ဗညားလႈိင္ဦး

 • Friday 2015-08-28
  ‘‘ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ တို႔နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူးကြာ ... ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္ရွာစားရတာ’’လို႔ ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စာေရးသူရဲ႕ မိတ္ေဆြစီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္ဟာ ၿ...
 • ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္း တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အကြဲအၿပဲ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ အာဏာခြဲေဝမႈပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ ဖဆပလကြဲ...
 • Sunday 2015-08-16
  တစ္ရက္ ဘတ္စ္ကားစီး ရင္း စပယ္ယာေလးႏွစ္ေယာက္ ျငင္းခုံေနၾကတာကိုၾကားရင္း အေတြးခ်ဲ႕မိပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားက ေရေဘးအတြက္အံုနာ၊ ေရာင္း၊ ေမာင္း အားလံုးအဖိုးအခမယူဘဲ...
 • ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ရင္ပူ ရ၊ စိတ္ေမာရတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္ထုပ္ကိုေဘးခ်ိတ္ၿပီး တုိင္းျပည္မွာ အေရးေပၚလိုအပ္ေနတဲ့ ေရေဘး သင့္ျပည္သူေတြကို ဘယ္လို တတ္ႏ...
 • ၂၀၁၅ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းလုပ္လိုသူမ်ား၏ အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာတြင္ ၎တို႔ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်...
 • အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိ ဘားမားဟာ ဖခင္ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမ ကင္ညာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္႐ိုဘီမွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးစြ...
 • Thursday 2015-07-23
  ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြ အ တြက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းေတြ ကုိ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္မွ စတင္ကာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ မိမိေရြးေကာက္ခံမယ့္ မဲဆႏၵနယ္က ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွ...
 • ၂၀၁၅ပါတီစံု ေရြးေကာက္ ပြဲ နီးကပ္လာၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စြန္းစြန္းသာလိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆင္ျခင္မႈ ေရခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္တုိးတက္...
 • Monday 2015-07-13
  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚ...
 • Thursday 2015-07-09
  အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႐ႈပ္ေနတာပဲကြာဟုဆိုၾကသည္။ ျပည္သူက ထုိသို႔ေတြးမွေတာ့ အစိုးရက ပိုဆုိးလိမ့္မည္။ နဂိုက အာဏာရွ...

Pages

Top News