ရခုိင္္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးျမသန္းေရြးခ်ယ္ခံရ

လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦးျမသန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

လစ္လပ္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေနရာကုိ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ မဲေပးေရြး ခ်ယ္ခဲ့ရာ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးျမသန္းက အႏုိင္ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒ေနရာကုိ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္း (ANP)၊ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးျမသန္း (ANP) ႏွင့္ မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုိး ႏြဲ႕ (NLD)တုိ႔ကုိ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းခံရသူ သုံးဦးအနက္ ဦးျမ သန္းက ေထာက္ခံမဲ ၁၉ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးခင္ ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

‘‘ဆႏၵမဲေပးသူ ၄၅ ဦး၊ ဦးျမ သန္းက ၁၉ မဲ၊ ဦးေအာင္၀င္းက ၁၇ မဲ၊ ဦးဖုိးႏြဲ႕က ေျခာက္မဲ၊ ပယ္ မဲ့ သုံးမဲနဲ႔ ဦးျမသန္းေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ ေဌးက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေနရာအမ်ားဆုံးအႏုိင္ရရွိ ထားသည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာကုိ ေျမပုံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ ၀င္းကုိ ပါတီတြင္း၌ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဦးျမသန္းက ဦးေအာင္၀င္း ထက္ ႏွစ္မဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူ ဦးျမ သန္းက ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္လႊတ္ ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဥကၠ႒ကုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီးေရြးခ်ယ္ေပး ၾကတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ကုိလည္း ေက်ပြန္ ေအာင္ထမ္းေဆာင္သြားဖုိ႔ ကတိ ျပဳပါတယ္’’ ဟု ဦးျမသန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ဦးျမသန္းသည္ အစုိးရဥပ ေဒဌာနတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦးဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ထားသူကုိ ဒုဥကၠ႒တင္ ေျမႇာက္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္း ေအာင္ေက်ာ္က ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာ သည္။

‘‘အထူးတလည္ေတာ့ ေျပာ စရာမရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ကုိယ္စားျပဳ တဲ့ အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပါတီအေနနဲ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖုိ႔ အတြက္ တာ၀န္ရွိပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူ ဦးဖုိးမင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ လအတြင္းက ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ေနရာ လစ္ လပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၂၃ ေနရာ (တစ္ဦးကြယ္လြန္)၊ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ကုိးေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက သုံးေန ရာႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ၁၂ ေန ရာရရွိထားသည္။

More in Politics Section

Top News