ခြန္းဆင့္သူသူ

  • ေရွးေရွးတုန္းက ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးဟာ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ႀကီးကို ထီးသစ္၊ နန္းသစ္တည္ ေဆာက္ေလသတဲ့။ ဒီလိုတည္ ေဆာက္ရာမွာ လူထုအားနဲ႔ တည္ ေဆာက္တာဆုိေတာ့...
  • Thursday 2014-05-15
    ေလာကမွာ လူ႔သက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေနလာၿပီးၿပီဆိုေတာ့ေလာကအေၾကာင္း၊ ဘ၀အေၾကာင္း၊ လူေတြအေၾကာင္း တတ္သိနားလည္ၿပီလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထင္ထားခဲ့မိတာ မွ...
  • Monday 2014-05-12
    ကမၻာေပၚတြင္ စားေသာက္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံမွာ နယ္သာလန္ျဖစ္ၿပီး အဆုိးဆံုးႏုိင္ငံမွာ ခ်ဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၂၅ ႏိုင္ငံ၏ အစားအေသာက္စားေသာက္ပံု ေလ့လာကာ Oxfom မ...
  • Saturday 2013-05-11
    မူလတန္းပညာေရးဟာ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘ၀မွာအေရးႀကီးဆံုးလို႔ နားလည္ယူဆထားတဲ့ကၽြန္မ မွားမ်ားမွားေနၿပီးလားလုိ႔ သံသယျဖစ္ခ်င္ခ်င္ပါပဲ။ မူလတန္းအရြယ္ကတည္းက...

Pages