ရွိမၼကားေဘးမဲ့ေတာကို ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းမည္

ရွိမၼကားေဘးမ့ဲေတာကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စစ္ကိုင္းFD)

ျမန္မာ့ေဒသမ်ဳိးရင္း ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္ေရႊသမင္မ်ားက်က္စားရာ ရွိမၼကားေဘးမဲ့ေတာကို ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕ စည္းမည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ရွိမၼကား ေဘးမဲ့ေတာသည္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွိမၼကားရြာအနီးတြင္ ဧကေလးရာခန္႔ ရွိၿပီး ေရႊသမင္အပါအ၀င္ အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားက်က္စားရာေဒသျဖစ္၍ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ေရႊသမင္စာရင္းႏွင့္ အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ က်က္စားမႈအေျခအေနကို စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာၿပီး ယင္းနယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံမ်ားေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားရွိ၊ မရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပမည္ဟုဆိုသည္။

‘‘အခုစလုပ္ေနၿပီ ေရႊသမင္ ေတြဘယ္ေလာက္က်က္စားလဲ၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆိုင္ရာပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိ၊ မရွိေလ့လာတာေတြလုပ္ေန တယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္သြားမွာ’’ဟု ဦးခင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ရွိမၼကားေဘးမဲ့ေတာကို မင္း တုန္းမင္းတရားႀကီးက ေဘးမဲ့ ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး မူလပထမေရႊက်င္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေတာရေက်ာင္းေတာ္တည္ရွိရာေဒသျဖစ္သည္။

Top News