အက္စ္တုိးနီးယားသမၼတ ကတ္စတီကာယူလုိင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ၿဗိတိန္ဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္ရိွေနမွာပါ’’

အဖဲြ႕ဝင္ ၂၈ ႏုိင္ငံပါဝင္တဲ့ ဥေရာ ပသမဂၢ(အီးယူ)ဟာ လက္ရိွအခ်ိန္ ထိ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထိုင္မႈျပႆနာ၊ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာမႈ နဲ႔ တစ္ခါျပန္လႈပ္ရွားလာတဲ့ ႐ုရွား စတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈအေတာ္ မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။


ေဘာ္လ္တစ္ေဒသႏုိင္ငံျဖစ္ တဲ့ အက္စ္တုိးနီးယားဟာ လာမယ့္ ေျခာက္လတာအတြက္ အီးယူ ဥကၠ႒ေနရာကုိ ရယူပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက အက္စ္တိုးနီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္း ေဆာင္ေနရာကို ရယူခဲ့တဲ့ သမၼတကတ္စတီကာယူလုိင္းကုိ Euro-news သတင္းဌာနက တဲလ္လင္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါ တယ္။

အက္စ္တုိနီးယားသမၼတ ကတ္စ တီယာယူလုိင္း ႀကိဳဆုိပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အီတလီအစိုးရက အီတလီကမဟုတ္တဲ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေပး သေဘၤာေတြအတြက္ သူတု႔ိရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြကုိ  ပိတ္ပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားပါတယ္။ အဲဒါ ကုိ ရွင္ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ စေမးခ်င္ပါတယ္။ ရွင္ဟာ အီးယူဥကၠ႒ရာထူးကုိ ရယူေတာ့မယ္အခ်ိန္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဟာ တကယ္ပဲ ထိပ္တန္း ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက သူတို႔ ဘယ္အပုိင္းကုိမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ ဒီ အေျခအေနကုိ ကြၽန္မတု႔ိ ခ်ိဳးဖ်က္ ပစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က လံုးဝတာဝန္ယူၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီး ေတာ့ ဒီဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ ထမ္းေနရတဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြရိွေနတယ္။ ဒီအေျခအေနကုိ ကြၽန္မတု႔ိ ခ်ိဳး ဖ်က္ပစ္ဖို႔လိုတယ္။ စဥ္းစားေတြးေတာတာ မတူညီျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ ဖက္ကုိ ကြၽန္မတု႔ိ ေပါင္းစပ္ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ မတူညီတဲ့ အျပဳအမူေတြရိွေနတယ္။ အားလံုး ၿခံဳလိုက္ရင္ အီးယူဟာ သူ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ အေတာ္ အားေကာင္းတဲ့ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး သူျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ႏုိင္ငံေတြပါဝင္ ေနတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ အေနအထားေတြ ကို သူတုိ႔ ပုိေကာင္းေအာင္၊ ေျဖ ရွင္းႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အီးယူက အဲဒီ ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ ရင္းျမစ္ေတြကို ျပန္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတယ္။ ျဖစ္ ႏုိင္ေျခရိွတဲ့ နည္းလမ္းအားလံုးကုိ  ကြၽန္မတို႔ ေလ့လာဖို႔လုိမယ္ထင္ တယ္။ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းဆုိခြင့္ရိွတဲ့ လူေတြ ဥေရာပကို လာတဲ့အခါ သူတို႔သြားဖု႔ိ သေဘာက်တဲ့ေနရာ တခ်ိဳ႕ရိွတယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိလည္း ကြၽန္မတို႔နားလည္ထားဖို႔လိုပါ တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အဲဒီအေျခအေန ကုိလည္း ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရပါ မယ္။

လူေတြဟာ သူတို႔လြတ္လြတ္ လပ္လပ္သြားလာႏုိင္လုိ႔ တကယ္ ပဲ ဥေရာပတစ္ဝန္းမွာ သြားလာေန ၾကတာပါ။ အနာဂတ္မွာ သူတုိ႔ဝင္ ေငြပမာဏျမင့္မားႏုိင္ေျခရိွတဲ့ ေန ရာေတြဆီ လူေတြသြားၿပီးေတာ့ အဲဒါဟာ လူ႔သဘာဝပဲေလ။ အဲဒါ ဟာ အရမ္းကို နားလည္ႏုိင္တဲ့ အ ေနအထားတစ္ခုပါ။ ဘာလို႔လဲဆုိ ေတာ့ အရာအားလံုးကို ရွင္ဆံုး႐ႈံး လိုက္ရၿပီဆုိရင္၊ ကုိယ့္အိမ္ကုိ ဆံုး ႐ႈံးလိုက္ရၿပီးၿပီဆိုရင္ ကုိယ္နဲ႔ ကုိယ့္မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနေတြရဖို႔ ႀကိဳးစားၾကမွာပဲေလ။ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရိွ တဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆီမွာ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္။ အဲဒီ ကိစၥေတြကုိလည္း ကြၽန္မတို႔ ေဆြး ေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။

ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း ေကာင္း ေအာင္ မလုပ္တဲ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကုိ ကုိယ့္ဘက္ပါလာေအာင္ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္ေျပာခဲ့တယ္။  ရွင္ေျပာေနတာ ဘယ္လုိမ်ိဳးနည္း လမ္းေတြျဖစ္ႏုိင္လဲ။

တျခားႏုိင္ငံေတြက လာတဲ့ လူေတြကို၊ လက္ခံဖို႔ အသင့္ျပင္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ဘ႑ာေရး အရ အကူအညီပိုေပးဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ကုိ ကြၽန္မစဥ္းစားေနပါတယ္။ တ ျခားတစ္ဖက္မွာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ရင္  ဆုိင္ၾကရမယ့္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အစိုးရေတြအတြက္ လူ႔က်င့္ဝတ္ နဲ႔ဆုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြဖန္တီး လို႔မရပါဘူး။

သူတို႔က ခိုလႈံခြင့္ရဖို႔ ႀကိဳးစား တဲ့ လူေတြ။ သူတုိ႔ဒီမွာ အေျခခ် ေနၾကမွာ။ အဲဒီလူေတြကုိ ကုိယ့္ ႏုိင္ငံက ဆင္းရဲသားေတြထက္ ပုိေကာင္းတဲ့ အကူအညီေပးရမွာ ေလ။ အဲဒီအခ်က္ေတြအားလံုးကုိ တင္ျပၿပီး ကြၽန္မတို႔ ေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ ဒါက သူ႔ဟာသူ ေျပလည္သြားမယ့္အေနအထားတစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ ယံုၾကည္မႈ ေကာင္းေကာင္းလုိ အပ္ပါတယ္။

သမၼတထရန႔္ သူဟာ . . . ဟက္ ဟက္ပက္ပက္မရိွဘူးလို႔ပဲ ေျပာရ ေအာင္။ ေနတုိးအဖြဲ႕အတြက္ သူ႔ ရဲ႕ ကတိေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပါ့။ အဲဒီေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေနာက္ မွာ သူအျပည့္အဝပါဝင္ေနတယ္ လို႔ ရွင္ဘယ္လိုယံုၾကည္ထားလဲ။

သူက တြစ္တာမွာ ေျပာဆို တတ္တယ္။ သူ႔စကားေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ (ဒါမွမဟုတ္) ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ အတိအက်ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ တြစ္တာေလာက အျပင္ဘက္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ အစိုးရအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕လံုးရဲ႕ မူဝါဒကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လံုးဝခိုင္မာမႈရိွ ပါတယ္။ လာမယ့္ ေျခာက္လတာ လံုးအတြက္ အဲဒီမူဝါဒဟာ အခုလုိ ပဲ ခုိင္မာေနမယ္ဆုိတာ ကြၽန္မလံုးဝ သံသယမရိွပါဘူး။ ဒီေဒသတစ္ ဝန္းမွာရိွတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႔ ကြၽန္မတု႔ိရရိွထား တဲ့ သတင္းစကားေတြဟာ လံုးဝ အတူတူပါပဲ။ အားေလွ်ာ့သြားတာ မရိွပါဘူး။ 

အားေလွ်ာ့သြားတာမိ်ဳး လံုးဝမရိွ ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ရွင္သိလား၊ ႀကိဳ ေျပာလို႔မရႏုိင္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခုရိွေနတာဟာ ေၾကာက္ ရံြ႕ေနေနမယ္လို႔ မဆုိလုိဘူး။ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားလို႔ ကြၽန္မတုိ႔လံု ၿခံဳတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ကြၽန္မ တုိ႔ဟာ တကယ္လို႔ဆိုရင္ေကာလို႔ ေတြးၿပီးေတာ့ ေနတုိင္း ေျဖရွင္းေန တာ မဟုတ္ဘူး။

