ဂႏၳ၀င္ညႇပ္ႀကီး

  • ေဟ့××× သမၼတရာ ×× ေခ်ာလို႔လွလို႔ ၀လို႔သာ××× တကယ္ပဲဗ်ာ ××× ပါးႀကီးေဖာင္းကာ လာ ××× ဘာေၾကာင့္ကြယ္ ဒီေလာက္ေတာင္မ်ား ××× ေဖာင္းကားေနသလဲကြာ ××× မြ...
  • အသက္ငယ္ေသးႏုနယ္ ေသးတဲ့ × × × ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အ ရြယ္ × × × ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ × × × ေခတ္နဲ႔အညီ စားပဲြထိုးကာ × × × ဘ၀ေက်ာင္းေနသည္ × × × စာေပမသင္ရတဲ့အခ...
  • ေမာင္ႀကီးတို႔ဆီမွာကြယ္...လယ္ေတြ သိမ္းလို႔ ရြာေတြလည္...ပ်ိဳ ေလးတို႔တစ္ေတြ ေရာက္လာရင္ ...ထမင္းငတ္ကိန္းဆိုက္မယ္... ပ်ိဳေလးတို႔ၿမိဳ႕မွာကြယ္...အိမ္ေတြ ဖ်...
  • ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမတ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ . . . မီးမပ်က္ရဘူး၊ ကားမက်ပ္ရဘူးဆုိ . . .ရသမွ်လစာ သံုးျဖဳန္းလို႔မကုန္ . . . အစားအ ေသာက္ေတြလည္း ေစ်းေပါမယ္ တဲ့ဆို...
  • ျမင္ေစခ်င္လြန္းလွသည္××× ေတာင္တန္းနဲ႔ ျပည္နယ္ တစ္ဝန္းမွာ ××× ယမ္းေငြ႕ေသ နတ္သံေဝစည္ ××× အျပစ္မဲ့လူ မ်ား ××× အိုးအိမ္စြန္႔ထြက္ေျပး ရွာၿပီ ××× ရင္နာဖြ...

Pages