္ကူးတူၾကေသာေန႔ျဖစ္သျဖင့္ အမွတ္မထင္ဆံုမိၾကျခင္းျဖစ္ရာ ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ား ကိုယ္စီေျပာၾကၿပီးသည့္ေနာက္၌ သူက ‘ေၾသာ္...အေတာ္ပဲ’ဟူ၍ စကားစကာ သူတို႔အိမ္၌ မနက္ျဖန္အလွဴပဲြကေလးတစ္ခုလုပ္မည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာအားရင္လာခဲ့ပါလားဟူ၍ ဖိတ္မႏၲက ျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ပိရိေသသပ္ ေသာ ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာျဖင့္ ဘယ္အခ်ိန္လဲဗ် ဘာညာႏွင့္ပင္ စကားကို ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေျပာကာ လာခဲမွာေပါ့ဟုပင္ မ ေတာ္တဆကတိစကားကုိ ေပး လုိက္ပါေသးသည္။ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ေနာက္ကြယ္၌ တိတ္တခုိးၿပံဳးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါသည္။ မသြားဖို႔။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၂၀၁၇ခရီးသြားရာသီအစ သည္ ျပည္တြင္းခရီးသြား စံခ်ိန္တင္မ်ားျပားမႈျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ႏွစ္ကူးပိတ္ရက္ရွည္မ်ား ကုိ အစုိးရက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ သီတင္းကြၽတ္ပိတ္ရက္ မ်ား တြင္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈအေျခအေနက ခရီး သြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ကုိ အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းကြၽတ္ပိတ္ရက္သည္ စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ ဆက္သြားသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိတ္ရက္ငါးရက္ရသြားၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိသားစုအလိုက္ ဘုရားဖူးထြက္ၾကသည္။ အပန္းေျဖခရီးထြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပုဂံဘုရားဖူးခရီး၊ အခ်ိဳ႕က မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ အခ်ိဳ႕က က်ိဳက္ထီး႐ိုး၊ အခ်ိဳ႕က မန္းေရႊစက္ေတာ္၊ အခ်ိဳ႕က ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ စသျဖင့္။ သူတို႔က ကိုယ္ေရာက္ရာအရပ္ ေဒသမ်ားမွ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ေတြ၊ ဘုရားေစတီပုထိုးေတြကို မိသားစု မ်ားႏွင့္တြဲၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတင္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဘယ္အခ်ိန္ေကာက္ ဖြင့္လိုက္ဖြင့္လိုက္ သူတုိ႔တင္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားက အဦးဆံုးေပၚလာသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကြၽန္ ေတာ့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မိတ္ေဆြတစ္ ေယာက္တင္ထားသည့္ ‘‘က်ိဳက္ထီး႐ိုးကအျပန္ ရန္ကုန္မွာ ေရႊတိဂံုဝင္ဖူး၊ ဟက္ပီးေဝါသြား၊ တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ေရာက္’’ဟူသည့္ ပို႔စ္ဓာတ္ပံုေလးကို ၾကည့္မိရာက အေတြး ေလးတစ္စဝင္လာသျဖင့္ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးလုိက္ရပါသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၂၀၁၅ ဇူလိုင္က အီရန္ရဲ႕ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး သေဘာတူညီ မႈတစ္ရပ္ရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့လ ၂၀ အတြင္းမွာ အီရန္ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး မိုဟာမက္ဂ်ာဗက္ဇာ ရစ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ တစ္ခုက ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အီရန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ ၿဗိတိန္တုိ႔က အီရန္အေပၚထားရိွတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈေတြကုိ ဖ်က္ သိမ္းေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။
 • Wednesday 2017-10-18
  အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္ရဲ႕ဝယ္လိုအားက်ဆင္းမႈဟာ လက္ရွိဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ အဆိုးရြားဆံုး အ ေျခအေန ေရာက္ရွိေနၿပီလို႔ ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္လို႔ဆုိရင္ ဝယ္ ေရာင္းေဈးကြက္နဲ႔ အစစ္အမွန္ ဝယ္လိုအား ေဈးကြက္ဆုိၿပီး ေဈးကြက္ႏွစ္ခုရွိတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေဈးကြက္ႏွစ္ခုမွာ ပထမေဈးကြက္ဟာ အင္အားပိုမိုႀကီးမားပါတယ္။ အတက္ၾကမ္းေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖန္တီးေပးရာမွ ဝုန္းဆိုျပဳတ္က်သြားေလ့ ရွိတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးအထိနာတတ္ပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဝယ္ေရာင္း ေဈးကြက္သာ ႀကီးမားၿပီး အစစ္အမွန္ဝယ္လိုအားေဈးကြက္က ေသးငယ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ ေျမ၊ အိမ္၊ စက္႐ံုေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ထုခြဲေရာင္းခ်မႈေတြဟာ ဝယ္ ေရာင္းေဈးကြက္အတြက္ မႀကံဳ စဖူး ရေတာင့္ရခဲကုန္စည္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အလြန္မွစတင္ၿပီး အဲဒီကုန္စည္ေတြ တျဖည္းျဖည္းေဈးကြက္တြင္းကို ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ျပည္သူပိုင္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္ၿခံေျမဝယ္ေရာင္း ေဈးကြက္အတြင္းကို အလံုးအရင္း နဲ႔ လွိမ့္ဝင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္ ၾကားမွ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္တစ္ကြက္ကို သိန္း ၅,၀၀၀ နဲ႔ ဝယ္ခြင့္ရ ရင္ ခ်က္ခ်င္းဝယ္ေရာင္းေဈးကြက္ မွာ တစ္ဆျမတ္တယ္၊ ေနာက္တစ္ လက္ေျပာင္းရင္ တစ္ဆ ထပ္ျမတ္ တယ္။ ေလွာင္ထားရင္ ပိုျမတ္ တယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ မႀကံဳစဖူးလက္ ေျပာင္း လက္လႊဲလုပ္သမွ် အခြန္ မေဆာင္ရဘဲ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေဈး ကြက္ႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ပထမ ဝယ္ခြင့္ရတဲ့လူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဟာ တန္ဖိုးရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ေပးသြင္းၿပီး ျပန္ေရာင္းတဲ့လူေတြပဲျဖစ္ခဲ့သလို သူတုိ႔ဟာ ေရာင္းခ် ခြင့္ရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အမ်ားဆံုးနီးစပ္မႈရွိ သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကတာေတြ႕ရပါ တယ္။
 • Wednesday 2017-10-18
  အီလာမီတာသည္ အယ္လ္  ေဘးနီးယားသံတမန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ကစ၍ အယ္လ္ေဘးနီး ယားသမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည္။ အီလာသည္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၂ အထိ အယ္လ္ေဘးနီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၉မွ ၂၀၁၀ အထိ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ အထိ ပါလီမန္ဥကၠ႒တာဝန္ရယူခဲ့သည္။ အီလာသည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ (LSI) ပါတီကုိ ၂၀၀၄ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ၎တို႔လိုလားသည့္ အခ်က္မ်ား မျပည့္စံု၍ဟုဆိုကာ သီးျခားအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲအဆို ျပဳထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ယင္းအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္သာမက ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕မႈကို ပင္အသိအမွတ္မျပဳေပ။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ဟု အစိုးရကိုယ္စား လွယ္မ်ားက အတိအလင္းထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ယခုအခ်ိန္သည္ ဝါကြၽတ္ကာလ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ မိုးလံုးဝကုန္ သြားေတာ့မည္။ တစ္မိုးတြင္းလံုး ရႊံ႕ဗြက္မ်ားႏွင့္အတိရွိခဲ့ေသာ လမ္း တို႔သည္လည္း တျဖည္းျဖည္းး ေသြ႕ေျခာက္လာေတာ့မည္။ တန္ ေဆာင္မုန္း ေက်ာ္သည္ႏွင့္ ေကာက္သစ္ေတြ စေပၚေတာ့ မည္။ ျမစ္ထဲက ေရျပင္ကလည္း တျဖည္းျဖည္း ၾကည္လာေတာ့ မည္။ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ မီးအ လင္းေရာင္ကို ႀကိဳက္ေသာပိုးဖလံ ေတြ တ႐ုန္း႐ုန္းကို ေတြ႕ရမည္။ တီဗီႏွင့္ ကက္ဆက္သာရွိေသာ ၁၉၈၀ ဝန္းက်င္မွာ ႀကီးျပင္းလာသူ အသက္(၄၀)အရြယ္ မယဥ္ေဌးက သီတင္းကြၽတ္ ကာလရာသီသဘာဝ ေျပာင္းလဲလာပံုကို ဆန္းစစ္မိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ညေစ်းနားက တိုက္ခန္းထဲမွာ ႀကီးျပင္းလာသည့္ သူ၏ (၁၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၉)ႏွစ္အရြယ္ သမီးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သည္အေၾကာင္းေတြကို မသိပါ။ သူတို႔သိသည္မွာ အိုင္ပက္ထဲကေန ယူက်ဳဘ္ကိုဖြင့္ၿပီး ၾကည့္ရေသာ ကာတြန္းကားမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ကေန ဆြဲခ်ၿပီး ကစားရေသာ ဂိမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  အိုင္းရင္းခေရာ့စ္အဖြဲ႕၏ ပင္တုိင္အဆုိရွင္ အငဲ၏ သမီးႀကီး လမင္းခ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြ ကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။ သမီးျဖစ္သူဂီတဝါသနာပါသည့္အေၾကာင္းကို ဇနီးက ေျပာသည့္အခ်ိန္က်မွ သိခဲ့ရသလို အဆုိေတာ္၏ ရင္ေသြးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုေတာ္ျဖစ္ရမည္ဟုတြန္းအားေပးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အငဲက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အငဲကို သမီးျဖစ္သူ၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြအတြက္ ပံ့ပိုးေပးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ ၎၏ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြသစ္အေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  မ်က္ႏွာအသားအေရျဖဴစင္ေခ်ာေမြ႕သည့္ မဟန္နီတစ္ေယာက္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အရြယ္အစားစံုလင္ေသာ အနီေရာင္အဖုမ်ားက ၎၏ မ်က္ႏွာတြင္ ေနရာအျပည့္ယူထားသည္။  ျပဳပ္ထသကဲ့သို႔ အဖုအပိမ့္မ်ား ထြက္ေနေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအပါအဝင္ျပင္ပသို႔ မသြားရဲမလာရဲျဖစ္ေနရာ သံုးလခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ‘‘မ်က္ႏွာမွာ အဖုေလးေတြ ေပါက္လို႔ Successmore ကထုတ္တဲ့ ေဆး Gel ကို လိမ္းမိလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ မ်က္ႏွာမွာ အဖုအပိမ့္ေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒါကို သြားျပန္ ေျပာေတာ့လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္း က ျဖစ္တာဆုိၿပီးေတာ့ တျခားေဆးေတြထပ္ေပးတယ္။ ေသာက္ေန ရင္း တန္းလန္းနဲ႔ ေဆးအနံ႔အသက္ ေတြက မေကာင္းေတာ့တာနဲ႔ ဆက္မေသာက္ေတာ့ဘဲ အေရ ျပားဆရာဝန္ဆီပဲ သြားျပလိုက္ေတာ့တယ္’’ဟု အသက္ (၂၀) ေက်ာ္အရြယ္ မဟန္နီက ေျပာသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  မဟာျမတ္မုနိဘုရားရင္ျပင္၌ ဆီ မီးခြက္ သံုးေထာင္ေက်ာ္သံုး၍ ေဒါင္းတစ္ေကာင္ပံုစံ ပံုေဖာ္ထား ၿပီး ‘We Love Daung’ ဟူသည့္ စာတန္းေရးထိုးထားသည္။ ယခုလဆန္းပိုင္းက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ ယင္းအျပင္အဆင္သည္ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ဖန္တီးထား ျခင္းမဟုတ္ေပ။ တက္သစ္စ လူ ငယ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒါင္းႏွင့္ ၎၏မႏၲေလးပရိသတ္မ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္ အခမ္းအနားအတြက္ ျပင္ ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 • Wednesday 2017-10-18
  ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဂါက္သီးအားကစားေလာကသို႔ တစ္ေက်ာ့ ျပန္ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို တိုက္ဂါးဝုဒ္၏ ဗီဒီယိုတစ္ခုက အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ဂႏၴဝင္ ေဖာ္ျမဴလာဝမ္း ၿပိဳင္ကားခ်န္ပီယံေဟာင္း မိုက္ကယ္ ႐ွဴးေမကာ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပရိသတ္မ်ားထံ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္ေစလိုေၾကာင္း ၎၏ မန္ေနဂ်ာေဟာင္းက မိသားစုအား တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ ၁၁ သန္းေက်ာ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ အြန္လုိင္းအေျချပဳကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ နယ္ ပယ္၌ f commerce ဟူေသာအ သံုးအႏႈန္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာ သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ e commerce (အီလက္ထ ရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး) ဟူေသာ စကားလံုးကို f commerce (ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကုန္သြယ္ေရး) ဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက သေရာ္ကာ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သည့္ ေခတ္သစ္ေစ်းဆုိင္ မ်ား ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမ်ားျပား စြာ ေပၚထြက္လာသည္။ e comm-erce ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေန သည့္ Zawgyi Mart ၏စစ္တမ္း အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳ၍ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္၍ စနစ္တက် e commerce လုပ္ကိုင္ေန သူအေရအတြက္သည္ ၁၀ ဦး ထက္ပင္ နည္းေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) က ေအာက္တိုဘာအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳး သားေဘာလံုးအသင္းသည္ အ ဆင့္သံုးဆင့္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ အဆင့္ (၁၅၅) ၌ ရပ္တည္ေန သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  အသက္ (၃၁) ႏွစ္ ဆို သည္မွာ သမား႐ိုး က် စံႏႈန္းမ်ားအရ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳပိုင္းလိုအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနဆဲဟု ယူဆၾက မည့္ အသက္အရြယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ဆီဘက္စတီယန္ ကတ္ဇ္သည္ အသက္ (၃၁) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကမၻာ့အသက္အငယ္ဆံုး ေရြးေကာက္ခံ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ဩစႀတီးယားကို ဦးေဆာင္ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ဗိုလ္ေကပုံ ဆံပင္ခပ္ပါး ပါး၊ ပါးႏွစ္ဖက္ ေဖာင္းေဖာင္းအိအိ၊ ခႏၶာကုိယ္က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ျဖင့္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္တစ္ဦးသည္ အိပ္စက္ရန္ အိပ္ရာဆီေရာက္ေသာအခါ သူ႔ေဘးနားတြင္ အရာ၀တၳဳေလးတစ္ခုကို ယူေဆာင္လာသည္။ ထိုအရာေလးသည္ အိပ္ရာႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ ပစၥည္းေလးတစ္ခု၊ အိပ္ရာထက္သို႔ ယူေဆာင္ရန္ မလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းေလးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ထိုအရာ၀တၳဳေလးက ဘ၀တစ္ခုမွ် အေရးႀကီးပါသည္။ ႏွလုံးသည္းပြတ္တမွ် အေရးပါလွေလသည္။ သားငယ္ေလး ယူေဆာင္လာသည့္ အရာ၀တၳဳသည္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာေငြ က်ပ္တစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႔သာ တန္ေၾကးရွိမည့္ ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္ ကေလးတစ္ရန္ပင္ ျဖစ္ေလ သည္။ အိပ္ရာထက္ဆီထိ အျပာ ေရာင္သည္းႀကိဳး၊ ေအာက္ခံအျဖဴ ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္ေလးကို ယူ ေဆာင္ကာ အိပ္ရာ၀င္ခဲ့သည့္ ထိုသားငယ္ေလးသည္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္ ၈၉ မုိင္ ၅ ဖာလုံရွိ YGW  ေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္ပါသည္။ Yellow Ge-neration Wave (YGW) အ၀ါေရာင္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ ပရဟိတအသင္းမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ထုိ သားငယ္ေလးလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ YGW ၏ ထုံးစံအရ သားေယာက်္ားေလးမ်ား၏ အ မည္နာမေနာက္တြင္ သူရမ်ဳိးဆက္ ပါေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသား ငယ္ေလးသည္ ေကာင္းဆက္သူရ မ်ဳိးဆက္ဟု အမည္ရပါသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တင္ရန္ သေဘၤာေျခာက္စီး ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္မ်ားက ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ကိုအပူတျပင္း ရွာေဖြေနရသည္။ အိတ္ေရ သိန္း ၃၀ (တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခဲြ) တင္ပို႔ေပးရန္ ရွိေနေသာ္လည္း ကုန္သည္မ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ ႏွစ္ေသာင္းခဲြခန္႔သာ ေစ်းကြက္မွ ၀ယ္ယူႏုိင္သျဖင့္ အခက္ေတြ႕ကုန္သည္။ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲဲျဖစ္ေနခ်ိန္၌ မႏၲေလးတိုင္းတြင္လည္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ျပည္တြင္းေပါက္ေစ်းထက္ပိုေပးၿပီး လယ္သမားမ်ားထံမွ စပါးမ်ား၀ယ္ယူေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ဆန္စက္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ႀကိတ္စရာစပါးမရွိသျဖင့္ ပိတ္ထားရသည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆီးမိသည့္အခါတိုင္း ျပည္သူလူထုအ ရင္ဆံုးစိုးရိမ္ေနၾကသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ဖမ္းမိသည္က ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဥဒဟို၀င္၊ ထြက္သြားလာေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ျဖစ္၍ ပိုမိုစိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ‘‘ဒါဟာ ေရခဲေတာင္တစ္ခုရဲ႕အေပၚက အစပဲရွိေသးတယ္။ ေရထဲမွာ ျမဳပ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ရွိ ႏုိင္မလဲမသိေသးဘူး’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကို စိတ္ပူေနသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အားကစား၀န္ႀကီး၏သားျဖစ္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမတ္ေလာင္းျဖစ္ခဲ့သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးၿဖိဳးကုိကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါအခ်ိဳ႕ကို ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
 • Wednesday 2017-10-18
  ကားတိုက္ခါနီး လူတစ္ဦးကိို တြန္းထုတ္ကယ္တင္ရင္း ကုိယ္စားဝင္တိုက္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္သာ ျမင္ရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ညေနက အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေမွာ္ဘီ-ရန္ကုန္ ကားလမ္းမေဘးရွိ ဆပ္သြားေတာ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းေရွ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏြားတင္ရန္လာသည့္ ၁၂ ဘီးကုန္တင္ကားႀကီးက ေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္တြင္ လမ္းခ်ဲ႕ရန္ ေခတၱလမ္းပိတ္ထားေသာ ေနရာကုိေက်ာ္အတက္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကို ႐ုတ္တရက္ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဘတ္စ္ကားကုိ ေရွာင္တိမ္းစဥ္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ တစ္ဖက္ကားလမ္း၌ ရပ္ေနသည့္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားေလးဆီ ဦးတည္ေျပး၀င္သြားသည္။