Opinion

 • Wed 26 Jul 2017 - 11:06
  လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္လာ ရင္ဝကို ျမားစူးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြန္တူ၏။ ျမားတစ္စင္းမဟုတ္ ႏွစ္စင္းတိတိ စူးဝင္ေသာ ဒဏ္ရာ ကို လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၂ သန္းစလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္း အျပင္းအထန္ခံ စားေနရ၏။ အစိုးရသည္ သမား ေတာ္ႏွင့္တူ၏။ လက္ရွိ ျမားစူးေန ေသာ ဒဏ္ရာကို အရင္ကုသေပး မည္ေလာ၊ ေနာက္ထပ္ျမားေဘး လံုၿခံဳမည့္ေနရာသစ္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းကို အရင္လုပ္ေဆာင္ မည္ေလာဟု စဥ္းစားစရာအခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာ၏။ ပထမအ ခ်က္သည္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္တည့္ တည့္၌ ျမားဒဏ္ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာရွင္ကို ဦးစားေပးကုသျခင္း ျဖစ္၍ ဒုတိယအခ်က္သည္ အနာ ဂတ္ကာလ၌ ျမားဒဏ္ခံရမည့္ ေဝဒနာရွင္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ ေရးကို အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ရန္ကုန္၏ ပထမျမားဒဏ္ရာ မွာ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား အလြန္႔အလြန္တိုးပြားမ်ားျပားမႈ ျမားဒဏ္ ရာျဖစ္၏။ ယခင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က စူးဝင္ခဲ့ေသာ ျမားခ်က္ထက္ ငါးဆတိတိ ပိုမိုစူးဝင္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စူးဝင္ခဲ့ေသာ ျမားခ်က္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုစူးဝင္၏။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ေနရာ ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ လူဦးေရ ငါးသိန္းခန္႔ရွိေသာ ျမားခ်က္ျဖစ္၏။ ဒုတိယျမားခ်က္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ျမားခ်က္ျဖစ္၏။ ‘ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း၊ ေရႀကီးမီး ျပတ္၊ ေသာက္ေရခက္၍၊ သယ္ပို႔ကြန္ရက္၊ YBS ႏွင့္ ဒဏ္ခ်က္မ်ားစြာ၊ ေဝဒနာအဆိပ္၊ ငယ္ထိပ္ တက္ေသာ’ ျမားခ်က္ျဖစ္၏။ သမားေကာင္းတုိ႔မည္သည္ ရင္ဝမွ ျမားဒဏ္ရာကိုသာ အရင္ဆံုး သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ စူး စူးစိုက္စိုက္ ကုသေပးေလ့ရွိ၏။ ျမတ္ဗုဒၶကလည္း လူသား၏ ရင္ဝ၌ ပစၥဳပၸန္တည့္တည္စူးဝင္ေနေသာ ဒုကၡျမားကိုႏုတ္၍ ဒဏ္ရာေပ်ာက္ ကင္းေရး ဦးစားေပးရမည္ဟု ေဒသနာေတာ္၌ ဥပမာေပး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္စူးဝင္ ေနေသာ အထက္ပါျမားဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးျခင္းသည္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ျမားေဘးလံုၿခံဳမည့္ေနရာတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္တူေသာ ‘ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရး’ သည္ အနာဂတ္လူဦးေရ တိုးပြားမႈအတြက္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လက္ ငင္းဦးစားေပးရမည့္ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
 • Wed 26 Jul 2017 - 10:53
  ‘‘စိတ္ဆႏၵက တစ္ခုတည္းပါ။ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ အျမန္ဆံုးအိမ္ျပန္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေရာင္ေတာက္ေနေသာ မ်က္ဝန္းအစံုျဖင့္ ေျပာလိုက္သည္။ အသက္ (၂၀ ) အရြယ္ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္ ေရာက္ေနသည့္ေနရာက အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သူ႔အသက္ (၁၈)ႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သည္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာပင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ ေဘာဂေဗဒဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ကာ အမွတ္ေပါင္း ၃၉၆ မွတ္ရရွိသည့္ အက်ဥ္းစံေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ္လည္း သူ႔လက္ရွိအေျခအေနက သူ႔ကို အခြင့္အေရးမေပး။ ေထာင္က်ေနသည့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာအထူးျပဳဘာသာရပ္ တစ္ခုခုသာ သင္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္က သူ၏ မိုက္မဲမႈတစ္ခုက သူ႔အတြက္ အရိပ္ဆိုးပမာျဖစ္ေနသည္ဟု သူက ဆုိသည္။
