ခိုင္ၾကည္သစ္

 • (၁) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယား မ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၁၀ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔မွာ တီဘီေရာဂါ လူနာသစ္အျဖစ္ ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္...
 • (၁) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားရ တဲ့ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုက တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ...
 • (၁) ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေနေသာ အသားမ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ပင္ေနၾကသည့္ သတင္းကို Channel News Asia တြင္...
 • Wednesday 2017-03-22
  ‘‘ဝန္ထမ္းဆုိတာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရအတြက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရဆုိရင္ ေရြ...
 • Tuesday 2017-03-14
  (၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ သက္တမ္းမွာ ရက္ ပိုင္းအတြင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ...
 • (၁) ကမၻာႀကီးက အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ တုိး တက္လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အတူ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ က ထုတ္ကုန္ေတြ တုိးတက္ထုတ္ လုပ္ဖို႔ တြ...
 • (၁) ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘယ္လို ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမဆို လူ႔ ေလာကႀကီး ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ အဆံုးအမေတြကိုပဲ လမ္းၫႊန္ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ဘာ သာတရားေတြရဲ႕...
 • (၁) ‘စိတ္ႀကီးဝင္တယ္’ တို႔၊ ‘ကမၻာႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားရင္’ တို႔၊ ‘အန္ကယ္ကေတာ့ No ပါ’ တို႔ဆိုတဲ့ ရယ္ေမာစရာ စကားေလးေတြကို ေက်ာ္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ...
 • (၁) ျမန္မာအုိင္ေဒါလ္(Myan -mar Idol) ကို အခ်ိန္မရတာ ေရာ တျခားအေၾကာင္း တခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ပါ မၾကည့္ျဖစ္တာမ်ားပါ တယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တစ္ ေခတ္တစ္ခါက ေအာင္ျ...
 • (၁) ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ဟာ စာေရးသူ ခုိင္ၾကည္သစ္နဲ႔ သက္ တူရြယ္တူ မိဘျဖစ္ခါစ မိဘမ်ား နဲ႔ ေနာင္မိဘျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာ ရည္ ၫႊန္းပါေၾ...

Pages

Top News