ေသေဆးေသာက္ၿပီး ဘ၀ကုိ အဆုံးသတ္သူမ်ား

India.com

ကုိယ္ကုိယ္ ေဆးေသာက္ၿပီး သတ္ေသဖုိ႔ဆုိသည္က သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေတြးပင္မေတြးရဲသည့္ အရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေသာ ျမန္မာျပည္မွာက ပုိဆုိးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိကုိယ္ကုိယ္သတ္ေသျခင္းသည္ သံသရာမွာ အဖန္ငါးရာငါးကမၻာတုိင္ေအာင္ ဆက္စပ္အက်ိဳးခံစားရေလ့ရွိသည္ဟု ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ေလ့ရွိၾကသည္။ မည္မွ်ပင္ စိတ္ေသာက အပူႀကီးပါေစ သည္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကုိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက ေရွာင္လႊဲေလ့ရွိၾက သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚရွိ မိမိအသက္ကုိ တန္ဖုိးထားၾကသူတိုင္း သည္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကုိ ေၾကာက္ၾကသည္။ လူတိုင္း ေသမ်ိဳးျဖစ္လင့္ကစား ေသရမွာကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကာကြယ္ျပင္ဆင္ၿပီး အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည္။ အလြန္႔အလြန္ ကံဆုိးလြန္းသည့္ အေျခအေနတစ္ခုမွာပင္ ႀကံဖန္အသက္ရွင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေလ့ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကယ္လီဖုိးနီးယားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာလူ ၁၁၁ ေယာက္သည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေဆးေသာက္ၿပီး သတ္ေသသြားၾကသည္ဟု ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ဇြန္လ ၂၈ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိလူမ်ားသည္ အလြန္အမင္း ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသူ လူနာမ်ားျဖစ္၏။ ကယ္လီဖုိးနီးယားဥပေဒအရ ဆရာ၀န္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေသေဆးေသာက္ၿပီး သူတို႔၏ ဘ၀ကုိအဆုံးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ေသဆုံးျခင္းဆုိသည့္ အလြန္အမနာမက်န္းျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္ရန္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္ေနေသာ လူနာမ်ားကုိ ဆရာ၀န္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးခြင့္ေပးသည့္ဥပေဒအရ တရား၀င္ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္သတ္ေသသြားၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွာ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္က ေသ ေကာင္ေပါင္းလဲ လူနာမ်ားကုိ ေသေဆးေသာက္ေသခြင့္ ေပးသည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္ၿပီးေသဆုံးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယား က်န္းမာေရးဌာန၏ အဆုိအရ ယခုေသဆုံးသူစာရင္းသည္ ဥပေဒအသက္၀င္သည့္ ဇြန္လ ၉ ရက္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိေျခာက္လအတြင္း ေသဆုံးသူမ်ား၏ စာရင္း ျဖစ္သည္။ ထုိလူနာမ်ားသည္ ေျခာက္လၾကာသာ အသက္ရွည္ေတာ့မည္ဟု ဆရာ၀န္္မ်ား၏  အသိေပးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဆရာ၀န္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေသေဆးေသာက္ကာ ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေသဆုံးသူလူနာ မ်ား၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ (၆၀)ႏွင့္ (၆၀)ႏွစ္အထက္မ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက အေမရိကန္လူျဖဴ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ေဆးကုစရိတ္အတြက္ပူစရာ မလုိေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ လည္းရွိၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ျပဳစုကုသမႈကုိ ခံယူေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။


