ဗညားလႈိင္ဦး

 • Tuesday 2015-04-21
  သည္လုိႏွင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီး ႏွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရိွ လာခဲ့သည္။ သံေ၀ဂစကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လူတုိ႔၏ အသက္တစ္ ႏွစ္ ပိုႀကီးလာသလို ေသဆံုးဖို႔ လည္း...
 • Tuesday 2015-04-07
  ရန္ကုန္ေနက တျဖည္းျဖည္း ပူလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္က မိုးတစ္ၿပိဳက္ႏွစ္ၿပိဳက္ရြာလိုက္၍ ေနထုိင္ေကာင္း႐ံုရွိေသးသည္။ ယခု မိုးသားကင္းစင္သြားေတာ့ ေႏြေနက က်ဲက်...
 • Friday 2015-04-03
  အမႈိက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ ဟူေသာ စကားအတုိင္းပင္ စာေရးသူေနထုိင္ရာ အိမ္ရာ၌ အမႈိက္ကစ၍ ျပာသာဒ္အထိ ေရာက္သြားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္မၾကာမီက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။...
 • (က) ဇာတ္လမ္းက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ ကြမ္းလံုရက္ ၄၀ ဆိုေသာ ႐ုပ္ရွင္က စရ ေတာ့မည္။ တပ္မေတာ္ေန႔ အ ထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ကြ...
 • Thursday 2015-03-26
  အစုိးရ သက္တမ္း ေနာက္ဆံုး ႏွစ္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လပိုင္း အလိုေလာက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကူးေျပာင္းရာ၌...
 • အခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူမ်ားကို ေကာက္႐ိုးမီးေတြဟု ဆုိေနၾကသည္။ ေကာက္႐ိုးမီး ဆုိတာ ဟုန္းခနဲထေထာက္ၿပီး ေလာင္စာမရွိေတာ့ ျပန္ၿငိမ္သြား တာမ်ိဳ...
 • Friday 2015-03-13
  လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ‘‘ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္တယ္’’ဟု ေရးၾကဆိုၾကပံုမ်ားကို ေတြ႕ရ သည္။ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေရးသားေျ...
 • Sunday 2015-03-08
  ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ အတြက္ ရွစ္လေလာက္သာလို ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အာဏာရအစိုး ရရဲ႕...
 • Monday 2015-03-02
  လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္က ပံုျပင္လိုလို၊ အရပ္စကား လိုလိုနဲ႔ လူေျပာမ်ားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ ေယာက္ဟာ ၾကက္တူေရြးတစ္...
 • Thursday 2015-02-26
  လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကိစၥ လြန္ဆြဲပြဲျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္ ဂြၽန္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တုိ႔ ပူးေပါင္း...

Pages