ဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္းက ပ်ိဳးေထာင္ထားသည့္ ၀ါးအပင္ေပါက္မ်ား (ဓာတ္ပံု − ၀င္းေက်ာ္ဦး)

 ဧကတစ္ေသာင္းသံုး ေထာင္ခန္႔တြင္ ဝါးအဓိကစိုက္ပ်ိဳး မည့္အျပင္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴေရး ေျမေနရာရွာေဖြၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအ သင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရး အသင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ကာ ေျမေနရာရွာေဖြျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ကသာၿမိဳ႕တြင္ ဧကတစ္ေသာင္းခန္႔၊ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ဧကႏွစ္ေထာင္ခန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဧကတစ္ေထာင္ခန္႔ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 ‘‘စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ က အဲဒီေျမေနရာေတြကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အစိုးရကို ေလွ်ာက္ ထားလို႔ရတယ္။ ဝါးအဓိကစိုက္ မယ့္အျပင္ ဒီ့ျပင္ သစ္ပင္ေတြ လည္း စိုက္မယ္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းေလးေတြလည္း လုပ္လို႔ရ မယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ကသာၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြး ျမဴေရးလုပ္ရန္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ဦးခန္႔က လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေတာင္သူ ၁၈၀ ခန္႔ အစိုးရထံ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ျပထား ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဇုန္ဆိုတာမ်ိဳးထက္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း စုေပါင္းလုပ္တဲ့ သေဘာပါ။ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ဖို႔ လုပ္ကိုင္ရင္း သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာ ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေလာက္က လည္း ေဒသအလိုက္ ဘယ္ေနရာ မွာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းရွိလဲဆိုတာ လိုက္ရွာေနၿပီးေတာ့ အစိုးရကို တင္ျပတာပါ။ အခု လုပ္ေနတဲ့ ေျမေနရာေတြကလည္း ေဒသခံ ေတြက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပါပါတယ္’’ဟု ေနျပည္ေတာ္ဝါး စိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးသန္း တိုးေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေျမဧကတစ္ေထာင့္ခုနစ္ရာခန္႔၌ စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဧကရွစ္ေထာင္ခန္႔အထိ စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

ယင္းဧရိယာမ်ားတြင္ စိုက္ ပ်ိဳးထားသည့္ ဝါးပင္မ်ားကို ဝါးမီး ေသြးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝါးေပါင္းခံ ရည္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝါးအေျခ ခံအဆင့္ျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

More in News Section