Opinion

 • Thu 26 Jun 2014 - 12:49
  ဘာမွန္း သိတာကို  ေၾကာက္ေနရ သ လို ဘာမွန္းမသိတာကို ေၾကာက္ေနရတာမ်ဳိးကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာၾကာလွရွိပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္၊ ရဲနဲ႔လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အျခားေသာအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးကိုလည္း လက္နက္မဲ့တဲ့ျပည္သူေတြက ေၾကာက္ၾကရပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားသူမ်ားကလည္း သူတုိ႔လက္နက္ကိုင္ထားတာေၾကာင့္ လူေတြကေၾကာက္တယ္ဆိုတာကုိ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအေပၚမွာ အခြင့္အေရးယူပါတယ္။
 • Thu 26 Jun 2014 - 12:47
  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပိုင္း အစိုးရဖဲြ႕စည္းေသာအခါ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အနိမ့္ဆံုးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ (ပီအာရ္) ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားသည္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္မႈစနစ္ကို ခံတပ္သဖြယ္အသံုးျပဳလ်က္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုး၌ ဒီခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေျခကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ခင္းမည့္ ဗ်ဴဟာတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေျခမွာလည္း ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 21:55
  (တစ္)
 • Wed 25 Jun 2014 - 21:54
  မူးယစ္ေမွာင္ခိုမ်ားသည္ ေဆး ခ်က္႐ံုမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈမဲ့ေန သည့္နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ပုန္း လွ်ဴိးကြယ္လွ်ဴိးလုပ္ကိုင္ေနၾက ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖမ္းမိေသာမူးယစ္ေဆးဝါးနည္းပါးလာသည္။ ယင္းကို အေရွ႕ ေတာင္အာရွစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေမွာင္ခိုလိႈင္းလံုး ႀကီး၏ ကနဦးလကၡဏာအျဖ
 • Wed 25 Jun 2014 - 18:58
  ျမန္မာႏုိင္ငံငယ္ဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသည့္ မဟာခ်ိဳင္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအနက္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ကို အာဏာသိမ္းထိုင္းစစ္အစိုးရက ၁၅ ရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 13:06
  ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိ ဥတိုတစ္ဝိုက္မွ ျမက္ခင္းေတာမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးငွက္ရွာေဖြေနေသာ ေလ့လာေရးပညာရွင္အဖြဲ႕အတြက္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္၏ ညေနခင္းတစ္ခုသည္ အဖိုးျဖတ္မရေသာ ညေနခင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (၇၃)ႏွစ္ၾကာ ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသာ ျမက္ခင္းေတာမ်ားတြင္သာ က်က္စားသည့္ Jerdon's Babbler ငွက္မ်ိဳးစိတ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 13:05
  ယခုရက္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း တုိက္ပြဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားေနသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 12:58
  မေရာက္တာၾကာၿပီျဖစ္သည့္ တြင္းေတာင္သုိ႔ ၂၀၁၃ တြင္ ျပန္ေရာက္လာေသာ တြင္းေတာင္ရြာသား ဦးေငြေမာင္သိန္းတစ္ေယာက္ တြင္းေတာင္အတြင္းမွ ေရမ်ားကုိၾကည့္ကာ အံ့ၾသသြားသည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 12:55
  ပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ အျငင္းပြားေနခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ညပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • Wed 25 Jun 2014 - 12:52
  သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံေက်ာ္ တုိးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုးလာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။
 • Tue 24 Jun 2014 - 18:32
  ယခုရက္ပုိင္းစာေပေလာကအတြင္းသာမကလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚသုိ႔ပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ုိက္ခတ္သြားခဲ့ၿပီး  လူအမ်ားစုေဆြးေႏြးေ၀ဖန္မႈမ်ားေနသည့္ အမည္တစ္ခုက ႐ုိမန္းေဘာ့ထ္ျဖစ္သည္။
 • Tue 24 Jun 2014 - 18:29
  ရခိုင္အမ်ိဳးသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္  ျပည္သူမ်ားလိုလားေနေသာ စကားတစ္ခြန္းကို ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ဇြန္လ ၁၃ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • Tue 24 Jun 2014 - 09:46
