၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား စတင္ထုတ္ယူႏိုင္

၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၇ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ တကၠသုိလ္၀င္ေအာင္စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (လိႈင္တကၠ သိုလ္နယ္ေျမ)ရွိ ဇြဲကပင္ေဆာင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္- ၅၂) တြင္ ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာသည္။

‘‘ေအာင္လက္မွတ္ေတြ စထုတ္ေပးေနပါၿပီ။ တစ္ဦးခ်င္း လာထုတ္ႏုိင္သလုိ အုပ္စုလိုက္ ထုတ္တာမ်ိဳးေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာသိန္းဇံက ေျပာသည္။

ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူ ရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကိုယ္တိုင္ ထုတ္ယူပါက ေျခာက္လအတြင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠ ရာဇ္၊ အမိအမည္၊ အဖအမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတုိ႔လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ကိုယ္စားထုတ္ယူမည္ဆုိပါ က ေျခာက္လအတြင္း႐ိုက္ကူး ထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုကိုုယ္စားထုတ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္စံု၊ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴတစ္ စံု၊ အမည္၊ ခံုအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အမိအမည္၊ အဖ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတုိ႔လို အပ္သည္။

‘‘တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦး စာေပါင္းထုတ္တာမ်ိဳးကိုေတာ့ ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးမွာပါ။ လူ မ်ားရင္ အုပ္စုလိုက္ ထုတ္တာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ ရက္ခ်ိန္းျပန္ေပးရ တာမ်ိဳးရွိတတ္တယ္။ အတတ္ႏိုင္ ဆံုးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား သည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (လိႈင္တကၠ သိုလ္နယ္ေျမ)ရွိ ဇြဲကပင္ေဆာင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္-၅၂)၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီး ဌာန (လသာ)တြင္ တံဆိပ္ေခါင္း ဖိုး က်ပ္ ၆၀၀ ေပးသြင္းထုတ္ယူႏုိင္သည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲကို ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆုိခဲ့ရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။