 • Wed 26 Jul 2017 - 10:44
  ဇူလုိင္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ မုိးေကာင္းကာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္၍ ေရ ေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလႏွင့္ဇြန္လအတြင္းက သတိေပးခဲ့သည္။  ဇူလုိင္လဆန္းကစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိးအားေကာင္းခဲ့ၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရစုိးရိမ္ေရမွတ္အ ထက္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီး စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရေဘး စတင္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ခ်င္းတြင္း ျမစ္က စီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ား ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း၀င္ကာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေရေဘးရင္ဆုိင္ရျပန္သည္။ ျမစ္ေရ ေၾကာင့္ ေရေဘးရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ မုိးေကာင္းခဲ့၍ ေဒသတြင္းျမစ္ႀကီးမ်ားအျပင္ ယင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ စပ္ေနေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေရတုိး ကာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေဘးကုိ ပုိဆုိးေစခဲ့သည္။ ဇူလုိင္အတြင္းေရေဘး ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာကာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနရသူ လူဦးေရတစ္သိန္းသုံး ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္တက္လာႏုိင္သလုိ မုိးလည္း ဆက္လက္ေကာင္းေနႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးထား၍ ေရေဘးအႏၲရာယ္ကဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္က်န္ မုိးရာသီကာလ ရာသီဥ တုအေျခအေနကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္အား 7Day News ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။
 • Wed 26 Jul 2017 - 10:26
  ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက လူထုၾကားတြင္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ခုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ပ႐ိုတိုေကာ၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ေဝါဟာရမ်ားပါေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပ႐ိုတိုေကာအရ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ဒုတိယပတ္က ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ လူထု၏ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုစရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စကား မွန္သည္၊ မွားသည္ ဝိဝါဒမ်ား ကြဲျပားခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးသတ္က ေတာ့ တစ္ခုသာရွိခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အျမန္ေခ်ာ ျဖင့္ စာပို႔ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။
 • Wed 26 Jul 2017 - 10:10
  ျမစ္ေရသည္ ညိဳညစ္ညစ္ေရာင္ညစ္ေထးေထးျဖင့္ ခပ္သြက္သြက္ စီးဆင္းေနသည္။ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးလာေသာ ျမစ္ေရႏွင့္အတူ ျမစ္ကမ္းပါးထိပ္က ေျမသားအခ်ိဳ႕လည္း တအိအိပဲ့ကာ ေမ်ာပါသြားသည္။ ျမစ္ကမ္းပါးဝန္းက်င္မွာေတာ့ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း လဲၿပိဳေနသည့္ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား၊ အပိုင္း ပိုင္းခုတ္ထစ္ထားရေသာ သရက္ပင္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအပင္ေတြက တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ဒီေနရာေလးမွာ ေနခဲ့ၾကသူေတြအတြက္ ဝမ္းစာအေရး ျဖည့္တင္းေပးခဲ့ၾကဖူးသည္။ ယခုေတာ့ အပင္ေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ သက္ရွိလူေတြပင္ ထိုေနရာေလးမွာ ဆက္ေနထုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ဖုန္းဆိုးေတာေျမ ႀကီးလို ထိုေနရာက တိတ္ဆိတ္လို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာေလးက မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗလဘဟု အမည္ရသည့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာ ရွိပါသည္။ ထိုေက်းရြာေလးက ခ်င္းတြင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွစ္ခုဆံုရာ၏ေအာက္ဘက္နားတြင္ရွိသည္။ ဗလဘ ေက်းရြာက ကြၽန္းေပၚေက်းရြာမို႔ ဝါဆိုဝါေခါင္ေရႀကီးခါဆိုလွ်င္ ေရဝင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရဝင္လည္းမမႈပါ။ ေရက်သြားလွ်င္ ေျမဆီေျမသား ပို၍ပင္ေကာင္းကာ စိုက္လို႔ပ်ိဳးလို႔သာ၍ေကာင္းလာတတ္သည္မို႔ ေရႀကီးတာကို မမႈ။
