ခိုင္ၾကည္သစ္

 • Wednesday 2017-05-03
  (၁) စာေရးသူအေနနဲ႔ သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္ ႐ႈတဲ့အခါ သတင္းမွန္ကိုတင္ျပႏုိင္မႈဆိုတဲ့ အရည္အေသြးကိုစိစစ္ၾကည့္မိသလို သတင္းနဲ႔အေတြးအျမင္ေတြကို...
 • Saturday 2017-04-29
  (၁) ကမၻာ့တိရစၧာန္က်န္းမာေရး ေန႔ (World Veterinary Day)ကို ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္၏ စေနေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၇ အတြက္ ကမၻာ့တိရစၧာန္ က်...
 • (၁) ဝါဒတစ္ရပ္၊ ပါတီတစ္ခု၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕၊ မူဝါဒတစ္ခုကို ေထာက္ခံဝန္းရံတဲ့အခါ သေဘာ တရားေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိ ျမင္ယံုၾကည္ၿပီး ေထာက္ခံဝန္းရံမွ တန္ဖိုးရွ...
 • (၁) ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးကေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီက ျပတ္ျ...
 • (၁) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယား မ်ားအရ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၁၀ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔မွာ တီဘီေရာဂါ လူနာသစ္အျဖစ္ ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယင္းေရာဂါေၾကာင့္...
 • (၁) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားရ တဲ့ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုက တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ...
 • (၁) ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေနေသာ အသားမ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တင္သြင္းခြင့္ပိတ္ပင္ေနၾကသည့္ သတင္းကို Channel News Asia တြင္...
 • Wednesday 2017-03-22
  ‘‘ဝန္ထမ္းဆုိတာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရအတြက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရဆုိရင္ ေရြ...
 • Tuesday 2017-03-14
  (၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ သက္တမ္းမွာ ရက္ ပိုင္းအတြင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ...
 • (၁) ကမၻာႀကီးက အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ တုိး တက္လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အတူ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ က ထုတ္ကုန္ေတြ တုိးတက္ထုတ္ လုပ္ဖို႔ တြ...

Pages