ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ ဖြဲ႕စည္းမည့္ပံုစံကို ဦးကိုကုိႀကီး ရွင္းျပ

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ ပါတီ တရားဝင္တည္ေထာင္ခြင့္ရ ၿပီးပါက ေအာက္ေျခကစ၍ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ သည့္ပံုစံျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရ သည့္ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကား သည္။


လတ္တေလာတြင္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ရွစ္ေလးလံုးပါတီကို ဒီမို ကေရစီနည္းက် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းသည့္ပံုစံျဖင့္ တည္ေထာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကား သည္။

ဦးကိုကိုႀကီးအပါအဝင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္ အခ်ိဳ႕သည္ ပါတီတည္ေထာင္ႏုိင္ေရး သီးျခား ရပ္တည္ကာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ အသီးသီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့ သည္။

‘‘ေနာက္ပိုင္းမွာ တကယ္ အေျခက်သြားၿပီးေတာ့ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ အစရွိ သျဖင့္ ညီလာခံေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားၿပီး ရင္ေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕ စည္းတဲ့ တည္ေဆာက္ပံုေပၚလာ မွာပါ’’ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ဆုိ သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္မႈမရွိေသး ေပ။ လာမည့္ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီကို ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ သြားေရာက္တင္ျပ မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအ ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးပါက ပါတီဝင္အင္ အား ၁,၀၀၀ ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ သည္။ ပါတီဝင္ အင္အား ၁,၀၀၀ စာရင္းကို ေဒသအလိုက္ အခ်ိဳး ညီညီ ပါဝင္လာေစရန္ စုစည္း တင္ျပမည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ အဆုိ ျပဳလႊာကိုက ေထာင္ဂဏန္းရွိၿပီး သား ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာ ရင္ေတာ့ ပါတီဝင္ အဆိုျပဳလႊာ အေနနဲ႔ အသစ္ျပန္ေကာက္ရမွာ ေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတုိ႔သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရ သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွစ္ေလး လံုး ျပည္သူ႔ပါတီသည္ တတိယ ေျမာက္ အင္အားစုျဖစ္လာႏုိင္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ား က သံုးသပ္ထားသည္။