ေျမာက္ကိုရီးယားဆိုင္ရာ ကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္မည္

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမာက္ကိုရီးယား မူဝါဒဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး Joseph Yun သည္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အထိ သြားေရာက္မည္႕ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ရန္ ရိွေန ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း စကၤာပူႏိုင္ငံကို ဦးစြာသြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ တဆင့္ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွ သည္။