ကြၽန္မတို႔ဟာ ေနတုိးအဖဲြ႕ကုိ အမွန္တကယ္ယံုၾကည္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြကုိ ကြၽန္မတို႔တကယ္ယံုၾကည္တယ္။  ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ဒီမုိကရက္တစ္တန္ဖိုးထားမႈေတြ အေပၚ အေျခခံထားတဲ့ မဟာ မိတ္အဖြဲ႕ ေနတိုးရိွေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးအေဆာက္အအံု ေပၚမွာ အေျခခံထားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ေတြ၊ သေဘာတူညီမႈေတြေပၚက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြကုိ ကြၽန္မတို႔အားလံုး ေလးစားၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံရိွပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း၊ ကံမေကာင္းတာက ဒီအခုိက္အတန္႔မွာ အဲဒီႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ ေတြေပၚက သူထုိးထားတဲ့ လက္မွတ္ေတြကုိ မေလးစားဘူးျဖစ္ေန တယ္။

႐ုရွားမွာ သူတို႔ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ျခမ္းမွာ တပ္ဖဲြ႕ဝင္သံုးသိန္း ေလာက္ခ်ထားပါတယ္။ မစၥတာ ပူတင္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ဘာ ျဖစ္မယ္လို႔ ရွင္ထင္လဲ။

မစၥတာပူတင္ဟာ ေဂ်ာ္ဂ်ီ ယာစစ္ပြဲမတုိင္ခင္နဲ႔ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ မွာ တကယ္လုပ္ေနတာ ျပန္ညိႇႏႈိင္းဖု႔ိပဲျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ ေျပာဆို ေနၾကတဲ့ ဒီကိစၥကုိ အေသအခ်ာ ေျပာစီစဥ္ဖို႔ ဟယ္ဆင္ကီးေနာက္ ဆံုးအက္ဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာလံုၿခံဳေရး တည္ေဆာက္ပံုကုိ ျပန္စီစဥ္ဖို႔ လုပ္ေနတာ။ အဲဒီအက္ဥပေဒက ႏုိင္ငံ တုိင္းဟာ သူတို႔လက္တဲြအလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔အတူ ဆံုးျဖတ္ ပုိင္ခြင့္ရိွတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တဲြလုပ္ေနသူေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ ဒါက သူနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး။ သူက အဲဒါကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ အေနာက္ ကမၻာဟာ သူတုိ႔သင္ခန္းစာအမွား ကုိ သင္ေပးေနတာကို မသိခဲ့လို႔ အမွားတစ္ခု လုပ္မိခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္မယံုၾကည္တယ။္ မက္ဗီဒက္ဖ္သမၼတျဖစ္တုန္းက အရင္ကျပန္ ညိႇႏႈိင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အဲဒါ ဟာ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ ႐ုရွား က လုပ္မယ္ဆိုရင္ တုံ႔ျပန္တာ ေတြဟာ ျပင္းထန္မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိ သိသြားခဲ့တယ္။ ၿပီး ေတာ့ ခ႐ုိင္းမီးယားေဒသကုိ အဲဒီ လိုမေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ ျဖစ္ လာခ့ဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မထင္ တာ အဲဒါရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာ ရွိတယ္ဆိုတာ၊ လူတုိင္းနားလည္ တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မအေသအခ်ာ သိတယ္။ အဲဒါဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးအေဆာက္ အအံုအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းရဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢမွာ အားလံုးစည္းလံုး ညီၫြတ္တယ္ဆုိတဲ့ စံႏႈန္းေၾကာင့္ ဒီစည္းလံုးမႈကိစၥကို ေလ့လာခ်င္ ပါတယ္။ ယူကရိန္းကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ႐ုရွားအေပၚ တားဆီး ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ ေနာက္ထပ္  ဆက္ရိွေနေအာင္ သက္တမ္းတိုး တာကို တကယ္ပဲျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားသေဘာ ထားကြဲလြဲတာေတြလည္း အမ်ား ႀကီးရိွေနပါတယ္။ ေနာ့ဒ္စထရိမ္း -၂ ပိုက္လုိင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ဥပမာယူ ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္က အဲဒီကိစၥကုိ ဘရပ္ဆဲလ္မွာ ဆန္႔ က်င္ေျပာဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံရိွခဲ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျပင္သစ္ က အဲဒါကုိ အျပည့္အဝေထာက္ခံ ပံုရပါတယ္။ ရွင္အဲဒါကို ဘယ္လုိ သေဘာရလဲ။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဟာ ဘယ္ လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ဆံဳး႐ႈံးလုိက္ရၿပီ။ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း ေတြေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဓားစာခံ ေတြအေနနဲ႔ ဖမ္းလို႔မရဘူး။ တ ကယ္ပဲ အဲဒါဟာ သူတုိ႔ပုိက္လိုင္း  ေတြကို အသံုးျပဳလို႔ ဝင္ေငြအမ်ား ႀကီးရေစမယ္ဆိုၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ အာမခံလို႔ မရဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကိစၥက ကြၽန္မတုိ႔ကို ယူကရိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္း ဆီကုိ ေရာက္လာေစတယ္။ အဲဒီ ပုိက္လုိင္းႀကီးရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွ သည္ျဖစ္ေစ ဥေရာပတစ္ဝန္းလံုး မွာ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႔ဖုိ႔ တျခားနည္း လမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါလိမ့္ မယ္။ နည္းပညာဟာ အရမ္းကို အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနပါ တယ္။ 