connectgujarat.com

ကယ္လီဖုိးနီးယားအျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ ဆရာ၀န္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေသေဆးေသာက္ၿပီး ေသႏုိင္ေသာ ေဒသငါးခုရွိသည္။ ေကာ္လုိရာဒို၊ မြန္တားနား၊ ဗားေမာင့္၊ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ က (၂၉)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘရစ္တနီ ေမနတ္အမည္ရွိ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးေလးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က သူ႔ကုိယ္သူ ေသဆုံးရန္အတြက္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္သုိ႔ ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေသခဲ့ရ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းမွာ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၌ ေသဆုံးခါနီး လူနာမ်ားကုိ ေသေဆးေသာက္ၿပီး သတ္ေသခြင့္ေပးသည့္ ဥပေဒကုိ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေဆးကုိ ဆရာ၀န္က အေသအခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ထုတ္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ေသာက္ရမည့္ လူနာကလည္း ဆရာ၀န္လုံး၀လက္ေလွ်ာ့လိုက္ေသာ၊ ကုသ၍မရႏုိင္ေတာ့သည့္ လူနာျဖစ္ရန္လုိသည္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံသာရွိေသာ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အဆုိပါဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထုိျပည္နယ္ သည္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေသေဆးေသာက္ၿပီး ေသဆုံးသူအသည္းအသန္လူနာ ၂၀၄ ဦးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ သူတို႔ထဲအမ်ားစုမွာ အ သက္ (၆၅)ႏွစ္အထက္ရွိသူႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရ၏။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ လူနာမ်ားကုိ ေသဖုိ႔ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဆးပညာဆုိသည္မွာ လူနာမ်ားကုိ အသက္ရွည္ရွည္ေနႏုိင္ရန္ ကူညီျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယခုဥပေဒသည္ ေဆးပ ညာ တုိးတက္လာမႈကုိ ထိခုိက္ေစ သည္ဟုဆုိသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း သည္အခ်က္သည္ ေကာင္း၏။ မေသခင္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ခံစားနာက်င္မႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေစသည္။ မေသဆုံးဘဲ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကေန သက္သာေစသည္ဟုဆုိ၏။

 တခ်ိဳ႕ကမူ လူနာေတြကုိ ေသခြင့္အား ေရြးခ်ယ္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အလ်င္စလုိခ်မႈမ်ား၊ ကုသမႈအမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူနာေတြကုိ အသက္ညင္ညင္သာသာ ထြက္ေစေရးအတြက္ မနာမက်င္ေဆးထုိးေပးသည့္ ကုသေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ အသက္ (၅၆)ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေဒၚစန္းစန္းကေတာ့ သည္ကိစၥသည္ မေကာင္းဘူးဟုလည္း ေျပာရခက္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကုိယ္က ျမန္မာလူမ်ိဳးဆုိေတာ့ ဘာသာေရးအရကုိယ္တို႔ဘာသာမွာက မလုပ္သင့္တဲ့အရာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကုိယ္ေသရင္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား၊ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အားမကုိးရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ ေသခ်င္တယ္။ ကုိယ္က အိပ္ရာထဲပက္လက္ႀကီးလဲေန၊ သူမ်ားထူမွထ၊ သူမ်ား ေကြၽးမွစားႏုိင္၊ သြားႏုိင္တာမ်ိဳး ဆုိရင္ေတာ့ အသက္မရွည္ခ်င္ဘူး။ ျမန္ျမန္ၿပီးေအးေရာ လုပ္ခ်င္မလားပဲ။ ကုိယ့္ဘာသာအရ မလုပ္ရဘူးဆုိတာ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလလည္း အဲဒါမ်ိဳး ေတြးမိတယ္’’။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္မွာ အဆုိပါဥပေဒကုိ ေရးသားသတ္မွတ္ရန္ပါ၀င္ခဲ့သူ ပညာရွင္မစၥတာအက္ဂ္မန္က သည္ႏွစ္ေဆာင္းဦးရာသီမွာ သူတို႔ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေသေကာင္ေပါင္းလဲလူနာမ်ားကုိ ေသေဆးေသာက္ ေသခြင့္ေပးသည့္ဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဟုဆုိသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒျဖင့္ ေသေဆးေသာက္ေသခဲ့သည့္ လူနာမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မည္သုိ႔ ရွိ၊ မရွိဆုိသည္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဦးမည္ဟုဆုိသည္။

(ကုိးကား-စီဘီအက္စ္နယူးစ္)

Top News