နႏၵ

 • Thursday 2018-06-14
  သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းေရးသည့္‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္’ စာအုပ္ထြက္လာသည့္အခါ ေမ့ ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ေနသည့္...
 • Wednesday 2018-06-06
  အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ထုတ္လိုက္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ဟု...
 • Thursday 2018-03-29
  ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာ လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နာယကထံ သူ၏ပုိင္ဆိုင္မႈစာရင္းအပ္ရန္ ေခါင္းစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ႏုိင္ငံေရးသမား...
 • Saturday 2018-03-24
  ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယ ကထံ သူ၏ပုိင္ဆိုင္မႈစာရင္းအပ္ရန္ ေခါင္းစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ဝန္းက်င္ ႏ...
 • Thursday 2018-03-22
  တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔သည္ သူတို႔၏ သမၼတရာထူး တည္ၿမဲေအာင္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကမူ...
 • ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ကမၻာ တစ္လႊားက ခ်စ္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။ အခ်ိဳ႕က ေဈးဝယ္စင္တာမွာ၊ အခ်ိဳ႕ က ပန္းၿခံထဲမွာ၊ အခ်ိဳ႕က...
 • Thursday 2018-02-08
  (၁၀) ႏွစ္သက္တမ္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္၏ သက္တမ္းကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အား စုမ်ားက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေတာင္း ဆုိေနသည္။...
 • Thursday 2018-01-25
  ေခတၱရပ္နားထားသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္စသည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ တစ္ ေယာက္ လႊတ္ေတာ္မတက္ဘဲ ခြင့္တိုင္ခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျ...
 • Thursday 2018-01-18
  ရာထူးမွစြန္႔ခြာခဲ့သည့္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကုိ က်န္ခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့သည့္ ျမင္ကြင္းသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျ...
 • Thursday 2017-12-14
  ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သီဆုိခဲ့ဖူး ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ ေလ့က်င့္ေရးဆရာႏွင့္ သူႀကိဳးစားသီဆုိေနသည္။ မပီမသျဖစ္ေနေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါပီသသည့္အခါ သူ၏ က်...

Pages

Top News