ဂႏၳ၀င္ညႇပ္ႀကီး

 • မုိးတိမ္ေတြ မည္းနက္ရိပ္နဲ႔ အာဏာျပင္မွာ ဆင္ျခယ္ xxx စစ္ဒဏ္ ခံတုိင္းရင္းသားတို႔ေျပးစရာ ေျမ မရွိေတာ့တယ္ xxx အခုဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေဖာ္ေဆာင္ေန ဆဲေပါ...
 • မလြန္ဆန္ႏိုင္×××အမွားထဲပဲ နစ္ေနဆဲ×××႐ုန္းထြက္ဖို႔ စိတ္မပါဘူး ××× ျဖတ္မရတဲ့သံေယာဇဥ္××× အမွန္ဆိုတာ×××စာလံုးေပါင္းလည္း မမွတ္မိဘူး×××လြဲၿပီးရင္း လြ...
 • ဖ်ာလိုလိပ္ခါ××× ထိပ္ေပၚမွာသာတင္ကာထားတဲ့××× ေမာင္မင္းႀကီးသား အမတ္မင္း ေတြမွာကြယ္ ××× ခုေတာ့ျပည္ သူကိုသာကြယ္××× ဖိကာနင္း ေခ်ပါလို႔××× ထားရာေန ေစရာ သြား...
 • Saturday 2015-09-12
  ေမာင္ႀကီးတို႔ဆီမွာကြယ္××× ဆန္ဆီေပးၿပီး လာဆြယ္တယ္×× × ပ်ိဳေလးတို႔ေတြ အရပ္မွာကြယ္× ×× သတိေတာ့ထားရမယ္×× ပ်ိဳေလးတို႔ဆီမွာကြယ္××× လာ ကာေပးသမွ် အကုန္ယူတယ္...
 • ခင္စရာ×××မင္စရာ×××ယံုၾကည္စရာတစ္စက္မွ မရွိပါ××ျပည္သူေတြ ဒုကၡတြင္းမွာ××× နစ္ လ်က္သာ××× ႐ုန္းမထြက္သာ××× ေစတနာ××× မမွန္ပါ×× ဒီလိုသာေရွ႕ဆက္သြားရင္×××...
 • လူျမင္ရင္ ၿပံဳးကာရယ္××× အစဥ္အလာေတာ့ မေကာင္းဘူး ကြယ္××× သေဘာဆုိးတဲ့ အမတ္မင္းရယ္×××ျမင္႐ံုနဲ႔ဒင္း အႀကံသိတယ္××× ဒီလိုအခ်ိန္ ဒီအခါေရာက္ရင္××× အၿပံဳးေလး...
 • စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ××× တိုင္ေတြ ပတ္ပါလို႔ ××× သပြတ္အူအစရွာရသလို ××× ေျဖဖို႔မလြယ္ပါ ကြယ္ ××× ေရရွည္ေမ်ာခဲ့ရင္ ျဖင့္ ××× အနာဂတ္ေတြ လေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္ ××× ျ...
 • ၿမိဳ႕ထဲလမ္းမေပၚ ×××မႈခင္းေတြအေတာ္မ်ားတာ ××× ထိန္းသိမ္းရန္မလြယ္ပါ ××× လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားစြာလည္း ××× သူတို႔ေတြမွာရွိတယ္ ××× ဂ႐ုစုိက္စရာမလိုဘူး ×××...
 • အေၾကာင္းဆံုရင္××× အလည္တစ္ေခါက္လာေရာက္ေစခ်င္ တာ××× ညႇပ္တုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ ဝွန္း××× အခုေတာ့ ေရေတြ လႊမ္း××× မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္××× ရင္ထဲမခ်ိစရာ××× စိမ္းညႇိဳ႕မိ...
 • Thursday 2015-07-30
  ေလညင္းေလးက တုိးတိုး ေလးေျပာသြားတယ္××မင္းတုိ႔ ျပည္က်ိန္စာသင့္ၿပီတဲ့×× ဘယ္သူ သင့္သင့္မသင့္သင့္ေပါ့×× အဘတုိ႔က သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး×× ငွက္ကေလးမ်ားက×× မၾ...

Pages