‘‘အမ်ိဳးသမီးအေရး လုပ္တယ္ဆိုရင္ သိပ္ၿပီး လက္မခံခ်င္ၾကဘူး’’

အမ်ိဳးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပိုမ်ားလာရျခင္းဟာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းျပဖိႏွိပ္မႈနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
ထြယ္ေဖာင္းေဒးရွင္း ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚနန္ပူ (ဓာတ္ပံု − အိခ်ယ္ရီေအာင္/Myanmar Now)

အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား တန္းတူေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ ယဥ္ ေက်းမႈ အဟန္႔အတားေၾကာင့္ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ထြယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (Htoi Gender and Development Foundation) ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္ပူကေျပာပါတယ္။

ေဒၚနန္ပူတို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္း ကအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ေဆြး ေႏြးပြဲနဲ႔ တျခားလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ ေဆာင္ေနတာ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိပါ ၿပီ။

မၾကာေသးခင္ ေတြ႕ဆံုရာ မွာ ေဒၚနန္ပူက ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး တို႔အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး ေနာက္ ဆက္တြဲအေျခအေန၊ ဒုတိယပင္ လံုညီလာခံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပထားပါတယ္။

ကခ်င္ေဒသ အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘယ္လိုအခက္ အခဲေတြ ေတြ႕ရသလဲ။

အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ကိုေျဖရွင္း ႏိုင္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အခက္အခဲေတြ ကေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကံဳေတြ႕ ေနရတယ္။ ကခ်င္အသိုင္းအဝုိင္း မွာ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးတဲ့သူ ေတြက အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္တယ္။ ကခ်င္ ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ခရစ္ယာန္ေတြေလ။ ခရစ္ယာန္ ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ေနေတာ့ အမ်ိဳးသား ႀကီးစိုးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလိုျဖစ္ေန တာ။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအစြဲအ လမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အ ရမ္းပဲႏွိမ္ထားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ သူတို႔သမီးေတြ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ က်ား၊ မေရးရာသင္ တန္း၊အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ လာၿပီ ဆိုရင္ သူတို႔ကလက္မခံဘူး။ တ ခ်ိဳ႕ကလက္မခံတဲ့ပံုမျပေပမယ့္ ေယာက္်ားႏိုင္တဲ့ပညာေတြ သြား သင္ေနတာလား ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာင္သလို၊ ေနာက္သလို၊ ႏွိမ္သ လိုေျပာတာေတြရွိပါတယ္။ သင္ တန္းေတြေပးတယ္၊ နားလည္ၾက တယ္၊ လက္ေတြ႕မွာ မလုပ္ႏုိင္ၾက ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲခ်င္ေပ မယ့္ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းနဲ႔႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ အစြဲအလမ္းအရ အရမ္းပဲ ခိုင္မာေနေတာ့ ေက်ာ္လႊားဖို႔ခက္ တယ္။ အဲဒါက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕စိန္ ေခၚမႈပါပဲ။

ကြၽန္မတို႔စီမံကိန္းေတြ၊ မူဝါ ဒေတြေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတ ကာအဆင့္မီ လုပ္ခ်င္ၾကေတာ့ ကိုယ္က လွည့္ၾကည့္လိုက္ရင္ပါ လာမယ့္သူမရွိဘူး။ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမရွိ တာလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပဲ။ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုေဟာ ေျပာႏိုင္တဲ့သူက လိုက္ရွာရင္ေျပာ တတ္တဲ့သူက တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္  ေယာက္ပဲရွိတယ္။ တစ္ခါလာ လည္း ဒီဆရာမ၊ ေနာက္တစ္ခါ လည္းဒီဆရာမပဲ။ သူတို႔ကလည္း ေခၚတဲ့သူမ်ားေတာ့ ျမစ္ႀကီးနား မွာ မရွိ။ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ အ တားအဆီးေတြ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားတယ္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ ရာ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့ တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔ေတြေဆြးေႏြး ပြဲေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ရင္ က ခ်င္အသိုင္းအဝိုင္းက အဲဒီေလာက္ ႀကီး ပိတ္ပင္၊ ျငင္းဆန္တာမရွိဘူး။ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအေရး လုပ္တယ္ဆိုရင္သိပ္ၿပီး လက္မခံ ခ်င္ၾကဘူး။

ပဋိပကၡအတြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရ တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ထိခိုက္နစ္ နာမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပး ပါ။

ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး က ပဋိပကၡေဒသအတြင္းမွာပါဝင္ ေနတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ က ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသ မီးေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအ ၾကမ္းဖက္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားရွိပါတယ္။ တစ္ေနရာမွာအ မ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လိင္အၾကမ္းဖက္ ခံရရင္ အျခားေနရာက အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း လြတ္လပ္မႈမရွိ ေတာ့ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုလာၿပီးေတာ့ အၾကမ္းလာဖက္မ လဲဆိုတာကို စိုးရိမ္ေနရတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပဋိပကၡေဒသမွာ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက တရားမွ်တမႈမ ရဘူးဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေသခ်ာ၊ေကာင္းမြန္တဲ့စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြ ရွိမေနဘူး။ စစ္ျဖစ္ တဲ့အခါ အမ်ိဳးသားေတြေရာ၊ အ မ်ိဳးသမီးေတြေရာ စစ္ေျပးရတယ္။ စစ္ေျပးတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးေတြ က ထိခိုက္ရွနာလြယ္တဲ့ လူအုပ္စုထဲမွာပါတယ္။  စစ္ေျပးဒုကၡ သည္ေတြအတြက္ ထမင္းထုပ္ ေပးတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ က တစ္ထုပ္နဲ႔မေလာက္ဘူး၊ ႏွစ္ ထုပ္စားရမယ့္ အေျခအေနရွိေပ မယ့္ လံုေလာက္တဲ့အစားအာဟာ ရေတြမရဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ဆိုရင္  ကေလးက လည္းငို၊ စစ္ကလည္း ေျပးေနရ ေတာ့ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာေရာက္ရင္ ဖ်ားၿပီးေတာ့ အသက္ဆံုး႐ႈံး၊ စစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ (ရွိရင္းစြဲ) အသက္ ထက္ကိုပိုၿပီးအိုမင္းရင့္ေရာ္တာ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒုကၡသည္ စခန္းထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြေသေသ ခ်ာခ်ာစီစဥ္ေပးမႈအားနည္းတာ ေတြ႕ရတယ္။

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရအမ်ိဳးသမီး ကို ဦးစားမေပးၾကဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္သ လဲ။

တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္ထားတယ္။ ႐ိုးရာအစြဲအ လမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ႏွိမ္ ထားတာအစိုးရကလည္း ပေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈေတြမရွိ ေတာ့ အဲဒီလိုအမ်ိဳးသမီးေတြကို ႏွိမ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ စစ္ပဋိ ပကၡျဖစ္လာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီး ကို အလြယ္တကူလိင္အၾကမ္း ဖက္လိုက္ဖို႔ရွိေနတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ပဋိပကၡေဒသမွာရွိတဲ့အ မ်ိဳးသမီးေတြပိုၿပီးေတာ့ အၾကမ္း ဖက္ခံရမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားလာႏုိင္ ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကလိင္အ ၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြက ဘယ္လို အဆံုးသတ္သြားတတ္သလဲ။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစု ကသူတို႔ရဲ႕နီးစပ္တဲ့အေမ (သို႔မ ဟုတ္) အစ္မေတြကို ရင္ဖြင့္တယ္။တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးေတြက ရယ္လိုက္၊ ငို လိုက္နဲ႔စိတ္ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္သြား တယ္။ မိသားစုဝင္ေတြက ရဲေတြ၊ တရား႐ံုးေတြကို မသြားဘဲ႐ိုးရာ လူႀကီးေတြဆီကို သြားပါတယ္။ တရားစီရင္တဲ့႐ိုးရာလူႀကီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြပဲျဖစ္ေနတယ္။ေငြ ေၾကးအနည္းငယ္ခ်မ္းသာမလား၊ မ်ားမ်ားခ်မ္းသာမလား၊ အရာရွိ ျဖစ္မလားစတဲ့ အေျခအေနေတြရွိ တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြက ပိုၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ၾကပါတယ္။ ႐ိုးရာလူႀကီး ေတြက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္ ခံရတဲ့မိန္းကေလးဘက္မွာ ရပ္ တည္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ မုဒိမ္းမႈက်ဴး လြန္တဲ့လူႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ငဲ့တဲ့အပုိင္းေတြရွိပါတယ္။

ပင္လုံညီလာခံအၿပီး တႏုိင္းဘက္ မွာ တုိက္ပြဲျဖစ္တာကုိ ဘယ္လုိ သုံးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