အီးယူကုိ ၿပိဳကြဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး မစၥတာပူတင္က ဂက္စ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ကို အသံုးခ်ေနတယ္လို႔ ထင္လား။

ဥေရာပဟာ မစည္းလံုးဘူး ဆိုတာကုိျပဖို႔ သူဟာ အက္ ေၾကာင္းတုိင္ကုိ ပိုၿပီးကြဲၿပဲေအာင္ သပ္လွ်ိဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ အေသ အခ်ာပါပဲ။

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကမ္းလွမ္းထား ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ေနေနတဲ့ အက္စ္တုိးနီးယား ႏုိင္ငံသား ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ရိွမယ္လို႔ ကြၽန္မ ထင္ပါတယ္။ သူကမ္းလွမ္းထား တာဟာ လံုေလာက္မႈရိွတယ္လို႔ ရွင္ထင္လား။

သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖု႔ိ ၿဗိတိန္အေပၚ ကြၽန္မတုိ႔ ယံုၾကည္လို႔ ရတယ္ဆို တာကို ကြၽန္မအေသအခ်ာသိပါ တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

အဲဒါဘယ္လုိမ်ိဳးၿပီးသြားႏုိင္လဲ။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြၽန္မတိ႔ုတန္ဖိုးထား တာေတြကိုလည္း သူတို႔တန္ဖိုး ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ တန္ဖိုးထားမႈေတြဟာ ဥေရာပမွာ ဆက္ရိွေနမွာပါ။ ၿဗိတိန္ဟာ ဥေရာပက ခဲြထြက္သြားရင္ေတာင္  ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လက္တဲြေဖာ္ႏုိင္ငံ၊ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္ရိွေန မွာပါ။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကေန အဲဒီဆက္ႏႊယ္မႈေတြကို ပ်က္ျပယ္ သြားေစေအာင္ ကြၽန္မတို႔ျဖစ္ခြင့္ ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ဥေရာပမွာ ဘယ္သူမွ မရည္မွန္း ဘူးဆိုတာ ကြၽန္မေသခ်ာေျပာႏိုင္ ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ခဲြထြက္မႈျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အရမ္းစိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခုရိွ မယ္လို႔ ရွင္ေျပာခဲ့တယ္။ ၿဗိတိန္ ထြက္ခြာေရးကုိ ေျပာင္းျပန္ျပန္လွန္ ပစ္လို႔ရတယ္။ အဲဒါျဖစ္မလာ ႏုိင္ဘူးထင္ေနတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ဘရပ္ ဆဲလ္မွာရိွေနတုန္းပဲ။

အဲဒီလို ျဖစ္လာေစႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မအမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဘယ္လိုျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုတာ ကြၽန္မမသိဘူး။  တကယ္ပဲ အီးယူက ၿဗိတိန္ထြက္ တာကုိ ကြၽန္မမျမင္ခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္မေျပာခဲ့ၿပီးသလုိပဲ ၿဗိတိန္ ျပည္သူေတြအတြက္ ကြၽန္မပုိဝမ္း နည္းရတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးအ ရေတာင္ တန္ဖုိးရိွတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မမထင္ ဘူး။            

—Ref:Euronews