ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေစ်းရွိ ေဖာ္မယ္လင္ပါအစားအေသာက္ ေရာင္းသည့္ဆိုင္ရွစ္ဆိုင္ႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ေဆး ေရာင္းခ်သည့္ေဆးဆိုင္ ၁၀ ဆိုင္ သတိေပးခံရ

အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေဈးအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေစ်းအတြင္း ေဖာ္မယ္လင္အသံုးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆိုင္ရွစ္ဆိုင္ႏွင့္ သက္တမ္း လြန္ႏွင့္ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ေဆးဆိုင္ ၁၀ ဆိုင္ကို ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္ တာမ်ဳိးဇာနည္ေစာက ေျပာသည္။

 ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေစ်းအတြင္း ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ပဲျပား၊ မုန္႔ဖတ္၊ငါးပိ၊ လက္ဖက္၊ ဆီ၊ ပဲေသြး၊ င႐ုတ္၊ အလွကုန္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးရာ ပဲျပား၊ ပဲေသြး၊ မုန္႔ ဖတ္၊ ဆိုင္ ၂၂ ဆိုင္အနက္ ရွစ္ဆိုင္တြင္ ေဖာ္မယ္လင္အသံုးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။


ေစ်းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္း ခ်ေနေသာ ေဆးဆိုင္ ၁၁ ဆိုင္ အနက္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထား ျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးေရာင္းခ်ေန သည့္ ေဆးဆိုင္ငါးဆိုင္၊ သက္ တမ္းလြန္ေဆးဝါးႏွင့္ စပ္ေဆး ေရာင္းခ်ေနေသာ ေဆးဆိုင္မ်ားမွ ေဆးဝါးမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚယူသတိေပးခဲ့သည္။

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မေစ်းသို႔ လာ ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား၊ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္မ်ားကို သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္လအတြင္း ထပ္မံသြား ေရာက္ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ထား သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ဒီလို မလုပ္ရင္ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရသလိုျဖစ္ေနမယ္။ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ဆိုင္နာမည္ပ်က္ၿပီး လိုင္စင္ ပိတ္ခံရမယ္။ ရာသက္ပန္ လိုင္ စင္ပိတ္ခံရတာေတြလည္း ႀကံဳႏိုင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေဆးမ်ဳိး ေတြကို ထပ္ၿပီးမေရာင္းခ်ဖို႔လို တယ္’’ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ေစာလွ က ေျပာသည္။