 • Wed 26 Jul 2017 - 09:25
  H1N1 ေၾကာင့္ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ညမွစ၍ ရန္ကုန္ေနျပည္သူအမ်ားစု အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေန ၾသသည္။ H1N1 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ဇူလိုင္ ၂၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာအခါတြင္မွ ရာသီတုပ္ေကြးေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသူ သုံး ဦးသာရွိေၾကာင္း သိရေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး (Seasonal  Influenza A (H1N1)2009) ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ လူနာႏွစ္ဦးသည္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၌ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ကုသေနရဆဲျဖစ္ၿပီး စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေန၌သာ ရိွေသးသည္။
 • Tue 25 Jul 2017 - 18:26
  သားသတ္႐ုံမွ ရရွိလာေသာ ေသြးမ်ားကို ဆားႏွင့္ ေရထည့္ကာ ျပဳတ္ၿပီး ေသြးခဲျဖစ္လာသည့္အခါ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္အထားခံေစရန္ ေဖာ္မယ္လင္ထည့္ စိမ္ထားေသာ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည္။ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္လာသည့္ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားကို ပဲေသြးေၾကာ္၊ ပဲေသြးခ်က္၊ ပဲပင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေၾကာ္ေလွာ္ျခင္း၊ မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆဲြမ်ားတြင္ ထည့္ကာ စားသုံးလာၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲေသြးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳထားေသာ ေဖာ္မယ္လင္ကိုမူ မည္သူမွ် သတိျပဳမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ပဲေသြး၏တန္ဖိုးသည္ တစ္တုံးလွ်င္ ၅၀ က်ပ္မွ အျမင့္ဆုံး ၇၀ က်ပ္အထိသာရွိသျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ဟင္းလ်ာတစ္ခုအျဖစ္  အ ေျခခံလူတန္းစားမ်ား ေန႔စဥ္စား သုံးေသာ ဟင္းအမည္တစ္မ်ဳိးဆုိ လည္း မမွားႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေဖာ္မယ္လင္အသုံး ျပဳထားေသာ ပဲေသြး(ေခၚ)အမဲ ေသြးကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေနပါသည္။
 • Tue 25 Jul 2017 - 17:51
  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားကို ရည္စူး၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္၌ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါအာဇာနည္ေန႔ အလွဴပြဲတြင္ ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ကိုအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏တရားဝင္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားရာ 7Day သတင္းစာပရိသတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ ႏိုင္ငံသားေတြကို ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေစတဲ့သူဟာ ႏုိင္ငံ့ရန္သူပါပဲ။ ႏိုင္ငံတုိးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့သူဟာ ႏိုင္ငံ့ရန္သူပါပဲ။ ဘယ္လိုပံုစံ၊ ဘယ္လိုအေနအထား မ်ဳိးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံကို မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူ၊ ႏိုင္ငံ သားေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈ နဲ႔ ဘဝတုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ တဲ့သူတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံ့ရန္သူေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီႏိုင္ငံ့ရန္သူေတြရဲ႕ အျမစ္ကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သား သား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမယ္။ အၫြန္႔ကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သား သား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမယ္။
