တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာ ျပန္ေတာင္းၾကည့္သူ တစ္လအတြင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီး တစ္လအတြင္း အေျဖလႊာ ျပန္ လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ လႊာတင္ထားသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာၾကား သည္။

 တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေစ၊ က်႐ံႈးသူ ျဖစ္ေစ ရလဒ္ကို သံသယရွိပါက အေျဖလႊာျပန္စစ္ေပးရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန(လိႈင္တကၠ သိုလ္နယ္ေျမ)တြင္ ေျဖဆိုသူ ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္)မိဘက တင္ျပႏိုင္သည္ဟု ေၾကညာထား ရာ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား သူျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ဇူလိုင္ ပထမပတ္အထိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူမ်ား၏ စာေမးပြဲအေျဖလႊာကို စာစစ္အဖြဲ႕ က ျပန္စစ္ေဆးၿပီး မူလစစ္ေဆး မႈႏွင့္ ကြဲလဲြမႈရွိ၊ မရွိ ၾသဂုတ္လ ဆန္းတြင္ ေက်ာင္းသားထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္မည္ဟုဆိုသည္။ ယခင္ ၂၀၁၆ က အေျဖလႊာ ျပန္ လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ လႊာတင္သူတစ္ႏွစ္လံုးတြင္  ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့သည္။

 ‘‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာ တာနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ မီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ သိလာ ၾကတာမ်ားေတာ့ ျပန္ၾကည့္သူ အေရအတြက္ တိုးလာတယ္လို႔ ယူဆတယ္’’ဟု ေဒါက္တာသိန္းဇံ က ေျပာသည္။

အေျဖလႊာမ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆး မည္ဆုိပါက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တစ္ဘာသာလွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစံုျပန္စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းသားေျဖဆုိခဲ့တာ နဲ႔ ရလာတဲ့အမွတ္ ကြဲျပားမႈရွိ တယ္လို႔ ယူဆရင္ ေက်ာင္းသား (ဒါမွမဟုတ္) မိဘကိုယ္တိုင္ ခံဝန္ကတိထုိးၿပီး ၾကည့္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္တယ္။ ဆရာတို႔က စာစစ္အဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားေပးမယ္။ ျပန္စစ္ ေဆးေပးမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ သူ ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့ ဘာသာရပ္ ေတြဟာ ကြဲလြဲမႈမရွိဘူး။ မွန္ကန္ တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စာစစ္ အဖြဲ႕က ျပန္ၾကားတာကို ဆရာတို႔ က ျပန္ၾကားေပးမယ္။ အေျဖလႊာ ကိုေတာ့ သူ႔ကို ျပန္ျပတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာ စစ္ဦးစီးဌာန(လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ ေျမ) ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘စာေမးပြဲေတာ့ ေအာင္ တယ္။ ညီမက ဂုဏ္ထူးသံုးခု ေလာက္မွန္းေပမယ့္ အမွတ္က ထင္သေလာက္မရတာေတြရွိေန လို႔ ျပန္ၾကည့္ဖို႔ လာတင္တာပါ။ ေနာက္တစ္လေနရင္ အေၾကာင္း ျပန္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္’’ဟု ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ျပင္ပ ေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

    ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၂၀၁၇တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲသို႔ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရွိခဲ့သည္။