ညီညီထြန္း

  • တစ္ရက္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဥေရာပအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ ညစာစားျဖစ္ေလသည္။...
  • စင္ကာပူ Shopping Malls ေတြ ေရာက္ျဖစ္တိုင္း ထူးထူးျခား ျခား ေျပာင္းလဲသြားေသာဆိုင္မ်ား ကို သတိထားမိသည္။ ယခင္က ဆုိင္ႀကီးကနားျဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ DVDs, VCDs...
  • ငယ္ငယ္တုန္းကေက်ာင္း ေနစဥ္ ပထမတန္းေလာက္က ထင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာ သင္ရသည္။ ဆရာမက သင္၏ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တိရစၧာန္ငါးမ်ဳိးကို...
  • ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အျခားပါတီမ်ားကို အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိကာ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေန ရာမ်ား ရရွ...
  • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စင္ကာပူသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ဂယက္ထအသြားဆံုး ကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စင္ကာပူကို အ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေက...

Pages