ေမာင္သာခ်ိဳ

 • Thursday 2018-01-11
  (တစ္) ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကံ့ေကာ္ ေတာႀကီးထဲ၌ ေနခဲ့ရစဥ္ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕၊ ကုိရီးယားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ခြ...
 • Thursday 2018-01-04
  (တစ္) စားပြဲတစ္လံုး၊ ဌာနတစ္ဌာန၊လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၊ အခန္းတစ္ ခန္း၊ အိမ္တစ္အိမ္၊ ၿခံတစ္ၿခံကို လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ဖူးပါ သလားဟု ေမးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ လက္ေျ...
 • Thursday 2017-12-28
  (တစ္) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ခရီး ႏွင္သည့္အခါ ကစၧပနဒီကို မၾကာ ခဏဆုိသလိုပဲ ျဖတ္သန္းရပါ သည္။ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ က ကစၧပကို ေဃာသေခၚသံျပင္း ျဖင့္ ဂစၧ...
 • Thursday 2017-12-21
  (တစ္) ဩစေၾတးလ်သို႔ ေရာက္စဥ္ က ဟိုသြားသည္သြား ေလွ်ာက္ သြားဖို႔ရာ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူထားသူ ျမန္မာလူငယ္ က သူ႔ကားကေလးျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကို အက...
 • Wednesday 2017-12-13
  (တစ္) ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္စကားလံုး ကေလးတစ္လံုး၏အစကို အတို ေကာက္ယူကာ လူမႈဝန္းက်င္၌ မၾကာခဏသံုးေသာ စကားလံုး ကေလးတစ္လံုး ရွိပါသည္။ ေဂ် (J) ပဲျဖစ္ပါသည္။ ေဂ်...
 • Thursday 2017-12-07
  (တစ္) လူတို႔စကားလံုးမ်ားႏွင့္ရန္ျဖစ္ၾက သည္ကို War of Words ဟု ေခၚပါသည္။ စကားလံုးစစ္ပြဲမ်ားဟုပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာ လ၌ စကားလံုးစစ္ပြဲျပင္းျ...
 • Thursday 2017-11-30
  (တစ္) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ကို ေျပာသည့္ အခါ ‘ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္’ဆုိသည့္ စကားက ေတာ္ေတာ္ကေလး ခရီး ေရာက္ကာ တြင္က်ယ္ပါသည္။ အဓိပၸ...
 • Wednesday 2017-11-22
  (တစ္) ‘‘မူးျမစ္ကယ္ကမ္းယံ ငါးေထြငါးျမင္း ငါးပူတင္းတို႔ ေသာင္ရင္းငယ္ဆန္သည္ ငါးတန္ငယ္ဝဲခိုလို႔ ပိုက္ေျခကိုဆင္း’’ ကုန္းေဘာင္ေခတ္စာဆို ေတာ္ ဦးယာက အညာ၏...
 • Thursday 2017-11-16
  (တစ္) ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၊ ကုိေဗလု၀ တို႔ႏွင့္အတူ ငပလီကမ္းေျခတစ္ ေနရာသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္ ေလာက္က ေရာက္သြားဖူးပါ သည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္သက္ ဆိုင္သည့္...
 • Thursday 2017-11-09
  (တစ္) ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံသား မိတ္ေဆြတို႔ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္အကူး အလူး အဆက္အစပ္ရွိပါသည္။ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၾကသည့္အခါတိုင္း ကြၽ...

Pages