ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ကေလးမ်ားကို ၂၀၁၄ က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − BMWEC)

‘‘စီမံခ်က္နဲ႔ ဖမ္းဆီးမႈေတြထဲမွာေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးပါတယ္။ လိုက္ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးကိုပါဖမ္းၿပီး ျမဝတီဘက္မွာ ျပန္သြန္ (ပို႔)ခံလိုက္ရတယ္’’ဟုေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအ႐ံုး အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာခ့္ခ႐ိုင္ရွိ မဲေဆာက္အပါအ၀င္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိရာ ေရႊ႔ေျပာင္း ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဇြန္လ ၂၈ ရက္ နံနက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လိႈင္းသစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဆရာတစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဆရာဦးေဇာ္ထက္က ရဲစခန္းသို႔သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ၎ပါဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုး ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔  ျပန္ပို႔(သြန္)ခံလိုက္ရသည္။

လိႈင္းသစ္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ ဆရာတစ္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခံရ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္မည့္သူ မရွိသျဖင့္ေက်ာင္းပိတ္လုိက္ရၿပီး အျခားေက်ာင္းအခ်ိဳ႕လည္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ပိတ္ထားရသည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္း အုပ္အဖမ္းခံရတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔ ဖမ္းဆီးမႈစိပ္တဲ့ ေနရာအနီးအနားက ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းေလာက္ ပိတ္ထားရတယ္’’ဟု ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရက အသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားဥပေဒအရ ဇြန္လ၂၂ ရက္ကစ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ဖမ္းဆီးကာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းဥပေဒအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒစတင္အသက္ဝင္သည့္ေန႔က စ၍ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုမွ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လာေနရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ႏွင့္တရားမဝင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား သံုးသန္းခန္႔ရွိေနၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ့ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္၍ ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ထုိင္းပညာေရး ဌာန(တာခ့္ခ႐ိုင္) အမွတ္(၂) ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္စာရင္းအရ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္း ၆၄ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသား ၆,၉၄၆ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၇,၁၆၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄,၁၀၇ ဦး ေရႊ႕ေျပာင္းစာ သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ ယူေနၿပီး ထုိင္းအစုိးရ၏ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲက ျမန္မာကေလးမ်ား ပညာေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိ လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္း မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဆက္လက္ဖမး္ဆီးခံရပါက ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ အခက္ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆုိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တာခ့္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ မဲေဆာက္၊ ဖုတ္ဖ၊ ဖုတ္ဖရ၊မယ္ပ၊ မယ္ရမတ္၊ ထာ့ေဆာင္ယန္း စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာေနရာ မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ တရားဝင္ပတ္စ္ပို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရွိဘဲ Migrant Education Coor-dination Center ႏွင့္ ထိုင္းပညာေရးဌာနက ထုတ္ေပးေသာ ဆရာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ကတ္ျပားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရထားသည္။

‘‘အရင္ကာလေတြက အဲဒီကတ္ျပားနဲ႔ သြားလာေနရင္ရေပမယ့္ အခု စီမံခ်က္ကာလမွာ ဖမ္းဆီးခံၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုင္းပညာေရးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရထားသည့္ ဆရာ ၂၈၇ ဦး၊ ဆရာမ ၄၅၄ ဦး၊ စုစုေပါင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၇၄၁ ဦးရွိေနေၾကာင္း Migrant Education Coordination Center စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္းမ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕မွာေတာထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ား အဖမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားအေနျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔  ညႇိႏႈိင္းတာမ်ိဳး လုပ္ေပးသင့္တယ္။ လတ္တေလာျပႆနာကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ၊ ေရရွည္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးမလဲဆုိတာ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္’’ဟု ေရႊ႕ေျပာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းပုိ႔ခ်ခဲ့ဖူးေသာ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္(NNER) မွ ေဒၚသူသူမာက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစု၏ သားသမီးမ်ားသည္ ထိုင္းအစိုးရဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေငြေၾကး၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ ေျပာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအ တြက္ ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္း မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု သိရ သည္။

‘‘ဟိုးအရင္ကေတာ့ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့နည္းလာတဲ့ အ ခက္အခဲပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲက ပိုၿပီးရွိလာၾကတယ္။ စီမံခ်က္နဲ႔ ဖမ္းဆီးမႈ ေတြထဲမွာ ေက်ာင္းဆရာေတြပါ ပါလာေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ ေနၾကတယ္’’ဟု ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္းက  ေျပာသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လံုၿခံဳ ေရးကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္ နည္း လမ္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ေရးသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း  စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနသည္။

‘‘ထိုင္းဘက္က ျပန္လာၾကတဲ့ ကေလးေတြကို ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းေတြက ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္လည္လက္ခံႏိုင္မလဲဆိုတာလည္း အေရးႀကီးတယ္’’ဟု ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေတြ႕ဆံုကာ ၂၀၁၆ အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တိက်သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

‘‘ကေလးအားလံုးပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ Education forAll ေဆာင္ပုဒ္ကို ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အေပၚမွာပဲအေျခခံၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရင္ အေျဖေပၚလာႏိုင္စရာရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္’’ ဟု ၎ေျပာၾကားသည္။