ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဦးေအာင္ဝင္းကို ANP က ေရြးခ်ယ္

ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္း (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

လစ္လပ္ေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းကို ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။


ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ အတြင္း ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ လစ္ လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေန ရာ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညႇိ ႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဇူလုိင္ ၁၂ရက္က ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္၍ အႏုိင္ရျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးကဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာရရွိေရးအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ႏွစ္ဦးအ နက္ ဦးေအာင္ဝင္းက မဲအမ်ား ဆံုးနဲ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆုိ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ေရး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရး မူေလးရပ္ကို ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူေလးရပ္သည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိျခင္း၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီကထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို ေလးစားလိုက္ နာသူျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မူေလးရပ္ႏွင့္ ကိုက္ ညီသူေလးဦးကို ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဒုဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ပါတီ တြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီကအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေန ရာအတြက္ သင့္ေတာ္သူကို ေရြး ခ်ယ္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အ တြင္းသို႔ တင္သြင္းေရးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄၇ ေနရာတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီက ၂၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိထား ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ေနရာလည္း ရရိွခဲ့ သည္။

More in Politics Section

Top News