တႏုိင္း၀န္းက်င္က ကခ်င္ ရြာကိုးရြာက ရြာသားေတြကုိ ကြၽန္ မတို႔အင္တာဗ်ဴးထားတယ္။ အခု စစ္ေျပးေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒုကၡ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ လည္း သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းစ ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းစာအုပ္၊ လြယ္အိတ္၊ ေက်ာင္းစရိတ္ကုိ စီစဥ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ စစ္ေျပးရေတာ့ အမ်ား ႀကီးထိခုိက္နစ္နာပါတယ္။ အနာ ဂတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနသလိုျဖစ္ ေနတယ္။ တႏုိင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္က ေလယာဥ္နဲ႔ျဖန္႔တဲ့စာထဲ မွာ ဘာပါလဲဆုိ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အျမန္ဆုံးေရႊ႕ ပါ။ မေရႊ႕ရင္ KIO/KIA (ကခ်င္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕)နဲ႔ဆက္သြယ္ တဲ့ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသက သဘာ၀နဲ႔ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးသြား ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကာကြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ဆုိၿပီး စာထဲမွာေရး ထားပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အ ေၾကာင္းျပခ်က္က သဘာ၀နဲ႔ေဂ ဟစနစ္ ပ်က္စီးေနတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္လုိ႔ ေျပာ တယ္။ တကယ္က သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္အပ်က္စီးဆံုးက ဖား ကန္႔ေဒသ။ အဲဒီတကယ္ျဖစ္ေန တဲ့ ေနရာကုိ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဘာ မွမျဖစ္တဲ့ေနရာကုိ လုပ္တယ္။

ဒုတိယပင္လုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ဘယ္လုိျမင္လဲ။

ကြၽန္မတို႔ ကခ်င္ေဒသက လက္နက္ကုိင္ျဖစ္တဲ့ KIO/KIA က တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) မွာ လက္ မွတ္မထုိးထားေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးကုိ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ဘက္က အသံျပင္းျပင္းနဲ႔ ေျပာဆုိမယ့္သူ မရွိဘူးလုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈက အေရြ႕တစ္ခု နဲ႔သြားေနပါတယ္ဆုိၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ေပ မယ့္ ကြၽန္မတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြက္ၾကေတာ့ မပါပါဘူး။ အဲဒါ ၿပီးတာနဲ႔ စစ္ပြဲႀကီးအႀကီးႀကီးျပန္ ျဖစ္လာတာေလ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈက ဆက္မသြားသင့္ ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ပဋိပကၡေဒသ မွာျဖစ္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ ကုိယ္စား ျပဳမႈက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈမွာ မပါဘူး။

ကြၽန္မက ေျမယာနဲ႔သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သြားေလ့လာ တယ္။ အေျခခံမူတစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခု က ငါးမိနစ္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကုိပဲ ေဆြး ေႏြး၊ ေဆြးေႏြး အဲဒီလူပုဂၢိဳလ္ပဲငါးႀကိမ္မွာ သူက ေလးႀကိမ္ေလာက္ေဆြးေႏြးတယ္။ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့သူက ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ။ မျပင္ဆင္ထားဘူးလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ေမးၾကည့္ေတာ့ အေျခခံမူက ပြဲမလုပ္ခင္ ညေနကမွရတာလုိ႔ေျပာတယ္။ စစ္တပ္ဘက္ကက်ေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေျပာလုိက္တာနဲ႔ လူတစ္ ေယာက္ကထၿပီးေတာ့ ေသေသ ခ်ာခ်ာ႐ုိက္ၿပီးထားတဲ့ စာရြက္နဲ႔ ထုတ္ထားတဲ့ စာကုိဖတ္ေနတာ ေလ။ ထေျပာတုိင္းမွာ သူတို႔ ဘက္ကေတာ့ လူမထပ္ဘူး။ တုိ႔ ျပည္တုိ႔ေျမဆုိၿပီး ကာကြယ္ခ်င္ တယ္။ လုိခ်င္တယ္။ တို႔ျပည္ တုိ႔ ေျမမွာ တို႔ေျခေထာက္နဲ႔ တို႔ရပ္ တည္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဟာနဲ႔ ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀၊ ၆၀ ေက်ာ္တုိက္ပြဲ၀င္ ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ေတြ ေျမယာနဲ႔သဘာ၀ေခါင္း စဥ္ေအာက္မွာ ဘာလုိ႔ မေဆြး ေႏြးႏုိင္တာလဲ။

