ဝင္ဘယ္ဒန္ဗိုလ္လုပဲြတြင္ ဖက္ဒဲရားႏွင့္ စီလစ္ရင္ဆုိင္ေတြ႕

အေမရိကန္တင္းနစ္ သမား ဆမ္ကြာေရးကုိ ၆-၇ (၆)၊ ၆၀၄၊ ၇-၆ (၃)၊ ၇-၅ ရလဒ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ခ႐ုိေအးရွားကစားသမား မာရင္စီလစ္သည္ ဝင္ဘယ္ဒန္ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ဆြစ္ဇာလန္တင္းနစ္ခ်န္ပီယံ ဖက္ဒဲရားႏွင့္ ယေန႔ ရင္ဆုိင္မည္ျဖစ္သည္။


ဖက္ဒဲရားသည္ ခ်က္မွ ေသာမတ္စ္ဘာဒစ္ခ်္ကို ၇-၆ (၄)၊ ၇-၆(၄)၊ ၆-၄ ရလဒ္ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ ကာ ဗိုလ္လုပြဲသို႔ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး စီလစ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ဘယ္ဒန္ ဗိုလ္လုပဲြသုိ႔ေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝင္ဘယ္ဒန္ခ်န္ပီယံဆုကို ခုနစ္ႀကိမ္ရဖူးေသာ ဖက္ဒဲရား (၃၅)ႏွစ္သည္ ဝင္ဘယ္ဒန္ခ်န္ပီ ယံကို ၂၀၁၂ က ေနာက္ဆံုးအ ႀကိမ္ရခဲ့ၿပီး ခ႐ုိေအးရွားမွ စီလစ္ ကုိ အႏုိင္ရမည္ဟု ေရပန္းစားေန သည္။

ဖက္ဒဲရားသည္ ယခုအခါ ဂရင္းဆလမ္ဗိုလ္လုပြဲသုိ႔ (၂၉) ႀကိမ္ေရာက္ရိွသူျဖစ္လာသည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆံုး ေလးဦးအဆင့္၌ ရာေဖးလ္နာဒယ္ (သုိ႔မဟုတ္) အန္ဒီမာေရးတို႔တစ္ ဦး ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွ၍ ပရိသတ္ မ်ား စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဂ်ဳိကုိဗစ္ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ဆီမီးဖိုင္နယ္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ ဘာ ဒစ္ခ်္ (၃၁)ႏွစ္သည္  ဖက္ဒဲရားကို အခက္ ေတြ႕ေစခဲ့ေသာ္လည္း အ႐ႈံးေပးခဲ့ရသည္။

ဖက္ဒဲရားသည္ ၎၏ ရွစ္ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝင္ဘယ္ဒန္ခ်န္ပီ ယံဆုကုိ ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ ကာ စီလစ္ (၂၈)ႏွစ္သည္ ပထမ ဆံုးခ်န္ပီယံျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

စီလစ္သည္ ၂၀၁၄ အေမရိ ကန္အုိးပင္းၿပိဳင္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီး ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ခု၏ ဒုတိ ယေျမာက္ ဗိုလ္လုပြဲသုိ႔ ေရာက္ရိွ လာျခင္းျဖစ္သည္။

—Ref:BBC