 • Mon 24 Jul 2017 - 22:46
  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲသေဘာတရားမ်ားကို ရပ္စ္ထို (Rustow)ေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၀ မွ ၁၉၉၇ အထိ စေကာ္လာေတြ ဘယ္သို႔ေထာက္ျပ သံုးသပ္ၾက သလဲ။ ၿပီးခဲ့ေသာ အပိုင္း (၄)မွာ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ (ရည္ၫႊႊန္း- 7Day Daily အမွတ္ (၁၄၉၇)၊ ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၇)။ ယေန႔ ျမန္မာသည္လည္း အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အေျပာင္းအလဲတစ္ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ လိုက္ ေလ်ာေထြညီ ႏိုင္ငံေရးရာ စီးပြား ေရးပံုစံစနစ္ျဖင့္ အေသအခ်ာ ဆက္သြားၾကရဖို႔ရွိရာ အပိုင္း လိုက္ အေရးပါေသာ နမူနာမ်ား ကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ ေရွ႕ဆက္ ၾကပါမည္။ ထုိထုိ ပညာရွင္မ်ား၏ သီအုိရီမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို စတီဖင္ဟက္ဂါ့ဒ္ (Stephan Haggard)ႏွင့္ ေရာဘတ္ေကာ့ဖ္ မန္း (Robert Kaufman) တို႔၏ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္ အဖံုဖံုထဲ မွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္ပါက အခ်က္ေလးခ်က္ ထြက္ရွိလာ သည္။ (၁) အကူးအေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း ေသာ့ခ်က္အက္တာ (Actor)မ်ားမွာ အစိုးရ (သို႔မ ဟုတ္) အတိုက္အခံ ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအီလစ္မ်ားသာျဖစ္ ၾကၿပီး အက်ဳိးတူအုပ္စုမ်ား၊ လူ ထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈလႈပ္ ရွားမႈမ်ား၊ လူတန္းစားမ်ားက ကီး အက္တာ (Key Actor)မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။
 • Mon 24 Jul 2017 - 21:10
  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ပထမပတ္ထဲမွာ ေမာင္ထင္တစ္ေယာက္  အ ေတာ္ေလး အလုပ္မ်ားပါတယ္။ ခရီးေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ဒီအ ထဲ လား႐ိႈးက ျပန္လာၿပီး ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က တုပ္ေကြးဖ်ားလိုက္တာ တုပ္ေကြးကေတာ့ သံုးရက္နဲ႔ သက္သာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခ်ာင္းဆိုးတာႀကီးက က်န္ေနခဲ့ တယ္။ ရည္းစားထားခ်င္တာနဲ႔ ေခ်ာင္းဆုိးခ်င္တာနဲ႔က အေတာ္ ေအာင့္ထားလို႔မရဘူးလို႔ ေျပာၾက တာေတြ ၾကားဖူးပါတယ္။ ရည္း စားထားခ်င္စိတ္က ေအာင့္ထား လုိ႔ ရ၊ မရေတာ့ မိတ္ေဆြလူပ်ိဳ ႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးေတြကို ေမးၾကည့္ မွပဲ သိပါမယ္။ ေခ်ာင္းဆုိးတာ ေအာင့္ထားလို႔မရတာေတာ့ အထိမခံႏုိင္ေတာ့တဲ့အထိ နာက်င္လာ တဲ့ နံ႐ိုးေတြက သက္ေသပါပဲ။ ေဆာလ္ျမဴတ္လည္းမရ၊ ဒီဂ်ေရာ နဲ႔လည္း အဆင္မေျပ၊ ဝုဒ္နဲ႔လည္း မသက္သာ၊ ဟစ္ဟစ္သာ ေအာ္လိုက္ခ်င္ေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္ တမ္းေတာ့ ေအာ္ဖို႔ေနေနသာသာ စကားေျပာရင္ေတာင္ လည္ ေခ်ာင္းက ယားလာၿပီး ေခ်ာင္းဆုိး ေတာ့တာပါပဲ။
 • Mon 24 Jul 2017 - 21:09
  ၀ါဆုိဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ဆုိသည့္ အတုိင္းမိုးက ယခုရက္ထဲ အဆက္မျပတ္ရြာေနသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရတေဖြးေဖြး၊ ျမျမက္စိမ္းစိမ္းႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ရသမွ် ႏုပ်ိဳေနသည္ဟုခံစားမိသည္။ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ လြမ္းေရာ္မိမွန္းမသိ။
 • Sun 23 Jul 2017 - 22:40
  တစ္ရက္မွာ အိမ္နီးခ်င္း အဘနဲ႔ စကားေတြ ေျပာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဘ က်န္းမာေရးေကာင္းလား လို႔ ေမးတဲ့အခါ အင္း ... ေကာင္း တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲေလ။ အခု အသက္(၇၀)ဆိုေတာ့ နီးလာၿပီ ေပါ့။ က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္ သာ ေျပာရပါတယ္၊ စားေနရတဲ့ အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ ဓာတုေဆးဝါးေတြ ပါတယ္ဆိုေတာ့ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔စားေနရတာ မဟုတ္လား။ အဘတို႔ငယ္ငယ္ တုန္းက လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေတြ စားရတာဆိုေတာ့ ေရာဂါက လည္း ထူးထူးဆန္းဆန္း သိပ္မ ျဖစ္ၾကဘူးေလ။ အခုေတာ့ ျဖစ္ လိုက္တဲ့ေရာဂါေတြက ကင္ဆာ ေတြမ်ားေနေတာ့ အဘတို႔လို သာ မန္လူတန္းစားေတြအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေဆးကုႏုိင္မွာလဲ ကြယ္။ မစားျပန္ေတာ့လည္း မျဖစ္ဘူးေလ။ ဝင္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြမမွ် ေတာ့ ျဖစ္ခါမွျဖစ္ေရာ မတတ္ ႏုိင္ဘူးေလ။ လူေတြစားတဲ့အစား အေသာက္ထဲမွာ ဓာတုေဆးဝါး ေတြထည့္ၿပီး ေရာင္းေတာ့ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနၾကရတဲ့ အစားအ ေသာက္ထဲမွာ အဆိပ္ေတြရွိမွန္း သိေပမယ့္ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး စားေနရ တာပဲ မဟုတ္လား။ အဘနဲ႔ စကားေျပာၿပီးလို႔မွ မၾကာေသးပါဘူး။ ပဲေသြး၊ ပဲျပား ေတြမွာ ေဖာ္မယ္လင္ေတြပါလို႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကို ၾကားသိရျပန္ပါတယ္။ အစားအ ေသာက္ထဲမွာ ေဖာ္မယ္လင္ေဆး ပါတဲ့အေၾကာင္းေတြလည္း မၾကာခဏဖတ္ရသလို မၾကာခဏသိမ္း ဆည္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးမယူတဲ့အ ခါ ခဏခဏမိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ေနရတဲ့ ငါးပိ၊ မွ်စ္၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲျပား အစရွိတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြထဲမွာ ခြင့္မျပဳတဲ့ ဓာတုဆိုး ေဆးေတြ ေရာေႏွာေရာင္းခ်ၾက လို႔ စားသံုးသူေတြခမ်ာ သိသိ ႀကီးနဲ႔ စားေနၾကရပါတယ္။ စား ရတဲ့ဆီကလည္း ေရာေႏွာဆီျဖစ္ ျပန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ကိုယ့္ဗိုက္ထဲကို ေန႔စဥ္ အဆိပ္ ေတြ ထည့္ေနၾကရပါတယ္။
 • Sun 23 Jul 2017 - 22:39
  (၁)
 • Sun 23 Jul 2017 - 18:55
  ေက်ာက္မီးေသြးသုံးတဲ့စက္႐ုံေတြေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ဆႏၵျပၾကလုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းေတြ ေရွ႕မတုိးႏုိင္ျဖစ္ရတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေဆာက္မယ္လုိ႔ ဟုိတစ္ေလာက ပါးစပ္ဟ႐ုံရွိေသးတယ္။ ဆန္႔က်င္ခံရတယ္။ အစုိးရက ‘ျပည္သူနဲ႔အတူ’ လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ေပမယ့္ ျပည္သူ ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ အစိုးရအစီ အစဥ္ေတြကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ တာ မၾကာခဏေပၚလာပါၿပီ။ ဒီ စက္႐ုံေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ ညမ္းေစတယ္။  လူေတြ ေရာဂါ စုံရမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေတြနဲ႔ ကန္႔ကြက္ခံေနရပါၿပီ။ သ ေဘာမတူသူေတြ ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးက အေရးႀကီးေသာ္လည္း ‘အလင္း ထဲမွာ ေရာဂါယူေရး’ လမ္း ေၾကာင္းကုိ မေရြးဘဲ ‘ေရာဂါကင္း ၿပီး အေမွာင္ထဲေနေရး’ လမ္း ေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္တဲ့။ အစုိးရေရွ႕ဆက္တုိးရင္ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပတာေတြ အဆက္မ ျပတ္ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္။
 • Sat 22 Jul 2017 - 21:16
  ဇူလိုင္လဆန္းမွစတင္ၿပီး မုိးသည္း ထန္စြာရြာသြန္းမႈႏွင့္အတူ ခ်င္း တြင္းျမစ္ေရျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ ပတ္အတြင္း ေရေဘးဒုကၡသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိလာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ ေက်ာင္း ၅၀ နီးပါးပိတ္ထားခဲ့ရ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ မုိးအား ဆက္လက္ေကာင္းေနသျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရပါ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား တုိးလာခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေၾကာင့္ ၁၅ ရက္အတြင္းမွာပင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိခဲ့သည္။
 • Sat 22 Jul 2017 - 21:15