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္္မစုိးရိမ္ပါ တယ္။ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ ေတြက အမ်ားႀကီးလုိ႔ေျပာခ်င္ တာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆိုတာ တုိင္းရင္းသားအေရး ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားက နည္း နည္းပဲပါေနတယ္။ ဘာမွပဋိပကၡ မျဖစ္တဲ့တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လူေတြက ငါး ေယာက္၊ ပဋိပကၡေဒသမွာ ကုိယ္ စားျပဳတဲ့သူေတြက ငါးေယာက္၊ အဲဒါက အခ်ိဳးညီမွ်တယ္လုိ႔ ေျပာ လုိ႔မရဘူး။ ဥပမာ ကြၽန္မတို႔ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးက ထမင္းႏွစ္ပန္းကန္၊ လူႏွစ္ ေယာက္စာစားရမွာေလ။ ကုိယ္ ၀န္မေဆာင္တဲ့ ကြၽန္မက တစ္ ပန္းကန္မစားဘူး။ တစ္၀က္ဆုိ ၀ၿပီ။ အကုန္လုံးကုိ ထမင္းတစ္ ပန္းကန္ပဲေပးတာ။ အခ်ိဳးညီညီမွ် မွ်ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာခ်င္ တာက မလုိတဲ့သူကုိ ေလွ်ာ့၊ လုိ တဲ့သူကုိ မ်ားမ်ားေခၚရမွာေလ။ အခ်ိဳးညီညီမွ်မွ်ဆုိတာ ထမင္း စား၀ၿပီလားလုိ႔ ေမးလုိက္ရင္ အားလုံးညီညီမွ်မွ်နဲ႔၀ၿပီလုိ႔ ေျပာမွ ညီမွ်တယ္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္တဲ့ေဒသနဲ႔ မျဖစ္တဲ့ေဒသ ကုိယ္စားျပဳမႈအေရအတြက္ အ တူတူေခၚတာ။ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိယ္စားျပဳမႈလုပ္တာတရားမွ်တ မႈ မရွိဘူး။

ျပည္သူလူထုပါ၀င္မွ ခုိင္မာ တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္မယ္။ ခုိင္မာတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈျဖစ္မယ္။ ျပည္သူလူထုထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္၊ လူ ငယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္လူ႕အ ဖြဲ႕အစည္းဆုိတဲ့ ေလးခုရွိတယ္။ အဲဒီေလးခုမွာ အရပ္ဘက္လူ႕အ ဖြဲ႕အစည္းက ေလ့လာသူပဲ၊ အမ်ိဳးသမီးလည္း ေလ့လာသူအ ဆင့္ပဲရတယ္။ လူငယ္ကေတာ့ ဇီး႐ုိးပဲ (လုံး၀မရ)။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဇီး႐ုိးပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲလုပ္ရမယ္။ အဲဒါက NCA ထုိးၿပီးမွ လုပ္ရမွာေလ။ KIO/KIA က မထုိးထားရင္ တက္ ေရာက္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကခ်င္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ မရဘူး။

ဒုတိယပင္လုံမွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္လာတာကုိ ဘယ္ လုိမွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္လဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ မွာ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ေရး ကြၽန္မ တို႔ေျပာတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္လာတယ္။ ကြၽန္မေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံမွာ ပဋိပကၡေျဖရွင္း တဲ့ အစည္းအေ၀းဆုိေပမယ့္ အ မ်ိဳးသမီးေတြ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အ ၾကမ္းဖက္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျပာျခင္းမရွိ ဘူး။ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေျခာက္ခ်က္ထဲမွာလည္း မပါ ဘူး။ အရမ္းေယဘုယ်ဆန္ေန လားဆုိတာကုိေတာ့ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္အရွိန္ေလ်ာ့လာ ေအာင္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္တပ္ေတြက ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

၂၀၀၈  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမျပင္သေရြ႕ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းလာမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ကိုျပင္ဖို႔ ဆႏၵရွိ ဖို႔လိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္ က ထိုးစစ္ဆင္တာကို ရပ္ဖို႔လို ပါတယ္။ ထိုးစစ္ဆင္တာရပ္ဖို႔ ေတာ့ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။ အခု ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအိုဘက္ ေတြမွာဆို လမ္းေပၚမွာစစ္ကား ေတြျပည့္ေနတာပဲ။ တပ္မေတာ္ ကိုေျပာဖို႔အတြက္ ႏိိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားလိုပါတယ္။

More in Interview Section