  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပး အဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၈ ရက္စြဲနဲ႔ သ တင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္ အရင္က ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအမိန္႔စာအရ အႀကံေပး အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံတုိး ခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္လိုက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာ သာသနာေရးအႀကံ ေပးအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးအႀကံေပး အဖြဲ႕၊ ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
 • Tue 24 Jun 2014 - 00:40
  ေရွးေရွးတုန္းက ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးဟာ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ႀကီးကို ထီးသစ္၊ နန္းသစ္တည္ ေဆာက္ေလသတဲ့။ ဒီလိုတည္ ေဆာက္ရာမွာ လူထုအားနဲ႔ တည္ ေဆာက္တာဆုိေတာ့ လူတုိင္းပင္ ပန္းဆင္းရဲၾကတာေပါ့။ လူတုိင္း မအားၾကဘူးတဲ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕ မင္းသားက ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုသိဖို႔ အတြက္သာမန္ခရီးသြားပံုစံဝတ္ စားၿပီး တုိင္းျပည္အႏွံ႔ စနည္းနာ ဖို႔ထြက္ခဲ့သတဲ့။
 • Mon 23 Jun 2014 - 23:28
  ဒီရက္ပိုင္း မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းကို ညအေမွာင္မွာ ေျဗာင္ လာၿပီး အင္အားသံုးခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့တဲ့ အမႈရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း ေတြက ဖတ္ရတာ တ႐ုတ္သိုင္း ကားၾကည့္ရသလုိပါပဲဗ်ာ။ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တုိက္ ခိုက္တာ၊ တစ္ေယာက္တိုက္ ကြက္ကို တစ္ေယာက္က လက္မတင္ေလးပြတ္ေရွာင္ထြက္သြား တာေတြဟာ ျမန္လြန္းေတာ့ ၾကည့္ေကာင္းေပတဲ့ မ်က္စိလည္ရသဗ်။ ဒီၾကားထဲမွာ လက္နက္ပုန္းထုတ္သံုးတာေတြကလည္း ပါေသးကိုး။
 • Mon 23 Jun 2014 - 10:52
  ယခုမနက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာထုိင္ေနၾကသည္ဆိုပါစို႔။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္းထုိင္ေနက်ဆိုင္။ မနက္မိုးလင္းလွ်င္ အဖြဲ႕သားေတြဆံုေနက်ေနရာ။ သို႔တိုင္ လက္ဖက္ရည္၏အရသာႏွင့္ဆိုင္၏ဝန္ေဆာင္မႈ က က်ဆင္းလာေနခဲ့တာၾကာၿပီ။ ယခုမနက္ကေတာ့ သည္းမခံႏုိင္ စရာျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္၏ အရသာကဆုိးလွသည္။ စားပြဲက ညစ္ပတ္ေပက်ံေနသည္။ စားပြဲ ထုိးကလည္း ႐ိုင္းစိုင္းစြာဆက္ဆံ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ၾက မည္လဲ။
 • Sun 22 Jun 2014 - 23:39
  ျမန္မာျပည္သူလူထုက ေခါင္းေဆာင္ေမွ်ာ္တယ္ဆုိတာမဆန္းပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံျဖစ္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ နည္းလာတယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မႈအားနည္းေလေလသူတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေပၚမွာပုိၿပီး အားကုိးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ေပၚလာတတ္ၾကပါတယ္။
 • Sun 22 Jun 2014 - 23:13
  ေရႊသီးေရ... ၿပီးခဲ့တဲ့ နားရက္က ပဲခူးအေနာက္ျခမ္းက အုတ္ဖုိၿမိဳ႕ ေလးဆီေရာက္သြားတယ္။ညီေတြ ညီမေတြက အစားငမ္းတဲ့ငါ့အတြက္ မုိးဦးေလဦး ဖားေတြ၊ ႂကြက္ေတြ၊ ေၾကာင္ေတြရၿပီ အစ္ ကိုလာပါဆုိတာနဲ႔သြားျဖစ္တာ။ ထုံးစံအတုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကထြက္ရင္ကုိပဲ စိတ္ခ်မ္းသာသြားၿပီ။ လယ္ကြင္းစိမ္းစိမ္းေတြတစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚျမင္ရရင္ကိုပဲ မြန္းက်ပ္ေနတာေတြ ေျပသြားတယ္။ ဟုိ ေရာက္ေတာ့ ေတာင္ေျပာေျမာက္ ေျပာလြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စိတ္ ကိုခ်မ္းသာလုိက္တာမွကြာ။
 • Sun 22 Jun 2014 - 13:58
  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ ေဇာက္ထုိး နိမ့္က်လ်က္ရိွေနသည္။ သမၼတကို အေျပာေကာင္းသူတစ္ဦး၊ ပံုေျပာေကာင္းသူတစ္ဦး၊ အေျပာသက္သက္ အလုပ္မပါတတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိလ်က္ရိွသည္။ သမၼတအေနျဖင့္၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာၾကားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တံတားထုိးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္႔ခြန္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြက္ ဟားစရာ၊ သေရာ္စရာမ်ား ျဖစ္မေနရန္ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါသည္။
 • Sun 22 Jun 2014 - 00:07
  ဧၿပီလလယ္ေန႔တစ္ေန႔ တြင္ အစိုးရစစ္သားမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဦးဂမ္(အမည္ေျပာင္း)၏ေနအိမ္သို႔စီးနင္းကာ ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သူႏွင့္အတူ အျခားအရပ္သားငါးဦးကို ေကအိုင္ေအေရွ႕တန္းတပ္ရွိရာဘက္သို႔ လမ္းျပအျဖစ္ အဓမၼေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း အသက္ (၅၅)ႏွစ္ရွိ လယ္သမားႀကီး ဦးဂမ္က ေျပာျပသည္။

Pages

Subscribe to Opinion