ဂႏၳ၀င္ညႇပ္ႀကီး

 • အနာဂတ္ အေရးကိုေတြးရင္း×××တရားေရးမ႑ိဳင္ျမင္တိုင္း ××× တကယ္တိမ္းေစာင္းလို႔ ××× ျပန္တည့္ရန္ခက္ေနပါတယ္ ×× အက်င့္ေတြ စ႐ိုက္ေတြ ××× မျပဳျပင္ၾကဘဲ ××× ဘယ့္ႏွ...
 • စိတ္အလိုကိုလိုက္ကာ××× လူငယ္မို႔မွားတတ္ၾကတာ ××× အျပစ္ဆိုရန္မသင့္ပါ ××× လူငယ္စိတ္အၿငိဳးအေတးမ်ားပါ ××× အမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္သာ ××× အမုန္းတရားလည္း ပါခ်...
 • သူငယ္ခ်င္းေရ ×××ႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ေတာင္ ျပည့္ခဲ့ၿပီေပါ့ေလ ××× လာၾကေဟ စားပြဲဝုိင္းေတြဆီ လွမ္းခဲ့ပါေတာ့ေလ ××× ဆိုးတိုင္ပင္ ေကာင္းတုိင္ပင္တို႔ ေသြးသားခ်င္းေတ...
 • တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ကားစုတ္ႀကီးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္ ××× တခ်ဳိ႕က ေတာ့ ကားက်ပ္လြန္းလို႔ ေျပာၾက တယ္××× ခုဆုိ႐ုံးခ်ိန္အသြားအ ျပန္အဆင္မေျပဘူး××ဒီအတုိင္း သာေျ...
 • အေမရယ္ အေမရယ္ ×× ျပည္သူက တကယ္ခုိင္းခ်င္လည္း ×× အနားကပ္မရေတာ့ ဒုကၡေပါ့ကြယ္×× လုိတာေတြေဖာ္ေဆာင္ကြယ္ ×× အႀကံဉာဏ္ေတြယူပါကြယ္ ××ဒါေပမဲ့ေလ အေမရယ္×× တို႔ မ်...
 • Friday 2017-01-20
  မမက ××× သိပ္ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ ×××စပယ္ယာတစ္ေယာက္မွ ××× မရွိပါဘူးကြယ္ ×××မမကို ××× ေစ်းႏႈန္းလည္း ××× ထူးၿပီးေတာ့မေျပာင္းတယ္ ××× မမကို ××× အားကိုးပါ...
 • ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ××× ငတ္ျခင္းနဲ႔ေျပးတမ္းလိုက္တမ္း××× ဒီအခ်ိန္အခါမွ အေျခအေနေတြက မထူးရင္××× ေနာင္တစ္ခ်ိန္ဆိုတာေမွ်ာ္စရာကိုမရွိေတာ့××× ႏွ...
 • ဒီအခ်ိန္ကိုေရာက္ရင္ ××× ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းေနက်×× ဒီေနရာေလးမွာ ××× ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္ေနက်×××ဘယ္လိုဆိုရ မလဲ×××ေခတ္အဆက္ဆက္ ခြင္ႀကီးပါ×××။ ဘယ္ေနရာကိုေတြ႕...
 • ကုန္ေစ်းႏႈန္းေလး က်ဆင္းေအာင္ ××× ႀကိဳးစားခ်ိန္တန္ၿပီ ××× ျပည္သူေတြမွာ ေမွ်ာ္ကာ ေနသည္ ××× ဗိုက္ေဟာင္း ေလာင္းနဲ႔အတည္ ××× ေစ်းႏႈန္းေတြ ××× အျမန္က်ခ်င္ၿ...
 • အိုကြယ္ ××× အထင္ေတာ့မလဲြလုိက္နဲ႔ဦး ××× အရပ္ထဲေရာက္မလာခဲ့ရင္××× တို႔အေပၚမွာမၿငိဳျငင္ပါနဲ႔ေနာ္××× တကယ္ေတာ့ အမတ္မင္းဘ၀ဟာ××× ရပ္ရြာျပန္ၾကည့္ဖို႔ရာ×××...

Pages