  (တစ္) အိုင္(I) ကြၽႏု္ပ္က ဒိုင္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဆိုပါ့က လား။ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ေပါ့ စံုနံ႔သာၿမိဳင္။ တိရစၧာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား တို႔ တိုးပြားလို႔ ေနထိုင္ၾကရာ ေဟာသည္အႏွီ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ဆိုတဲ့ ေတာႀကီးထဲမွာက လူေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ပြဲ လမ္းသဘင္တို႔နဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ ဆုိင္ ရွိိလြန္းလွပါေပ့။ လူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ၿပီဆိုတဲ့အခါ ေတာသတၱဝါေတြကလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲလုပ္ေလသတဲ့။ လူေတြ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခါ  တိရစၧာန္ ေတြကလည္း သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပၾကေလသတဲ့။ ေဟာ...အခုၾကည့္။ လူေတြက ဉာဏ္ စမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြ က်င္းပဆင္ႏႊဲေန  ျပန္ၿပီလည္းဆိုေရာ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ထဲကအေကာင္ေတြ ဉာဏ္စမ္း ၿပိဳင္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔ရာ စိုင္းျပင္းလာၾက ျပန္ပါေလေရာ။ အဲသမွာ ဒိုင္ခ်ဳပ္ ဆုိၿပီး အုိင္ ကြၽႏု္ပ္ကို ေနရာေပး လိုက္ၾကျပန္တာပါခင္ဗ်။
 • Sat 22 Jul 2017 - 00:04
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-ပုဂံ ေညာင္ဦးကားလမ္းေပၚတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လဆန္းက ဆုိင္ကယ္တစ္စီးတိမ္းေမွာက္ရာ ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ဒဏ္ရာရေနေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကုိ ကူညီရန္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားႏွစ္ဦးက စီးနင္းလာေသာ ခရီးသည္တင္ကားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ခုိင္း သည္။ ကားရပ္ေပးသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ိဳးသမီးက ေသြးအလိမ္းလိမ္းျဖစ္ေ
 • Fri 21 Jul 2017 - 23:40
  ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ သပၸဳရိသႏြယ္ဝင္ သူ ေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ...
 • Fri 21 Jul 2017 - 21:37
  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္မွာ အစုိးရသတင္းစာေတြကတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ ေစရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ အဓိကျပင္ထားတာ ေလးခ်က္ ရွိပါတယ္။  ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ထဲက မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းနဲ႔ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္းဆုိတာေတြ ျဖဳတ္ခဲ့ၿပီး ‘ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အ သုံးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း (သို႔ မဟုတ္)အသေရဖ်က္ျခင္း (သို႔မ ဟုတ္) ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း’လုိ႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၆၆(ဂ)၊ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၆၈(က)တို႔နဲ႔ တရားစဲြဆိုရာမွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာ မလုိ ေအာင္ျပင္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔က ပုဒ္မ၆၅၊ ပုဒ္မ ၆၆(က)၊ (ခ) နဲ႔ (ဃ)တို႔ပါ ျပစ္မႈေတြကို အာမခံေပးႏုိင္တဲ့ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစဲြခ်င္ရင္ သက္ဆုိင္ရာ နစ္နာသူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူရဲ႕ ကုိယ္စားလဲႊအပ္ျခင္းခံရသူကျဖစ္ေစ တုိင္တန္းခ်က္အရ မဟုတ္ရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရဆုိၿပီး ျပင္ဆင္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူရဲ႕ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မလားဆုိတဲ့ေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ့္အျမင္နဲ႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
 • Fri 21 Jul 2017 - 20:53
  (၁) တစ္ရက္ မနက္ေစာေစာ စာ ေရးသူအိပ္ရာႏိုးေတာ့ ေစာေစာထ မ်က္ႏွာသစ္ သြားတုိက္ေနတုန္းတိုက္တန္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားက ဝုန္းခနဲအထုပ္တစ္ထုပ္ က်လာတာၾကားလိုက္ရသည္။ စာေရးသူသက္ျပင္းခ်လိုက္သည္။ ေသခ်ာစြာ သိလိုက္ၿပီ။ အမိႈက္ တစ္ထုပ္ပစ္လိုက္တာပဲျဖစ္သည္။ မနက္ခင္းရဲ႕ သာယာမႈကို အ က်ည္းတန္ခဲ့ေခ်ၿပီ။

Pages

Subscribe to Opinion