ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)

  • ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံသို႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့သည္။ ယခင္ကလည္း ဤသို႔ ေျပာ႐ိုးေျပာစဥ္ လစဥ္မိန္႔ခြန္းမ...
  • ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းတစ္ခု ထက္တြင္အပန္းေျဖ အနားယူလဲေလ်ာင္းရင္း ေကာင္းကင္ျပာျပာႀကီးကို ေမာ့ၾကည့္လ်က္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုစဥ္ခဏတြင္ မည္မွ်...
  • Tuesday 2014-08-05
    ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာႏိုင္ငံေတာ္အာဏာဟာ ျပည္သူ ေတြထံမွ ဆင္းသက္တယ္။ ျပည္ သူေတြဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရဲ႕ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ဳပ္အျ...

Pages

Top News