ခရီးေဝးပ်ံသန္းမႈမ်ိဳးစံု စမ္းသပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေလတပ္ေျပာၾကား

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ တုိင္ေပ ေဒသအနီး ပ်ံသန္းျခင္းအပါအဝင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ပင္ လယ္ျပင္၌ တာေဝးခရီးပ်ံသန္းမႈ မ်ိဳးစံုကုိ တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားက စမ္းသပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေလတပ္ကေျပာသည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၎တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းအား ကုိ စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ တ႐ုတ္က ေျပာၾကားေသာ အဆုိပါအစမ္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ေလယာဥ္မ်ား သည္ ဂ်ပန္ေတာင္ပုိင္း ကြၽန္းႏွစ္ ကြၽန္းၾကား တည္ရိွေသာ မီယာကုိ ေရလက္ၾကားႏွင့္ တုိင္ေပႏွင့္ ဖိ လစ္ပုိင္ကို ခြဲျခားထားသည့္ ဘာရီွေရလက္ၾကားသုိ႔ျဖတ္ကာ ပ်ံ သန္းခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ေလတပ္က ေျပာသည္။


‘‘ပင္လယ္ျပင္အေပၚမွာ တကယ့္ တုိက္ပဲြဝင္စြမ္းပကားေတြ ကို စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ေလ တပ္က H-6K ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ ေတြနဲ႔ တျခားေလယာဥ္အမ်ိဳးအ စားအေျမာက္အျမားနဲ႔ မီယာကိုနဲ႔ ဘာရီွေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ၿပီး ပ်ံသန္းတာနဲ႔အတူ ပင္လယ္ျပင္ မွာ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးစံု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ စီစဥ္ထား ေသာ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် အစမ္း  ေလ့က်င့္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ ပုိင္းျဖစ္သည့္ ယင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး မည္သည့္ႏုိင္ငံကုိမွ် မရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပခဲ့ကာ ယင္းကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆုိ သည္။

မီယာကုိေရလက္ၾကားေပၚ တြင္ တ႐ုတ္စစ္ေလယာဥ္ေျခာက္ စီး ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ေနသားက်သြားမည္ဟု တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ရိွ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား အခုိင္အမာတုိးျမႇင့္လ်က္ရိွသည္။

—Ref:Reuters

Top News